Moravský zemský archiv v Brně

HABASIT BOHEMIA, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Likvidace 2010-12.
Archiv:
Datace:
2010 - 2012
Původce:
HABASIT BOHEMIA, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

HAGEL, s. r. o., Luhačovice

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva, prohlášení správce vkladu, soudní usnesení, přidělení IČO, osvědčení o registraci, koncesní listiny, živnostenské listy, podmínky provozu živnosti, smlouva o zřízení účtu, organizační řád, zahajovací organizační struktura, dodatek ke společenské smlouvě, výmaz společníka, výpisy z OR 1995-97, zrušení živnostenských oprávnění 2001, návrh na prohlášení konkurzu, zamítnutí konkurzu, výzva k podání návrhu na výmaz z OR (soudní usnesení), přiznání k dani z příjmu právnických osob, přílohy 1995-2008, katalog výrobků (hraček), ceníky 1996-97, 2002.
Archiv:
Datace:
1995 - 2008
Původce:
HAGEL, s. r. o., Luhačovice - v likvidaci
Místo vzniku:
Rosice u Chrasti
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní dřevozpracující průmysl včetně tužkařského a sirkařského průmyslu

HAGIMA, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Kopie insolvenčního návrhu, zpráva o kontrole daně z příjmu, přihlášky pohledávek do likvidace, jejich seznam 2009, daňová přiznání a rozvahy, platební výměry, soudní usnesení k insolvenčnímu řízení 2009-11, výdaje majetkové podstaty, návrh rozvrhového usnesení, schválení konečné zprávy, konečná zpráva insolvenčního správce 2010, sdělení bankovních účtů, usnesení o zpeněžení majetkové podstaty, usnesení o zrušení konkursu 2011.
Archiv:
Datace:
2009 - 2011
Původce:
HAGIMA, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba prvků, mechanizmů, strojů a zařízení pro zemědělství, obchod a služby

Hájek František

Otevřít
Tematický popis: Korespondence Františka Hájka se známými českými spisovateli (Františkem Bílkem, Otakarem Březinou, Ignátem Herrmannem, Františkem Kavánem, Martinem Rázusem, Karlem Václavem Raisem, F. X. Šaldou, Antalem Staškem, F. X. Svobodou, A. M. Tilschovou aj.) Obsahem jde o listy méně důležité, takže mají cenu především autografů.
Archiv:
Datace:
1916 - 1955
Původce:
František Hájek (1916-1955), akademický malíř
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Hájek Zdeněk, Prof. PhDr.

Otevřít
Tematický popis: Převážnou část pozůstalosti tvoří výpisy z literatury a archivních fondů k polským, ruským a českým dějinám 19. st. Přiloženy jsou též texty přednášek, které četl na fakultě a rukopisy článků, z nichž některé nebyly dosud publikovány.
Archiv:
Datace:
1913 - 1957
Původce:
PhDr. Zdeněk Hájek (1894-1958), profesor Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, přednášel slovanské dějiny
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština, němčina, polština, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy

HAK, a. s., slévárna a strojírna, Hodonín

Otevřít
Tematický popis: Pozemkové záležitosti 1937-43, organizační schéma 1949, oběžníky nadřízených orgánů 1948-49, jednání o investicích 194849, osvědčení ochranné známky 1944,47, zápisy závodního výboru 1945-47, hodnocení a školení zaměstnanců 1948-49,materiály ROH 1948-49, socialistická soutěž 1949, učební smlouvy 1939-43, znárodňovací rozvaha 1948, statistické výkazy 1948-49, účetní uzávěrky 1948-50, finanční účetnictví 1948-50, statistika výroby 1948-49, prospekty strojírenských zařízení 1948-49, evidence výrobců armatur v ČSR 1948, popisník jmění 1931-40.
Archiv:
Datace:
1924 - 1948 (1950)
Původce:
1881 Karel Kudrna, slévárna a strojírna v Hodoníně 1944 HAK, a. s., slévárna a strojírna v Hodoníně 1948 začlenění do n. p. Sigma Pumpy Olomouc
Místo vzniku:
Hradec Králové
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Kovoprůmysl

Hakl - Dřevovýroba, s. r. o., Svatobořice

Otevřít
Tematický popis: Účetní závěrky a daně 1994-2003, koncesní listiny 1993, 96, 99, 2000-01, živnostenské listy 1992, 98, výpisy z OR 1992, 95, 96, 1998-2003, vstup do likvidace 2002, valná hromada 2002, zpráva správce konkurzní podstaty 2004, usnesení o konkurzu 2003, zrušení konkurzu 2004, evidence nemovitostí 1994, 1997-2000.
Archiv:
Datace:
1994 - 2004
Původce:
Hakl - Dřevovýroba, s. r. o., Svatobořice
Místo vzniku:
Berlín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní dřevozpracující průmysl včetně tužkařského a sirkařského průmyslu

HAKO, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Soudní usnesení o výmazu, návrh na výmaz z OR, zamítnutí návrhu na insolvenční řízení, insolvenční návrh 2008, daňová přiznání, přihlášky pohledávek do likvidace, souhlasy s výmazem, korespondence, oznámení o likvidaci, jmenování likvidátora 2007.
Archiv:
Datace:
2007 - 2008
Původce:
05.01.1994 HAKO, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

Hálová - Jahodová Cecilie, PhDr.

Otevřít
Tematický popis: Osobní dokumenty, korespondence a rukopisy článků a přednášek, tištěné články, opisy, výpisy a poznámky k dějinám Brna. Připojena sbírka fotografií majících vztah k Brnu a k obrazům ve Slavkově u Brna. Připojeny nepatrné trosky pozůstalosti prof. dr. Tomáše Hály.
Archiv:
Datace:
1892 - 1978
Původce:
PhDr. Cecilie Hálová - Jahodová, ředitelka Muzea města Brna (narozena 22. 11. 1892 v Majdíně u Olomouce, zemřela 24. 12. 1978 v Brně)
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Hamada a spol., strojní zámečnictví po továrnicku, Brno

Otevřít
Tematický popis: Výpisy z obchod. rejstříku 1949, výměr o zavedení nár. správy , jmenování nár. správce 1949, spory s odběrateli 1931-38, odvolání B. Hamady proti zavedení nár. správy 1949, dotazníky 1949, přemístění zaměstnanců 1949, nemocenské a úrazové pojištění 1940-48, výpisy z účtů 1940-49, převod pohledávek na n. p. 1949, příspěvky a dary 1940-49, revize majetku 1949, účetní uzávěrky a rozvahy 1946-49, inventury zboží 1928-48, hl. kniha bilanční 1934-43, karty věcných účtů 1947-49, saldokonta odběratelů 1940-49, kniha vydaných faktur 1942-49, účetní deníky 1946-49, dodavatelské účty 1933,1940-49, zahraniční obchodní korespondence 1933-40.
Archiv:
Datace:
1928 - 1949
Původce:
1923 Hamada a Süss, Brno 1925 Hamada a spol., strojní zámečnictví po továrnicku, Brno 1949 začleněno do n. p. Mosilana Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Kovoprůmysl
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace