Moravský zemský archiv v Brně

L. Auspitze vnukové, Brno

Otevřít
Tematický popis: Zápisy do obchodního rejstříku 1943,46, jmenování národní správy 1946,48, předpoklady znárodnění 1948, vyhlášky vedení 1946-48, korespondence se státními a hospodářskými orgány 1940-48, arizace 1943, evidence a stavy zaměstnanců 1901-47, mzdy a platy 1940-42, odborová organizace 1946-48,finanční zdroje 1945-48, kapitálová účast jinde 1934-48, pohledávky 1948, statistické výkazy 1940-48, bilance a rozvahy 1940,1945-47, karty věc,účtů 1941-48, saldokonta 1928-40, pokladní knihy 1933-40, historie firmy b.d., výkazy výroby 1939-48, kalkulace cen 1939-47, výrobní knihy 1888-1937, vzorníky látek 1907-46, strojní vybavení 1941-48, stavby 1941, situace továrny 1944,46, vzorníky látek 1907-46.
Archiv:
Datace:
1888 - 1948
Původce:
1837 L. Auspitze vnukové, Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Výroba vlněné příze a tkanin

L. Benz a spol., Třebíč

Otevřít
Tematický popis: Výpis z obchodního rejstříku 1950, začlenění do n. p. 1950, rozsah znárodnění 1952, pojištění aut 1915-49, pojištění zaměstnanců 1945-48, daňové doklady a evidence 1927-49, bilance 1941-46, účetní deník 1940-48, knihy kont 1940-49, peněžních ústavů 1939-49, další pomocné účetní knihy 1941-49, soupis medailí z let 1914-1933, výrobní kniha motorů 1931-34.
Archiv:
Datace:
1911 - 1950 (1952)
Původce:
L. Benz a spol., Třebíč 1950 začlenění do n. p. První brněnská a královopolská strojírna, n. p., Brno, závod Třebíč
Místo vzniku:
Oslavany
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Kovoprůmysl

L. Köppel, a. s., Praha, továrna na káble a gumové zboží, Velké Meziříčí

Otevřít
Tematický popis: Převzetí do národní správy a znárodnění 1948-50, valné hromady a protokoly o schůzích Isomat, s.r.o. Praha 1927-42, výtah z pozemkové knihy 1947, daně 1940-48, pojistky 1947, dovozní a celní povolení 1947-48, pracovní knížky a vysvědčení zaměstnanců 1891-1930, bilance 1946-47, zlomky účetní evidence 1945-48, výlohy na stěhování podniku do Velkého Meziříčí, interní normy výrobků 1947-51.
Archiv:
Datace:
(1891) 1899 - 1948 (1951)
Původce:
1899 První česká továrna na opřádaný drát a káble, Köppel a Seiboth, Praha 1908 bez společníka Seibotha 1924 L. Köppel, továrna na opřádaný drát a káble, Praha, v. o. s. 1942 L. Köppel, a. s., továrna na káble a gumové zboží, Praha 1946 L. Köppel, a. s. Praha, továrna na káble a gumové zboží, Velké Meziříčí 1948 začleněno do Kablo Bratislava
Místo vzniku:
Rychnov nad Kněžnou
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Gumárensko - osinkový průmysl

L. Urbanová, výroba vlnité lepenky, Brno

Otevřít
Tematický popis: Živnostenské doklady 1934-45, inventář 1938-48, kniha bilanční 1934-47, hrubé rozvahy 1934-48, hlavní knihy 1942-48, deníky 1934-48, pomocné účetní knihy 1933-48, mzdové doklady 194548.
Archiv:
Datace:
1933 - 1948
Původce:
1933 L. Urbanová, výroba vlnité lepenky, Brno 1948 Moravskoslezské papírny, n. p., Šumperk
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Celulózky a papírny, zpracování papíru

Labrora, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Usnesení jediného společníka, notářský zápis zakladatelské listiny, smlouva o převodu obchodního podílu 2001-03, přílohy k účetní závěrce, roční výkaz zisků a ztrát, roční rozvaha 2001-02.
Archiv:
Datace:
2001 - 2003
Původce:
Labrora, s. r. o., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Průmyslové a obchodní výzkumné ústavy

Lachema, s. p., Brno

Otevřít
Tematický popis: Zřizovací listiny se změnami 1965-91, zápisy v podnikovém a obchodním rejstříku 1965-2000, organizační řády 1956-99, směrnice nadřízených orgánů 1953-97, vnitřní směrnice 1965-97, mezinárodní spolupráce 1956-90, porady vedení 1953-2000, kolektivní smlouvy 1953-2000, výzkumné a závěrečné zprávy 1956-87, katalogy výrobků, návody 1969-94, plány výroby 1965-90, rozbory hospodaření 1962-94, financování 1966-89, odbytová činnost 1965-90, řízení výroby 1954-88, závodní noviny 1967-2000 (mezerovitě), fotodokumentace 1965-2000, doklady o činnosti společenských organizací 1966-88, sbírka novinových výstřižků 1972-2002, ukázky propagačních materiálů a výrobků 1965-99.
Archiv:
Datace:
1953 - 1991 (2000)
Původce:
1951 Lachema, n. p., Brno 1959 Spolana, n. p., Neratovice 1964 Ústav čistých chemikálií Brno 1965 Lachema, n. p., Brno 1984 Lachema, o. p., Brno 1988 Lachema, s. p., Brno 1991 Lachema, a. s., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba chemických materiálů a spotřebního zboží

Lachema, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Dodatky 2011: technologické reglementy, normy 1996-2007, podpisový řád, funkční schémata 2004-08, výroční zpráva, účetní závěrky, rozvahy 2005-11, katalog funkcí 2003-04, patenty 1994-96, stavy zaměstnanců 2004-06, smlouvy 2003-11, odhady tržní hodnoty 2008-09, protokoly o zkouškách 2009, kolektivní smlouvy 2004-09, podpisové vzory 2004-08.
Archiv:
Datace:
1994 - 2011
Původce:
Lachema, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba chemických materiálů a spotřebního zboží

LACMO, a. s., Zlín

Otevřít
Tematický popis: Nemovitosti 2000.
Archiv:
Datace:
2000 - 2000
Původce:
LACMO, a. s., Zlín
Místo vzniku:
Ledce
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - zpracování mléka

Lacrum Brno, a. s., Brno

Otevřít
Tematický popis: Hospodaření, střediska, výsledky, podklady 1995-99.
Archiv:
Datace:
1995 - 1999
Původce:
Lacrum Brno, a. s., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Komerční spisovny

Lacrum Brno, s. p., Brno

Otevřít
Tematický popis: Porady vedení 1958-62, příkazy a směrnice ředitele 1957-88 mez., zřizovací listina 1951, majetkoprávní doklady začleněný družstev 1950-53, převody nemovitostí 1948-97, delimitace 1951-94, organizační řády 1951-81, pracovní řády 1955,62,67, kolektivní smlouvy 1955-74, socialistická soutěž 1955-63, jmenování, předání funkcí 1951-77, seznamy zaměstnanců 1951-54, rozbory mzdové politiky a mezd 1950-68, prémiové řády 1959-65, daně 1949-54, finanční plány 1953-61, rozbory hospodářské činnosti 1958-91, účetní uzávěrky 1949-52, rozvahy a výsledovky 1952-54,91-94, statistické výkazy 1951-69, ceníky 1954-64, technologické normy a postupy 1955-63, popisy, převody investic 1951-62, stavební dokumentace 1954-73, zlomek dokladů závodu Lacrum Prostějov a právních předchůdců 1944-1968. Dodatky 2002: živnostenské listy 1928-51, bilanční odhad 1951, Rolnická mlékárna v Nezamyslicích 1929, 49, závod Bohuslavice u Konice 1952, organizační řád 1953, ocenění zařízení 1952-1953, kolektivní smlouva 1957, komentář k plánu 1957, rozhodčí ocenění závodů 1953. Dodatek z přesunu: komentář o výrobě 1957, rozbor plnění plánu 1962, kolektivní smlouvy 1959, 64-67, komplexní technicko-ekonomický rozbor 1959. Dohledávka 2005: rozbory hospodaření - závod Jihlava 1967, 1970-76, technickoekonomické rozbory 1971-72, 77, 79, komplexní rozbor 1978, kolektivní smlouvy 1969-75, socialistická soutěž 1972-75, 78-79, 87, ekonomické a výrobní zásady 1969, rozpočet 1967, zápis z porady ředitelů - organizační struktura 1968, směrnice 1974, kronika BSP 1972-81. Dodatky 2005: technickoekonomické rozbory 1960-78, 97-89, plnění kolektivních smluv a závazků 1971-78, porady vedení 1962-66, statistika 1975-76, privatizační projekt 1992-94, čestná uznání, vyznamenání 1964-88. Dodatky 2006: uzávěrky 1993, archivní kniha 1981, znalecký posudek nemovitosti 1992. Dodatky 2006 (Mlékárna Olešnice): komplexní rozbory 1969-82, roční výrobní výkazy 1962-64, účetní závěrky 1945-52, porady, zápisy ředitele 1965-90, posudky, odhady, záznamy o zaměstnancích 1939-52, privatizační projekt 1991-92, kalkulace, rozvahy, statistiky, výsledky hospodaření 1989-94, směrnice, organizační řád, podpisové vzory 1977-88, delimitace, ceníky 1991, roční inventury 1992-93, ředitelské písemnosti 1990. Dohledávka 2007: seznam členů, kniha podílníků Olešnice 1949, 1952, zápisy z valných hromad 1936-46, zápisy z představenstva a dozorčí rady 1936-49, Československá akademie zemědělská 1930-39, výrobní směrnice 1934, zákonná úprava obchodu s mlékem 1935, bilance družstva dovozců a vývozců másla, drůbeže a zvěřiny 1937-47, protokoly Rolnického a mlékařského družstva Telč 1937-45, pasporty 1951. Dodatky 2011 (Mlékárna Olešnice): Nezávíslý odborový svaz - peněžní deníky, zápisy ze schůzí, protokoly o zániku 1976-2004, památník, kroniky 1963-85, zaměstnanecké záležitosti 1970-90, znalecké posudky 1993-97, plány, směrnice, komplexní technicko-ekonomické rozbory 1972-89, organizační řády 1972, 75, 79, ukázky mzdových listů 1952, výsledovka, uzávěrky 1989, 92, korespondence ředitele a vedoucích 1987-94, příkazy ředitele, socialistický závazek, zápisy z kontrol, podpisové vzory 1964-91, závodní organizace KSČ 1965-70. Dohledávka 2012: pamětní kniha mlékárna Gottwaldov 1975.
Archiv:
Datace:
(1928) 1951 - 1994 (2004)
Původce:
1948 Lacrum, spojené mlékárny, Brno, s. r. o. 1951 Lacrum, n. p., Brno 1981 Mlékárenský průmysl, k. p. Lacrum Brno 1989 Lacrum Brno, s. p., Brno
Místo vzniku:
Brumov - Návojná, Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - zpracování mléka
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace