Lahulek-Faltys Zdeněk

Otevřít
Tématický popis: Osobní doklady, životopis, vysvědčení, korespondence, fotografie, žádosti o rehabilitaci. Kopie dekretů udělených medailí, soubor rodinných fotografií, rodokmen rodiny Faltysů od roku 1842, rodinná korespondence, průkazy.
Archiv:
Datace:
1895 - 1987
Původce:
Lahulek-Faltys Zdeněk (29.1.1894-29.4.1962), kulturně osvětový a politický pracovník
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Landová - Štychová Luisa

Otevřít
Tématický popis: Osobní pozůstalost, spolky, KSČ
Archiv:
Datace:
1910 - 1965
Původce:
Luisa Landová-Štychová (31.1.1885-31.8.1969)- představitelka ženského hnutí a bezvěreckého hnutí, členka Socialistické rady, předsedkyně Rudé pomoci
Místo vzniku:
Čechy
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Lang Jan

Otevřít
Tématický popis: Rukopisy záznamů duchovních promluv Otce Jana Langa vysílaných BBC v letech 1949-1994, korespondence, písemnosti související s pastorační, organizátorskou, charitativní a veřejnou činností Otce Jana Langa, dokumenty z činnosti Eva Kramer Memorial Trust, European Liaison Group Association aj.
Archiv:
Datace:
1949 - 2007
Původce:
Otec Jan Lang (20.6.1919-21.3.2007), římskokatolický kněz, významný představitel české krajanské komunity ve Velké Británii, zakladatel kulturního, sociálního a pastoračního střediska české krajanské obce v Londýně Velehrad
Místo vzniku:
Londýn
Jazyk:
angličtina, čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Laterna magika - foto-, fono-, kino dokumenty, Praha

Otevřít
Tématický popis: Audiovizuální dokumenty z představení Laterny magiky. Fotografie z představení Revue z bedny, pasové fotografie (negativy) členů souboru, hudba ke Kouzelné flétně a videonahrávka Slimejš podmořský bál.
Archiv:
Datace:
1992 - 2004
Původce:
Laterna magika (1958-1973, 1973-1992 jako scéna Národního divadla, 1992 - dosud)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tématická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - divadla, orchestry a filharmonie

Laterna magika, Praha

Otevřít
Tématický popis: Zřizovací listiny, předávací protokoly, vnitřní směrnice, rozpočty, výroční zprávy, rozbory hospodaření, zprávy auditora, kolektivní smlouvy, protokoly o kontrolách, korespondence sekretariátu ředitele, analýzy, smlouvy, vyúčtování tržeb, statistiky, dokumentace představení, fermany, propagační materiály, účetní závěrky, inventury, porady vedení, zájezdy, plakáty, služební pasy. Audiovizuální dokumenty z představení Laterny magiky.
Archiv:
Datace:
1992 - 2010
Původce:
Laterna magika (1958-1973, 1973-1992 jako scéna Národního divadla, 1992 - dosud)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tématická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - divadla, orchestry a filharmonie

Laušman Bohumil

Otevřít
Tématický popis: Fond možno využít k následující problematice: 1) domácí a zahraniční odboj za II. světové války, zejména v Londýně, 2) vývoj sociální demokracie v Československu po osvobození, 3) vývoj českého průmyslu v letech 1945-1948, zejména znárodnění
Archiv:
Datace:
1924 - 1948
Původce:
Laušman Bohumil, 1903-1963, politik, 1945-1947 ministr průmyslu, 1947-1948 předseda Čs. sociální demokracie
Místo vzniku:
Československo, Velká Británie
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Lazarev Jegor Jegorovič

Otevřít
Tématický popis: Deníkové záznamy.
Archiv:
Datace:
1919 - 1934
Původce:
Lazarev Jegor Jegorovič (1855-1937), ruský emigrant, eser
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, francouzština, ruština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra, Praha

Otevřít
Tématický popis: Rozvaha, výsledovka, korespondence, prověrky hospodaření, zprávy o stavu PO a BOZP, protokoly o archivních prohlídkách, porady vedení, čerpání rozpočtu, zřizovací listina, statut a organizační řád, podpisový vzor ředitelů, pokyny ředitele, smlouvy, propagační materiály.
Archiv:
Datace:
1992 - 2010
Původce:
Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po 1.1.1993 (zde i kancelář prezidenta, zákonodárný sbor, ústavní soud)

Léčebný fond veřejných zaměstnanců

Otevřít
Tématický popis: Organizační, správní a hospodářské činnosti LFVZ: zápisy ze schůzí představenstva a komisí LFVZ, výroční zprávy, dohody, smlouvy, úmluvy s lékaři, lékařskými organizacemi a pojišťovacími ústavy, personální agenda, 10.67.61.11 nemocenské pojištění, 20.17.21.74 protokoly, zápisy, 20.17.21.82 výroční zprávy, 10.01.45 smlouvy, 76.01.79.01 lékaři, 82.01.75.31 personálie
Archiv:
Datace:
1926 - 1947
Původce:
Léčebný fond veřejných zaměstnanců 1926-1948
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tématická skupina:
Nemocenské, zdravotní, úrazové, penzijní pojišťovny a léčebné fondy

Lederer František, PhDr.

Otevřít
Tématický popis: Osobní doklady původce a jeho rodinných příslušníků, korespondence mj. s Maxem Brodem, články původce, dokumentace.
Archiv:
Datace:
1898 - 1948 (2006)
Původce:
Lederer František PhDr. (1898-1948), od r. 1924 redaktor listu Prager Tagblatt, r. 1939 emigroval do Anglie, kde působil v listu Die Zeitung, po skončení války působil v Radiu Luxemburg, od r. 1946 pracoval v Úřadu pro stíhání válečných zločinců a od března 1948 v Dokumentačním centru americké okupační armády pro Německo v Norimberku.
Místo vzniku:
Anglie, Česko, Německo
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tématická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace