Moravský zemský archiv v Brně

AB auto leas, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Jmenování likvidátora, oznámení o likvidaci, korespondence, výpis z OR, daňová přiznání, souhlasy s výmazem, přihlášky pohledávek do likvidace, insolvenční návrh a jeho zamítnutí, návrh na výmaz z OR, soudní usnesení o výmazu 2008.
Archiv:
Datace:
2008 - 2008
Původce:
10.08.1993 AB auto leas, spol. s r. o., Brno - likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Maloobchod

ABA BOHEMIA, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Souhlas s převzetím likvidace, přihlášky pohledávek 2007, přiznání k dani z příjmu právnických osob 2007-08, průběžné zprávy likvidátora (měsíční) 2008-09, žádosti o souhlas s výmazem, žádosti o součinnost, osvědčení o registraci, návrh na zahájení insolvenčního řízení, soudní usnesení 2009 aj.
Archiv:
Datace:
2007 - 2009
Původce:
22.12.1999 ABA BOHEMIA, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Maloobchod

Abako Management, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Notářský zápis rozhodnutí valné hromady o likvidaci společnosti 2007, účetní závěrky 2005-08.
Archiv:
Datace:
2005 - 2008
Původce:
14.05.2004 Abako Management, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Služby v oblasti informačních technologií

ABB EJF, a. s., Brno

Otevřít
Tematický popis: Protokol z jednání představenstva 1990, 93-95, 98, valná hromada 1992-94, změny v OR 1995-98, výpisy z OR 1997-99, zápis z porady 1996-97, odhlášení živností 1999. Dodatky 2007: delimitace 1996, kupní smlouvy 1997-98, roční účetní závěrky 1992-98, účetní výkazy 1992-94, přiznání k dani z příjmu 1996-98.
Archiv:
Datace:
1990 - 1999
Původce:
ABB EJF, a. s., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Elektroprůmysl

ABO, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Převzetí funkce likvidátora, soudní usnesení, výpis z OR, přiznání k dani z příjmu právnických osob, osvědčení o registraci, žádosti likvidátora, oznámení, výzvy, sdělení, dotazy, návrh na výmaz, průběžné zprávy likvidátora, závěrečná zpráva, konečná likvidační zpráva, vrácené doporučené výzvy 2007-09.
Archiv:
Datace:
2007 - 2009
Původce:
01.06.1991 ABO, spol. s r. o., Brno - v likvidací
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Maloobchod

Abolice robot

Otevřít
Tematický popis: Aboliční smlouvy jsou důležitým dokladem pro selské dějiny v době rozkladu feudalismu.
Archiv:
Datace:
1784 - 1815
Původce:
Aboliční smlouvy vznikly z činnosti moravské aboliční komise (1778-1789); v Moravském zemském archivu v Brně z nich byla vytvořena umělá prezenční sbírka
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
neurčeno

AC Management, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Návrh na zápis do OR, soudní usnesení, živnostenské listy, smlouva o poskytování služeb, přihlášky k registraci, smlouvy o účtech 2007, zápis jednatele 2009, přiznání k DPH 2007-10, přiznání k dani z příjmu právnických osob 2009-11, rozhodnutí jediného společníka 2009-10, znalecký posudek, smlouva o převodu obchodního podílu, výpis, změna v OR, zrušení registace 2010, osvědčení o registraci 2007, 2010, účetní závěrky 2009-11, vstup do likvidace, soupis jmění, daňová kontrola 2011.
Archiv:
Datace:
2007 - 2011
Původce:
AC Management, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Velkoobchod

Acta finita

Otevřít
Tematický popis: Spisy jsou důležitým pramenem pro poznání poddanských poměrů a ke studiu hospodářských dějin Moravy v 17.-18. stol.
Archiv:
Datace:
1636 - 1783
Původce:
Královský tribunál (spisy ukončené do r. 1783, převzaté moravsko-slezským zemským právem)
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Politická správa do roku 1850

Adámek Otta

Otevřít
Tematický popis: Výpisy z archivního materiálu lysického velkostatku a z různých novin a publikací v devíti sešitech, které se týkají především dějin Lysic a okolních obcí, částečně obecných dějin. Pojednávají o vrchnosti a vztahu poddaných k ní, o robotě a výkupu z ní, o obchodu, obchodnících, výrobě, řemeslech a řemeslnících, o jídle, odívání, nápojích, obecním zřízení, Židech, požárech, vodovodu, osvětlení, poště aj.
Archiv:
Datace:
1938 - 1939
Původce:
Otta Adámek (narozen 1870), římskokatolický kněz v Lysicích, okr. Blansko
Místo vzniku:
Rokytník
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Adamovské strojírny, s. p., Adamov

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
(1896) 1946 - 1992 (2008)
Původce:
1945 Škodovy závody, n. p., závod Adamov 1950 Škodovy závody Adamov, n. p., Adamov 1952 Adamovské strojírny, n. p., Adamov 1981 Závody všeobecného strojírenství, Adamovské strojírny, koncernový podnik, Adamov 1989 Adamovské strojírny, s. p., Adamov
Místo vzniku:
Prameny
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace