Moravský zemský archiv v Brně

Adolf Schmal, tovární výroba vlněných látek, Brno

Otevřít
Tematický popis: Výpisy z obchodního rejstříku 1911-48, likvidace, národní správa 1945-1949, korespondence národní správy 1946-1948, evidence a pojištění majetku 1941-1948, seznam zaměstnanců 1945, 1948, doklady odborové organizace 1948, kapitálová účast u jiných podniků 1901-1937, daně 1938-1947, dluhopisy 1879-1921, pohledávky 1934-1948, statistika 1945-1947, bilance 1938-1947, soupisy jmění 1944-1949, hlavní knihy 1941-1948, pomocné účetní knihy 1931-1949, obchodní korespondence, přehledy 1934-1948, stavební povolení 1946-1947.
Archiv:
Datace:
(1879) 1881 - 1948 (1949)
Původce:
1881-1882 A. Schmal, Brno 1882-1883 Schmal a Richter, Brno 1883-1948 Adolf Schmal, tovární výroba vlněných látek, Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Výroba vlněné příze a tkanin

Adolf Weinberger, tkalcovna, Brno

Otevřít
Tematický popis: Korespondence A.Weinbergera 1892-1911, národní správa 1946, hlášení nár.správce 1946-48, směnky 1874-75, daně 1894-1948, pojištění 1889-1909,30-44,48, kniha zaměstnanců 1881-1938, bilance 1945-48, pomocné účetní knihy 1927-48, kniha vývozu 1928-45.
Archiv:
Datace:
1874 - 1946 (1948)
Původce:
1869 Strakosch a Weinberger, Brno 1890 Adolf Weiberger, tkalcovna, Brno 1946 Moravskoslezské vlnařské závody, n. p., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Výroba vlněné příze a tkanin

ADOS invest, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Soudní usnesení o výmazu, návrh na výmaz z OR, zamítnutí návrhu na insolvenční řízení, insolvenční návrh,přihlášky pohledávek do likvidace, souhlasy s výmazem, korespondence, oznámení o likvidaci 2008, jmenování likvidátora, výpis z OR, daňová přiznání 2007.
Archiv:
Datace:
2007 - 2008
Původce:
21.12.2001 ADOS invest, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Reklama, marketing, zprostředkovatelská činnost

Adriana Systems, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Notářský zápis o založení, zakladatelská listina, přidělení IČO 1992, přiznání k dani z příjmu, rozvaha, výsledovka 1998-99, přiznání k dani z příjmu, rozvaha, výsledovka, zápis z valné hromady o rozdělení zisku (ztráty) 2000-06, vstup a ukončení likvidace 2007, likvidace, konečná zpráva o průběhu likvidace a vypořádání 2007, souhlas s výmazem, návrh na výmaz z OR 2008.
Archiv:
Datace:
1992 - 2008
Původce:
03.02.1993 Adriana Systems, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Poradenství

AE & E CZ, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Seznam společníků a členů statutárních orgánů a dozorčí rady, výpis z OR 2006-08, návrh na nápis změny do OR, úplné znění zakladatelské listiny, účetní závěrka a auditorská zpráva, směrnice 2006.
Archiv:
Datace:
2006 - 2008
Původce:
AE & E CZ, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

AEB Group, a. s., Brno

Otevřít
Tematický popis: Soudní usnesení 2007-08, vyhláška soudu 2008, rozhodnutí živnostenského úřadu 2007, soudní usnesení o výmazu 2011.
Archiv:
Datace:
2007 - 2011
Původce:
AEB Group, a. s., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Elektroprůmysl

AEON Investment & Consulting, spol. s r.o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Soudní usnesení o výmazu, návrh na výmaz, zamítnutí insolvenčního návrhu, insolvenční návrh, přihlášky pohledávek do likvidace, výpis z OR, korespondence 2008, souhlas s výmazem, daňová přiznání, oznámení o likvidaci, jmenování likvidátora 2007.
Archiv:
Datace:
2007 - 2008
Původce:
05.03.1998 AEON Investment & Consulting, spol. s r.o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Základní chemická výroba

AERON - podnik občanského sdružení Brno

Otevřít
Tematický popis: Statuty 1973-90, organizační řády 1974, 81, pracovní řády 1974, 81, 89, prémiový řád 1980, cenové řády 1981, 88, organizační opatření 1981, transformační projekt 1991, reorganizace 1973-81, zápisy z porad vedení 1972-81, 1984-91, zápisy z výrobních porad 1979, 81, porad ekonomického úseku 1979-80, zápisy z pracovních porad oddělení technického rozvoje 1983-84, 1990, zápisy ze schůzí komisí 1974-90, zápisy z porad ÚV Svazarmu - oddělení hospodářského řízení 1975-81, příkazy ředitele Správy podniků ÚV Svazarmu 1984-88, příkazy ředitele podniku 1974-91, podnikové normy a směrnice 1974-87, jednání různá 1976-87, kolektivní smlouvy 1984-91, zřizovací listina se změnami 1971, 1981-86, podpisové vzory 1970-90, delimitace 1986-91, výpisy z podnikového rejstříku 1971-91, hospodářské smlouvy 1969-73, 77-85, hospodářské nájemní smlouvy 1973-92, majetkoprávní převody 1974-90, kupní smlouvy 1968-77, arbitrážní spory 1983-85, kontrola a revize 1975-89, plány a výkazy 1975-91, jmenovací dekret ředitele 1976, kádrové materiály zaměstnanců závodu 01 1973-76, seznam pracovníků 1981, kontrolní činnost ochrany a bezpečnosti práce 1976-80, zájmová činnost 1969-70, vyhodnocení socialistických závazků 1978-80, kontrola hospodaření 1981-88, komplexní prověrka vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení 1979-88, roční vyúčtování daně z obratu 1972, zprávy o kontrole daně z obratu 1981-88, práce a mzdy 1976-90, pokyny pro roční účetní závěrku 1990, účtová osnova 1990, výsledovka 1976, roční účetní závěrka 1970-71, 80-85, 89-90, obratová měsíční předvaha 1991, revizní zpráva 1977, inventura hospodářských prostředků 1990, úkoly technického rozvoje 1979, 83-88, záverečné zprávy, oponentní řízení 1976-89, zlepšovací návrhy 1977-89, zprávy o plnění plánu výroby 1978-79, výrobní příkazy zakázek 1981-85, investice 1973-92, propagační brožura k 15. výročí podniku 1987.
Archiv:
Datace:
(1968) 1971 - 1991 (1992)
Původce:
1971 Aeron - hospodářské zařízení Aeroklubu Svazarmu Brno - Slatina 1973 Aeron - podnik MěV Svazarmu v Brně 1979 Aeron - podnik ÚV Svazarmu ČSR Praha, se sídlem v Brně 1988 Aeron - podnik ÚV Svazarmu se sídlem v Brně 1990 AERON - podnik občanského sdružení Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - ostatní, Spolky a občanská sdružení po roce 1990 - ostatní

AERON BRNO, a. s., Brno

Otevřít
Tematický popis: Příkazy ředitele 1993-2000, valné hromady 1991-2001, zakladatelská smlouva 1998-99, společenské smlouvy 1991-97, kniha akcionářů 1998, zápisy do podnikového rejstříku 1991-2002, koncesní listiny 1992-2003, organizační směrnice 1992, 94, 99, technická dokumentace 1990-2000, inventarizace 1995-96, účetní závěrky 1991-2001, katastr nemovitostí 1991-2001, kolektivní smlouva 1992, prohlášení o konkurzu 2001.
Archiv:
Datace:
1991 - 2003
Původce:
AERON BRNO, a. s., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl

Aeterna, moravská továrna na obuv, Třebíč

Otevřít
Tematický popis: Protokoly valných hromad 1920-42, zasedání správní rady 1929-44, memorandum národní správy 1945, shromáždění akcionářů 1916, statut Brněnské továrny na obuv 1916, evidence pozemků 1933, výpisy z obchodního rejstříku 1932-43, nájemní smlouvy 1931-37, konfiskace 1940-42, pojištění 1931-45, stavební povolení 1933-43, ochranné známky 1915-38, daně 1919-44, revizní zprávy 1939-42, obchodní záležitosti 1932-45, služební smlouvy 1921-29, kolektivní smlouvy 1929-34, seznamy zaměstnanců 1945, závodní výbor 1945, bilance 1918-45, hlavní kniha finanční 1945, hlavní knihy kont 1936-45, kmenová hodnota budov 1942, seznamy strojů 1917-39, výkazy výroby 1942-45, plány továrny 1931,1944-45.
Archiv:
Datace:
1915 - 1945
Původce:
1915 Brněnská továrna na obuv, a. s. (od r. 1916) 1931 All Right, továrna na obuv, s. s r. o., Brno 1936 Brněnská továrna na obuv - All Right, a. s., Brno 1943 Aeterna, moravská továrna na obuv, a. s., Třebíč
Místo vzniku:
Oslavany
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Obuvnická výroba
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace