Zahraniční tiskový archiv, New York

Otevřít
Tématický popis: Dokumentace tisková, výstřižky, noviny, válka, emigrace politická, protektorát, odbojová hnutí, československá zahraniční armáda, krajani
Archiv:
Datace:
(1914) 1939 - 1946
Původce:
Výstřižkvý archiv II. odboje, od r. 1942 známý pod názvem Czechoslovak Archives - Československý archiv v New Yorku. Byl součástí Československého informačního střediska v NY. Spojen se jménem zakladatele Arne Laurina, 1939-1946
Místo vzniku:
New York
Jazyk:
angličtina, čeština
Tématická skupina:
Sbírky novinových výstřižků

Zahraniční úřad Berlín

Otevřít
Tématický popis: Významné dokumenty o dnech před Mnichovem, v době Mnichova, 15. března 1939 a z okupace. Nejnovější dějiny, smlouvy, anexe, arbitráže, politický režim, okupace, protektorát, německá okupační správa.
Archiv:
Datace:
1932 - 1945
Původce:
Auswärtiges Amt Berlin (1932-1945). Soubor fotokopií pořídila čs. vojenská mise v Berlíně v letech 1945-1946.
Místo vzniku:
Berlín
Jazyk:
němčina
Tématická skupina:
Německá politická správa 1938 - 1945, Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)

Zahraniční úřad Berlín

Otevřít
Tématický popis: Významné dokumenty o dnech před Mnichovem, v době Mnichova, 15. března 1939 a z okupace. Nejnovější dějiny, smlouvy, anexe, arbitráže, politický režim, okupace, protektorát, německá okupační správa.
Archiv:
Datace:
1932 - 1945
Původce:
Auswärtiges Amt Berlin (1932-1945). Soubor fotokopií pořídila čs. vojenská mise v Berlíně v letech 1945-1946.
Místo vzniku:
Berlín
Jazyk:
němčina
Tématická skupina:
Německá politická správa 1938 - 1945, Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)

Zahraniční vedení KSČ 1938-1945

Otevřít
Tématický popis: Celostátní konference KSČ, Výkonný výbor a ústřední výbor KSČ, Polbyro, Orgbyro, Sekretariát, Německé oddělení, Agitačně propagační oddělení, Družstevní oddělení, Odborové oddělení, Komunální, samosprávní oddělení, Zemědělské oddělení, Říšská agitační komise žen, Ženodděl, Živnostenské oddělení, Obchodní oddělení a finanční komise, Tiskové oddělení, Kontrolní komise, TAFOK, Sportovní komise, Komise pro finanční práci v mimostranických masových organizacích, Ústřední kulturní a vzdělávací komise, Sociální komise, Krajské a okresní výbory, základní organizace KSČ, Činnost zahraničního vedení KSČ a řízení odboje, Československá vojenská jednotka v SSSR, Odbojové hnutí v Čechách, na Moravě a na Slovensku.
Archiv:
Datace:
1921 - 1945
Původce:
Komunistická strana Československa (1921-1989)
Místo vzniku:
Praha, Rusko
Jazyk:
čeština, němčina, ruština
Tématická skupina:
Politické strany, hnutí a organizace - ústřední a zemské orgány

Zajíc Julius

Otevřít
Tématický popis: Osobní doklady, rodinná korespondence, dopisy manželce z KT (249 ks.), drobné předměty z KT.
Archiv:
Datace:
1939 - 1945 (1992)
Původce:
Zajíc Julius (1898-1999), generální tajemník Svazu pěstitelů, vězněn v KT Buchenwald, v roce 1947 ředitel fy Amylon, v letech 1961-1962 vězněn na Mírově, 1990 plně rehabilitován.
Místo vzniku:
Čechy, Německo
Jazyk:
čeština, němčina
Tématická skupina:
Osobní fondy

Zákravský Bedřich

Otevřít
Tématický popis: Osobní doklady původce fondu a rodinných příslušníků, korespondence
Archiv:
Datace:
1930 - 1978
Původce:
Bedřich Zákravský (1.3.1901 - nezjištěno) - funkcionář KSČ
Místo vzniku:
Čechy, Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Záložna ruských zemědělců Praha, s. r. o.

Otevřít
Tématický popis: Spořitelny - úvěr - zemědělci - emigranti
Archiv:
Datace:
1928 - 1941
Původce:
Záložna ruských zemědělců, zapsané společenstvo s r.o. (1920-1941)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Peněžní ústavy - záložny, spořitelny a lidové peněžní ústavy, Spolky národnostní do roku 1948

Zápotocká Marie

Otevřít
Tématický popis: Osobní doklady, korespondence, veřejná politická činnost, dokumentace
Archiv:
Datace:
1878 - 1980
Původce:
Marie Zápotocká (1890-1981) - funkcionářka ženského hnutí; Zápotocký Ladislav (1852-1916), tchán; Zápotocký Antonín (1884-1957), manžel
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Zápotocký Antonín

Otevřít
Tématický popis: Soukromá korespondence, veřejná a publikační činnost, literární činnost, dokumentace, osobní dokady. Ve FFKD uloženy snímky z fotografické tvorby původce fondu: žánrové snímky, rodinné snímky a portréty, sociální boje
Archiv:
Datace:
(1884) 1887 - 1957 (1958)
Původce:
Antonín Zápotocký (19.12.1884-13.11.1957) - politik, představitel KSČ, odborů, 1953-1957 prezident ČSR; Ladislav Záptocký, otec (1852-1916) - zakladatel sociálně demokratické strany
Místo vzniku:
Čechy, Kladno, Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Zápotocký Antonín - fotoarchiv

Otevřít
Tématický popis: Snímky z fotografické tvorby Antonína Zápotockého: Praha, Brdy a okolí, Vonoklasy, Posázaví, Kladno, Český Brod, Doksy a okolí, Lány, Šumava, Krkonoše, Orlické hory, Železné hory, Slovensko - Vysoké Tatry, Zakarpatsko, Moskva, Leningrad, Kavkaz, Jugoslávie, sport, žánrové obrázky, portréty a rodinné snímky, sociální boje.
Archiv:
Datace:
1928 - 1956
Původce:
Antonín Zápotocký (1884-1957), český politik a státník, činitel československého revolučního dělnického hnutí, prezident ČSR (1953-1957), autor řady politických statí, projevů a několika románů.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy, Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů