Kabeš Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: Dokumenty z politické a úřední činnosti původce. Korespondence, fotografie, dokumentace.
Archiv:
Datace:
1912 - 1964
Původce:
Místo vzniku:
Čechy
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kabriel Bedřich Josef

Otevřít
Tematický popis: Strojopis pamětí B. Kabriela, rodinná korespondence
Archiv:
Datace:
1970 - 1973
Původce:
Místo vzniku:
Čechy
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kancelář generálního komisaře EXPO 67 Montreal, Praha

Otevřít
Tematický popis: Organizační záležitosti, statut, porady vedení, zasedání poradních sborů, styk s ÚV KSČ, KPR, vládou, finanční záležitosti, příprava výstavy - koncepce, exponáty, libreto a scénář, studie aprojekty čs. pavilonu, likvidace
Archiv:
Datace:
1965 - 1968
Původce:
Kancelář generálního komisaře československé účasti na Světové výstavě Montreal 1967 při Ministerstvu kultury (1965-1968)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969)

Kancelář generálního komisaře EXPO 70 Ósaka, Praha

Otevřít
Tematický popis: Organizační záležitosti, porady, konference generálních komisařů, zprávy pro vládu, rozpočty, příprava výstavy, libreto, studie a projekty čs. pavilonu, harmonogramy, seznamy exponátů, kulturní akce, likvidace, soudní spory
Archiv:
Datace:
1968 - 1977
Původce:
Kancelář generálního komisaře československé účasti na Světové výstavě Ósaka 1970 při Ministerstvu kultury
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969)

Kancelář J. Franka 1945 - 1951

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti oddělení ÚV KSČ a podklady k nim, hospodářské záležitosti ÚV, písemnosti KV a OV KSČ a ÚV KSS.
Archiv:
Datace:
1945 - 1989
Původce:
Komunistická strana Československa (1921-1989)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Politické strany, hnutí a organizace 1945-1990 - ústřední a zemské orgány

Kancelář právních zástupců českých velkostatkářů

Otevřít
Tematický popis: Zemědělství - průmyslová buržoazie - šlechta - dluhy cukrovarnictví - velkostatky - pozemková reforma - meliorace - pacht - zemědělské podniky - vodní toky - doly - dělníci průmyslové podniky - školství - družstevnictví
Archiv:
Datace:
1850 - 1933
Původce:
Zemští advokáti Hauschildové, Pipesové a dr. Jindř. A. Vaníček
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Advokátní kanceláře do roku 1949, Velkostatky

Kancelář pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti, Praha

Otevřít
Tematický popis: Žádosti o přiznání platby z titulu otrockých a nucených prací, žádosti o přiznání platby z titulu tzv. jiných osobních újem, odvolání k výše uvedeným žádostem, vybraná korespondence - žadatelé o odškodnění z titulu otrockých a nucených prací, vybraná korespondence - ostatní, agenda Ověřovacího a dokumentačního centra, databáze ČNFB a Kanceláře pro oběti nacismu, sociální projekt ČNFB, podklady k platbám, agenda vedení Kanceláře, informační kampaň Kanceláře, databáze Humanitárně-sociálního projektu ČNFB.
Archiv:
Datace:
1998 - 2009
Původce:
Kancelář pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti; Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy)

Kancelář veřejného ochránce práv, Brno

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z porad vedení, monitoring tisku, stížnosti, korespondence. Podněty fyzických a právnických osob, zvl. k restitucím, péči o zdraví a zdravotnickým zařízením, sociálnímu zabezpečení, regionálnímu rozvoji, k ochraně práv a rodiny, policii a vězeňství, státní správě a justici, zaměstnanosti a civilně právních a trestněprávních věcí.
Archiv:
Datace:
2000 - 2008
Původce:
Kancelář veřejného ochránce práv (od roku 2000)
Místo vzniku:
Brno
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po 1.1.1993 (zde i kancelář prezidenta, zákonodárný sbor, ústavní soud)

Kaplanová Marie

Otevřít
Tematický popis: Korespondence, projevy, rukopisy, fotografie, dokumenty z poslanecké činnosti Marie Kaplanové z let 1990-1992, písemnosti související s ekumenistickým hnutím Taizé, s hnutím ACAT, organizací Živá rodina, rukopisy s duchovní tematikou, DVD a CD ROMy obsahující vzpomínky Marie Kaplanové, písemnosti z Archivu bezpečnostních složek vztahující se k Jiřímu Kaplanovi, fotografie z pohřbu Marie Kaplanové.
Archiv:
Datace:
1928 - 2014
Původce:
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kapucíni - provinacialát a konventy, Praha

Otevřít
Tematický popis: kláštery - řád kapucínů - umění - malířství - fary
Archiv:
Datace:
1364 - 1950
Původce:
Provincialát a konventy řádu kapucínů (1600-1950)
Místo vzniku:
Opočno, Praha
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - řádové provincialáty, kláštery, koleje a řeholní domy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace