Moravský zemský archiv v Brně

ADC, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Účetní závěrka ke zrušení konkurzu 2002, přiznání daně, přílohy, účetní závěrka 2002-03, usnesení soudu ke konkurzu, seznam pohledávek, zápisy z jednání věřitelů, soupis konkurzní podstaty, konečná zpráva, přiznání daně, hlavní kniha.
Archiv:
Datace:
1997 - 2003
Původce:
ADC, spol. s r. o., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Podniky

ADDAX INVEST, a. s., Brno

Otevřít
Tematický popis: Přiznání k dani z příjmu právnických osob 2005-07, zpráva o průběhu a ukončení likvidace 2008.
Archiv:
Datace:
2005 - 2008
Původce:
07.01.2000 ADDAX INVEST, a. s., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Peněžní ústavy

ADIRNE MEDICAL, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Roční účetní závěrky 2003-13, průběh a ukončení likvidace 2013.
Archiv:
Datace:
2003 - 2013
Původce:
ADIRNE MEDICAL, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

ADIT, a. s., Brno

Otevřít
Tematický popis: Výroční zprávy 2002-03, znalecký posudek na motorové vozidlo 2004, roční výsledovka, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce, auditorské zprávy 2002-04, fotodokumentace b.d.
Archiv:
Datace:
2002 - 2004
Původce:
17.10.2000 ADIT, a. s., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Maloobchod

ADLERS, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Soudní usnesení o výmazu, návrh na výmaz z OR 2010, zamítnutí insolvenčního návrhu, insolvenční návrh, přihlášky pohledávek do likvidace, souhlas s výmazem, daňová přiznání, výpis z OR, korespondence, oznámení o likvidaci, jmenování likvidátora 2009.
Archiv:
Datace:
2009 - 2010
Původce:
31.03.1998 ADLERS, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

Adolf Geipel a syn, továrna na pletené a stávkové zboží, Tišnov

Otevřít
Tematický popis: Záležitosti majitelů 1938-44, podnikový rejstřík 1945-46, konfiskace 1946, národní správa 1945-48, pojištění 1943-47, prodej a pronájem nemovitostí 1927-48, přemístění do Tišnova 1946-48, obchodní a hospodářská korespondence 1936-48, daně 1930-48, zaměstnanecká agenda 1939-50, podpůrný spolek 1942-45, závodní rada 1946-48, statistická hlášení 1941-48, účetní uzávěrky 1926-48, soupis základních prostředků 1939-47, kalkulace 1941-49, ceníky exportních výrobků 1946-48.
Archiv:
Datace:
1926 - 1950
Původce:
Adolf Geipel a syn, továrna na pletené a stávkové zboží, Tišnov (předtím Plesná u Chebu a Brno)
Místo vzniku:
Most, Perglas, Řezno
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

Adolf Horák a synové, továrna na rukavičkářské kůže, Jaroměřice nad Rokytnou

Otevřít
Tematický popis: Směrnice pro přebírání podniků do národní správy, protokoly o převzetí firmy do národní správy, hlášení o majetkových poměrech firmy, daňový dotazník, obraty na účetních kontech, záležitosti výrobně-provozní 1948.
Archiv:
Datace:
1948 - 1948
Původce:
Adolf Horák a synové, továrna na rukavičkářské kůže, Jaroměřice nad Rokytnou
Místo vzniku:
Řídký u Litomyšle
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba galanterního zboží

Adolf Jebavý, továrna uzenin a masových konzerv, Brno

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady rodiny Jebavých 1889-1949, živnostenské listy a koncese 1930-46, změna v obchod.rejstříku 1941, výpis ze živnost.rejstříku 1948, národní správa 1948-49, výměr o rozsahu znárodnění 1950, doklady o řízení firmy 1910-48, majetkové doklady 1901-49, ochranné známky 1927-48, pojištění 192146, personální doklady 1938-50, daně a poplatky 1889-47, statistická hlášení 1936-48, bilanční popis jmění 1905-36, hlavní kniha 1915-31, nákupní knihy masa 1910-45, účetní deníky 1915-31, sumáře faktur 1915-37, pokladní doklady 1920-48, obchodní korespondence 1930-48, dokumentace staveb a zařízení 1901-41.
Archiv:
Datace:
(1889) 1899 - 1948 (1950)
Původce:
1899 Adolf Jebavý, řeznictví a uzenářství, Brno 1929 Adolf Jebavý, řeznictví a uzenářství, v. o. s., Brno 1938 Adolf Jebavý, továrna uzenin a masových konserv, Brno 1948 začlenění do n. p. Masna
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - zpracování masa

Adolf Müller, továrna na klobouky, Prostějov

Otevřít
Tematický popis: Jednání o restituci 1947-62, písemnosti národní správy 1945-48, začlenění 1948, restituční řízení 1947-1962, nájemné 1941-49, daně 1944-48, přehled zaměstnanců 1946-48, statistické výkazy 1947-48, doklady k účetní uzávěrce 1948, vzory tiskopisů b.d.
Archiv:
Datace:
(1941) 1944 - 1950 (1962)
Původce:
Adolf Müller, továrna na klobouky, Prostějov 1945 národní správa 1948 začleněn do TONAK Nový Jičín
Místo vzniku:
Lázně Bohdaneč
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Výroba oděvních doplňků (klobouky, knoflíky apod.)

Adolf Reich, velkopalírna a továrna likérů, Buchlovice

Otevřít
Tematický popis: Výpis z obchodního rejstříku 1945, živnostenské oprávnění 1900-45, výpisy z pozemkových knih 1949, tabelární deník 1942-46, plány budov s rozpočty a stavebním povolením 1905-1947.
Archiv:
Datace:
1900 - 1949
Původce:
1898 Adolf Reich, obchod s pivem a vínem, Buchlovice 1929 B. Reich, výroba octa a jeho suroviny, v. o. s.,Buchlovice 1939 Adolf Reich, v. o. s. pro výrobu lihovin, ovocných šťáv, sodových vod, obchod vínem a sklad piva, Buchlovice 1942 Adolf Reich, velkopalírna a továrna likérů, Buchlovice
Místo vzniku:
Černožice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - škrobárny a lihovary, vinařské závody, octárny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace