Moravský zemský archiv v Brně

Z & O, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Soudní usnesení o výmazu, návrh na výmaz, zamítnutí insolvenčního návrhu, insolvenční návrh, přihlášky pohledávek do likvidace, výpis z OR, korespondence 2008, souhlas s výmazem, daňová přiznání, oznámení o likvidaci, jmenování likvidátora 2007.
Archiv:
Datace:
2007 - 2008
Původce:
03.11.1994 Z & O, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Služby v oblasti informačních technologií

ZAB Investment, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Daňová přiznání 1998-2005, notářský zápis zakladatelské listiny, valné hromady 1998-2005, rozhodnutí o zrušení registrace DPH 2004, změny v evidenci provozoven 2003, změny v katastru nemovitostí 1998-2002, kupní smlouvy 2000-01, přiznání k DPH 2006.
Archiv:
Datace:
1998 - 2006
Původce:
16.06.1998 ZAB Investment, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Činnosti v oblasti nemovitostí (realitní kanceláře)

Zábranský Alois

Otevřít
Tematický popis: Zachovaná korespondence má význam pro literární historii.
Archiv:
Datace:
1897 - 1921
Původce:
Alois Zábranský, spisovatel, vl. jm. František Červínek (1858-1921)
Místo vzniku:
Ústí nad Labem
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

ZACHEMO, a. s., Rájec - Jestřebí

Otevřít
Tematický popis: Příkazy ŘS 1994, zápisy z valných hromad a jednání představenstva 1992-99, zápisy z RŘ 1996-99, seznamy akcionářů 1992-2000, podnikatelský záměr 1996-98, výroční zprávy 1993-96, delimitace a privatizace 1992, 95, 97, výpisy z OR 1995-98, směrnice 1992-98, předpisy a pokyny 1992, organizační řády 1995-98, projektová dokumentace 1997, účetní závěrky a auditorské zprávy 1992-99, statistické výkazy 1999, smlouvy 1999. Dodatky 2003: podpisové vzory, předávací protokoly 1993, 95-97, 99, příkazy ředitele 1993-2000, zápisy z jednání představenstva a dozorčí rady 1995-97, 1999-2001, zápisy z valných hromad 1992-94, 1996-99, zakládací listina 1993, stanovy 1992, ocenění majetku 1997, živnostenské listy 1993, 1996-97, organizační schéma 1997-99, 2001, koncesní listina 1993, výpisy z OR 1992-93, 1995-99, výroční zprávy 1993-96, 98-99, privatizace 1993, 1995-96, dividendy a akcionáři 1992-95, jednací řád 1996, provozní řády 1993, 98, organizační směrnice 1992-98, ochranné známky 1996, ekologické audity 2000-01, výpisy z katastru nemovitostí 1993, 96-97, investice 1991-94, zprávy auditora 1993-99, znalecké posudky a tržní ocenění 1993, 1999-2001, majetkoprávní smlouvy 1992-93, 98, kolektivní smlouvy 1992-2000, BP 1993-97, návrh na prohlášení konkurzu 2001. Dodatky 2004: příkazy ředitelů 1980, 94, 99, 2001-02, zápisy z jednání představenstva 1996-97, 99, stanovy 1993, 97, předávací protokoly 1997-2000, organizační směrnice 1997-98, 2000, výpisy z OR a živnostenské listy 1992, 93, 95-99, sazebník dopravy 1984, 97, 99, výpisy z katastru nemovitostí 2000, 02, registrace k daním 1992-93, 97, roční účetní závěrky 1993, 96, 2001, roční statistické výkazy 1997, 99, 2000. Dodatky 2006: příkaz ředitele 2000, organizační opatření 2001-03, dohoda o zániku účasti společnosti 1998, výpis z OR 1996, 2002, obchodní střediska 2000-04, znalecké posudky nemovitostí 1998, 2000-01, 03, výpis z katastru nemovitostí 1999-2002, osvědčení o registraci k daním 1997, 2004, výroční zpráva 1999, doklady k účetní závěrce 2000-02, výkaz práce 2001, kupní, nájemní, úvěrové aj. smlouvy 1996-2003, zrušení povolení k provozování dráhy 2002, prohlášení konkursu 2001, zápis ze schůze věřitelů 2001-2003, soupis majetku konkursní podstaty 2001, předávací protokol majetku společnosti 2001.
Archiv:
Datace:
(1984) 1992 - 2004
Původce:
ZACHEMO, a. s., Rájec - Jestřebí
Místo vzniku:
Dolní Rožínka
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Základní chemická výroba

Zadrev, s. p., Morkovice

Otevřít
Tematický popis: Zakládací listina s. p. Zadrev Morkovice 1990, organizační řády 1991, návrh na založení s. p. 1990, rozhodnutí ministerstva o rozdělení s. p. Sempra 1990, zápisy z porad vedení 1989-93, kolektivní smlouvy 1984-91, založení a. s. 1990, jednací řád představenstva Pragosed (členem byl i Zadrev) 1990, delimitační dohody 1987-93, výpisy z podnikového rejstříku 1990, seznamy kupních smluv a vyvlastňovacích výměrů 1939,1948-49, 1953, nájemní smlouvy 1952-81, restituce 1995-94, výpisy z katastru nemovitostí 1987-92, pojistné smlouvy 1990, komplexní rozbory hospodaření 1984-89, statistické výkazy 1990-92, dekrety vedoucích pracovníků 1990, odvolání z funkce ředitele a dozorčí rady 1994, ekonomická analýza podniku 1992, daně 1991-93, mzdové tarify 1987, normy 1967-92, rozvahy, výsledovky 1990, 1992, hlavní kniha 1992, katalogy, ceníky, mapa podniku, stavební dokumentace, fotografie, prověrka materiálových norem, jakostních předpisů 1952.
Archiv:
Datace:
(1928) 1951 - 1994
Původce:
1948 Vilém Patík a synové, Morkovice 1949 Zadrev, n. p., Olomouc, závod Morkovice 1951 Okresní průmyslový podnik košíkářský v Morkovicích 1958 Zadrev, okresní průmyslový podnik, Morkovice 1987 SEMPRA Kroměříž, závod Morkovice 1989 SEMPRA, n. p., Praha, odštěpný závod Kroměříž, výrobní středisko Morkovice 1990 ZADREV, s. p., Morkovice.
Místo vzniku:
Dolní Brusnice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní dřevozpracující průmysl včetně tužkařského a sirkařského průmyslu

Zahradnicko - ovocnářsko - vinařské družstvo Židlochovice, s. r. o., Židlochovice

Otevřít
Tematický popis: Stanovy 1945, revizní zprávy 1948-51, jednání o sloučení družstev 1948, účetní uzávěrky 1950-51, pokladní kniha 1945-51.
Archiv:
Datace:
1945 - 1951
Původce:
Zahradnicko - ovocnářsko - vinařské družstvo Židlochovice, z. s. s r. o. 1951 včleněno do Vinopa, ovocnářsko - vinařské družstvo Velké Pavlovice
Místo vzniku:
Grygov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva hospodářská (v zemědělství), mlékárenská apod.

Záhumenice, bytové družstvo, Brno

Otevřít
Tematický popis: Přiznání k dani z příjmu právnických osob, rozvaha, výkaz zisků a ztrát 2003-08, kupní smlouva o převodu nemovitosti, zápis a rozhodnutí ustavující schůze družstva, seznam členů, stanovy, výpis z OR, protokol a předání bytového domu, návrh na zápis do OR, čestná prohlášení, podpisové vzory, přihláška do družstva, znalecký posudek 2003, smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva, kupní smlouva o převodu bytové jednotky, výpis z katastru nemovitostí, doplnění návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, prohlášení vlastníka budovy, likvidace družstva.
Archiv:
Datace:
2003 - 2008
Původce:
Záhumenice, bytové družstvo, Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva stavební a bytová (lidová bytová družsta)

Zájmové sdružení prodejců paliv, Brno

Otevřít
Tematický popis: Zakládací a přístupová listina, zápisy ze schůzí rady, smlouva o zájmovém sdružení, registrace u OÚ Brno, podnikový rejstřík 1991-92.
Archiv:
Datace:
1991 - 1992
Původce:
Zájmové sdružení prodejců paliv Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky hospodářské do roku 1948 (zemědělské, lesní, myslivecké, včelařské, zahrádkářské, stavby budov, potravní, živnostenských ře

Základní škola a mateřská škola logopedická, Veslařská 234, Brno

Otevřít
Tematický popis: Pedagogické rady 1992-98, rozpočet 1988--91, 1995-2000, účetní rozvaha 1996, Nadace dětem 1996-99.
Archiv:
Datace:
1988 - 2000
Původce:
Základní škola a mateřská škola logopedická, Veslařská 234, Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osmileté a devítileté školy

Základní škola při fakultní nemocnici, Černopolní 9, Brno

Otevřít
Tematický popis: Roční plány práce 2004-07, seznamy žáků 1970-91, zápisy z porad 1992-2004, výroční zprávy 2000-03, úrazy žáků 2003, delimitace 1996-2004, inspekční záznamy 1992-2005, kontrola daně z příjmu 1999-2001, statistické výkazy 1997-2004, roční účetní závěrky 2001-02.
Archiv:
Datace:
1970 - 2007
Původce:
Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osmileté a devítileté školy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace