Moravský zemský archiv v Brně

A. Friedl, Brno

Otevřít
Tematický popis: Výměr o zavedení národní správy 1948, pojistky 1945-48, daňová přiznání 1940-49, nemocenské pojištění 1946-48, bilance 1945-49.
Archiv:
Datace:
1940 - 1949
Původce:
Singer a spol., zástěry, konfekce, výroba prádla, Brno 1940 Adelheid Friedl, výroba prádla a dětské konfekce, Brno 1948 Adelheid Friedl, výroba konfekčního zboží a dětských šatů, n. p. Brno 1949 začleněn do Kras, n. p., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Výroba oděvů a prádla

A. Aujeský, elektro - radiozávod, Brno

Otevřít
Tematický popis: Nemocenské pojištění 1945-47, daň ze mzdy 1948.
Archiv:
Datace:
1945 - 1948
Původce:
A. Aujeský, elektro - radiozávod, Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Elektroprůmysl

A. Czischek, živnost mechanická, obchod s kancelářskými potřebami a gumovými razítky, Brno

Otevřít
Tematický popis: Ustanovení národní správy 1945, osobní doklady A.Czischeka 1920, popis podniku 1947, pojistky 1940-48, přihlášky cenných papírů 1945-46, osobní věci zaměstnanců 1945.
Archiv:
Datace:
1920 - 1948
Původce:
A. Czischek, živnost mechanická, obchod s kancelářskými potřebami a gumovými razítky, Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkoobchod, obchodní domy, obchody, výstavy a veletrhy

A. Drdla, Nedvědice

Otevřít
Tematický popis: Národní správa 1948, začlenění do národního podniku 1946, výměr o konfiskaci 1946, seznam zaměstnanců 1948, pojištění 1945-48, finanční zdroje 1946-48, daně 1945-47, účetnictví 1945-48.
Archiv:
Datace:
1945 - 1948
Původce:
A. Drdla, Nedvědice
Místo vzniku:
Gottwaldov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba vlněné příze a tkanin

A. Fuchs a spol., textilní dílny, Skryje

Otevřít
Tematický popis: Výměr o zavedení národní správy a ustavení národního podniku 1948, pojistky 1939-48, daně 1935-50, protokoly pracovních schůzí 1945-48, obchodní záležitosti 1939-48, seznamy zaměstnanců 1945-46, pojištění zaměstnanců 1935-46, účetní uzávěrky 1939-47, věcné účty 1940-46, pokladní knihy 1940-48, přehledy mezd 1941-47, výrobní příkazy a předpisy 1940-42, plán a výkazy výroby 1948, vzory látek s.d.
Archiv:
Datace:
1935 - 1948 (1950)
Původce:
1935 Arch. Střelec, A. Fuchs, komanditní společnost, Brno 1936 sídlem Skryje u Tišnova 1947 A. Fuchs a spol., textilní dílny, Skryje u Tišnova
Místo vzniku:
Most, Střížkov
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

A. Klimeš a spol., továrna na prášky do pečiva, Brno

Otevřít
Tematický popis: Ochranné známky 1919-49, korespondence s MV Praha, FNO 1945-48, seznamy zaměstnanců 1946, daňová přiznání 1943, hrubá rozvaha 1947, pokladní kniha 1944-48, nabídkové listy 1948, etikety výrobků b.d.
Archiv:
Datace:
1919 - 1950
Původce:
A. Klimeš a spol., továrna na prášky do pečiva, Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní potravinářský průmysl

A. Schramm, Praha, závod Poštorná

Otevřít
Tematický popis: Živnostensko-právní záležitosti 1833-1885, nájemní a kupní smlouvy 1878-1944, kartelní poplatky 1927-45, obchodní korespondence 1905-44, služební instrukce 1884,1927, osobní spisy 1884-1945, penzijní pojištění 1886-1945, výdělková daň 1884-1939, nemocenské pojištění 1935-38, materiály oborových spolků 1930,35, přehledy a knihy výroby 1884-1942, technická dokumentace zařízení 1884-1938, stavební plány 1941-45, rodinné písemnosti Schrammů 1867-1945.
Archiv:
Datace:
1833 - 1945
Původce:
A. Schramm, chemické továrny Praha, pobočný závod Poštorná
Místo vzniku:
České Velenice, Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Chemický průmysl a rafinerie nafty

A.D.M., spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Převzetí funkce likvidátora, přiznání k dani z příjmu právnických osob 2008-10, žádost o souhlas s výmazem, žádost o součinnost, oznámení kontaktní adresy,osvědčení o registraci, výzva k podání daňového přiznání, reakce likvidátora na výzvu k podání daňového přiznání, oznámení o zahájení řízení, sdělení, průběžné zprávy likvidátora (čtvrtletní) 2009, korespondence.
Archiv:
Datace:
2008 - 2010
Původce:
A.D.M., spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Velkoobchod

A.D.S. APEX DRINKS SERVICE, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Převzetí funkce likvidátora, soudní usnesení, výpis z OR, přiznání k dani z příjmu právnických osob, osvědčení o registraci, žádosti likvidátora, oznámení, výzvy, sdělení jednatele, dotazy, návrh na výmaz, průběžné zprávy likvidátora, čestné prohlášení likvidátora, konečná likvidační zpráva, vrácené doporučené výzvy 2002-09.
Archiv:
Datace:
2002 - 2009
Původce:
17.08.1999 A.D.S. APEX DRINKS SERVICE, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

A.R.M.SOLARIUM, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Zakladatelská listina se změnami 1998-2004, osvědčení o registraci k dani 1998, živnostenské listy 1998-2000, výpis z OR 1998-2005, odvolání likvidátorky, předávací protokol 2004, návrh na prohlášení konkurzu 2006, vyúčtování daně z příjmu 1999-2000, přiznání k dani z příjmu, rozvaha, výkaz zisků a ztrát 2004-07, potvrzení o zabezpečení dokumentů a archiválií 2007, usnesení KS v Brně o výmazu z OR 2007.
Archiv:
Datace:
1998 - 2007
Původce:
A.R.M.SOLARIUM, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Služby
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace