Moravský zemský archiv v Brně

Kordárna, a. s., Velká nad Veličkou

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z vedení, 1993, stavy pracovníků 1996-98, účetnictví 1995-97, zápisy z jednání 1999-2001, Asociace textilního průmyslu 1996, marketingová analýza 1995 aj. Dodatky 2014: roční účetní závěrky 1992-99, výroční zpráva 2000, hospodářský výsledek 2003, rozbory 1991, porady 1999-2003, směrnice 1994-99, ochranné známky, osvědčení vynálezu 1998-2001, privatizační projekt 1993 aj.
Archiv:
Datace:
1991 - 2003
Původce:
Kordárna, a. s., Velká nad Veličkou - v likvidaci
Místo vzniku:
Nový Hrozenkov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní textilní výroba (hedvábnictví, provaznictví apod.)

Kordárna, s. p., Velká nad Veličkou

Otevřít
Tematický popis: Výstavba Kordárny 1948-60, výhled do r. 1980, příkazy, směrnice 1955-80, dovozy strojního zařízení, studie 1948-80, založení b.d., zápisy technického vedení 1959-80, ekonomické hodnocení roční 1967-70, komise, rady 1960-76, zahraniční cestovní zprávy, záznamy z jednání 1956-80, výstavba 1959-73, organizační řád 1976-77, rozbory, kontrolní zprávy, 1960-74, bezpečnost práce 1974-75, závazky, soutěže 1955-75, kádrové a personální záležitosti 1960-80, hospodářsko-právní agenda 1987-89, technologické postupy 1952-59, invenstice 1952-64, plány 1961-64, korespondence zahraniční 1965-79, mezinárodní vztahy 1981-85, kolektivní smlouvy 1972-79, zlepšovací návrhy 1971-80, ceny, ceníky 1961-83, péče o pracující 1980, nákup, odběratelé, ekologie 1987-90, sociální rozvoj 1981-89, příkazy ředitele 1970-89, zápisy z porad technického vedení 1983-89, statistika 1957-81, výkazy 1970-73, putovní prapor, standarta za výstavbu, čestná uznání, udělení názvu, propagace, historie podniku aj. Dodatky 2014: kolektivní smlouvy 1972-73, osnovy závodní školy textilní 1954-61, vysvědčení závodní školy textilní 1956, koncepce rozvoje 1975, normy 1975-78, popisy pracovních činností 1969, reforma mzdové soustavy 1972, kvalifikační katalog prací 1971, řízení efektivnosti a kvality práce 1979, kvalifikační katalog THP 1973, anketa ke zkrácení pracovní doby 1961, příkazy a směrnice ředitele podniku 1974-90, organizační směrnice 1986, zápisy z porad vedení 1972-74, technologický reglement 1974, roční účetní závěrky 1989-90.
Archiv:
Datace:
1948 - 1991
Původce:
Kordárna, s. p., Velká nad Veličkou
Místo vzniku:
Nový Hrozenkov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní textilní výroba (hedvábnictví, provaznictví apod.)

Zemědělský družstevní lihovar, s. r. o., Velká nad Veličkou

Otevřít
Tematický popis: Protokoly valných hromad, představenstva a dozorčí rady 1931-48, matrika členů 1931-47, podílní kniha 1931-46, kniha účetních uzávěrek 1937-38, saldokonto 1935-49, tabelární deník 1938-50, ocenění zařízení 1950.
Archiv:
Datace:
1931 - 1950
Původce:
Zemědělský družstevní lihovar Velká nad Veličkou, s. r. o.
Místo vzniku:
Nový Hrozenkov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - škrobárny a lihovary, vinařské závody, octárny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace