Moravský zemský archiv v Brně

Lahoda, slovácké družstevní podniky pro výrobu a prodej lihovin a vína, s. r. o., Košíky, Uherské Hradiště

Otevřít
Tematický popis: Matrika členů 1945, bilanční hodnoty 1948-49, zahajovací rozvaha k 1.1.1948.
Archiv:
Datace:
1945 - 1949
Původce:
Lahoda, slovácké družstevní podniky pro výrobu a prodej lihovin a vína, z. s. s r. o., Uherské Hradiště - Košíky
Místo vzniku:
Ústí nad Labem
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - škrobárny a lihovary, vinařské závody, octárny

Lahůdky Horčica, v. o. s., Brno

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva 1992, 97, registrace u FÚ 2001, zrušení činnosti 1996, 99, přidělení IČO 1992, rozvahy 1992-2003, živnostenský list 1992, zápisy do OR 1997, 2004, zpráva auditora 1995, průběh likvidace 2004.
Archiv:
Datace:
1992 - 2004
Původce:
Lahůdky Horčica, v. o. s., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl

LAKBAR, v. o. s., Brno

Otevřít
Tematický popis: Založení společnosti 1994, kontrola Finančního úřadu 1997, hospodářský výsledek 1994-2007, přílohy k účetní závěrce 1994-2007, rozvaha, výkaz zisku a ztráty 1994-2007, 2009-13.
Archiv:
Datace:
1994 - 2013
Původce:
LAKBAR, v. o. s., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
Tematická skupina:
Ostatní podniky

Laktotechna Brno, jednota mlékařských družstev, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Zápisy schůzí ředitelstva 1930-47, představenstva 1937-45, výroční zpráva 1946, popis činnosti 1946, národní správa likvidace 1946-49, stanovy 1926-48, výpisy z družst.rejstříku 1946-49, kupní a nájemní smlouvy 1947-48, živnostenský list a otevření syřidla 1947-49, seznamy mlékáren a sběren mléka 1945-47, správa konfiskátů a likvidace firem 1946-51, provozní korespondence 1947-49, zaměstnanecké věci 1937-49, bilance 1936-49, revizní zprávy 1946,1948, saldokonta odběratelů 1945-48, inventura 1947.
Archiv:
Datace:
1926 - 1951
Původce:
1926 Ústředí moravských mlékařských družstev v Brně 1946 Laktotechna, jednota mlékařských družstev v Brně, z. s. s r. o.
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - zpracování mléka

LAMAX, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Výpis z OR 1995, korespondence 2003-08, korespondence se společníky 2003-07, výzva k součinnosti 2004-05, obchodní věstník 2004-05, Celní úřad 2004, MSSZ Brno 2002-07, pojišťovny 2000-06, přiznání k dani z příjmu 1999.
Archiv:
Datace:
2000 - 2008
Původce:
31.10.1995 LAMAX, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Maloobchod

Lanatex Ivančice, s. p., Ivančice

Otevřít
Tematický popis: Rozhodnutí o založení s. p.1990, zápisy a výpisy z obchodního rejstříku 1990-2001, privatizace - převody majetku 1991-96, účetní doklady 1990-96, organizační schéma 1988, organizační řád 1992; likvidace s. p. 1999-2002, účetní závěrky 1997-2002.
Archiv:
Datace:
(1988) 1990 - 2002
Původce:
1990 Lanatex Ivančice, státní podnik, Ivančice (dříve Mosilana, s. p., Brno, závod Ivančice)
Místo vzniku:
Vtelno
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba vlněné příze a tkanin

LANBA, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva o založení 1994, návrh na prohlášení konkurzu 1999, zamítnutí konkurzu, zrušení živnostenských oprávnění 2000, rozhodnutí valné hromady o vstupu do likvidace, ustavení likvidátora, soudní usnesení 2001, oznámení o vstupu do likvidace 2002, přiznání k dani z příjmu právnických osob, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní závěrce 1999-2008.
Archiv:
Datace:
1994 - 2008
Původce:
12.12.1994 LANBA, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Maloobchod

Lánové rejstříky

Otevřít
Tematický popis: Lánové rejstříky jsou nejstarším zachovaným moravským katastrem. Fond je důležitým pramenem k moravským hospodářským dějinám.
Archiv:
Datace:
1657 - 1679
Původce:
Berní sněmovní komise moravského zemského sněmu
Místo vzniku:
České Budějovice
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Katastry

LARESO, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Převzetí funkce likvidátora, soudní usnesení, daňová přiiznání, průběžná zpráva likvidátora, žádosti o součinnost, přihlášky pohledávek, zahájení řízení, zápis o ukončení likvidace a rozdělení zůstatku 2005-09.
Archiv:
Datace:
2005 - 2009
Původce:
26.05.1993 LARESO, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

Láska Boží, a. s., Zbýšov

Otevřít
Tematický popis: Stanovy společnosti 1867-1922, protokoly valných hromad 1867,1908-35,výpisy z obchodního rejstříku 1920-23, protokoly správní rady 1928-35, výkonného výboru 1929-35, podnikové rady 1922-32, ředitelských schůzí 1930-31, doklady ke vzniku a.s. 1920-23, prodejní, kupní a směnné smlouvy 1857-1935, výtahy z pozemkových knih 1922-35, daně 1921-35, obchodní a provozní zprávy 1885-1915, osobní listy úředníků, žádosti o místa 1923-26, pracovní vysvědčení 1853-75, mzdová ujednání 1923-28, bratrská pokladna 1892-1924, úrazy 1924-34, bilance s doklady 1887-1934, uzávěrky 1932-34, styk s báňským úřadem 1852-1935, tabulky těžby 1841-50, dobrozdání o dolech 1926-32, důlní mapy a plány 1908-35, protokoly a plány kutisk etc
Archiv:
Datace:
(1841) 1860 - 1935 (1940)
Původce:
1860 Těžařstvo Láska Boží, Zbýšov u Brna 1921 Láska Boží, a. s., Zbýšov u Brna 1935 fúze s a. s. Rosická báňská společnost Zastávka u Brna
Místo vzniku:
Helsinky, Hřebeny
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Dobývání a úprava uhlí (doly, briketárny, koksárny apod.)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace