Moravský zemský archiv v Brně

Q - D.I.S., spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Převzetí funkce likvidátora, soudní usnesení, výpis z OR, přiznání k dani z příjmu právnických osob, osvědčení o registraci, žádosti likvidátora, oznámení, výzvy, sdělení, dotazy, přihláška pohledávky, návrh na insolvenční řízení a výmaz, průběžné zprávy likvidátora, závěrečná zpráva, vrácené doporučené výzvy 2007-08.
Archiv:
Datace:
2007 - 2008
Původce:
22.02.2000 Q - D.I.S., spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

Q SIGNUM, s. r. o., Kuřim

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z jednání valné hromady 1998, společenská smlouva 1995, výpisy z OR 1997, 99, 01, registrace daní 1995, rozvaha, výkazy zisků a ztrát 1995-98, nájemní smlouvy 1996-99, zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu. Dodatky 2005: přílohy účetních závěrek, výkazy zisků a ztrát, rozvahy, předvahy, výsledovky 2001-05.
Archiv:
Datace:
1995 - 2005
Původce:
Q SIGNUM, s. r. o., Kuřim - v likvidaci
Místo vzniku:
Dolní Nová Ves
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba strojů a zařízení pro zpracovatelský a potravinářský průmysl

QH, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Převzetí funkce likvidátora, daňová přiznání, žádosti o součinnost, o souhlas s výmazem, osvědčení o registraci, výpověď plné moci, výzva k plnění povinnosti plátce, přihlášky pohledávek, průběžné zprávy, návrh na zahájení insolvenčního řízení aj. 2008-09.
Archiv:
Datace:
2008 - 2009
Původce:
QH, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

QUARTO, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva 1993, daňová registrace 2005, osvědčení o rozhodnutí valné hromady 2004, výpis z OR 2004-06, živnostenský list 2005, přihláška pohledávky 2005, zaplacení závazku vůči MSSZ 2007.
Archiv:
Datace:
1993 - 2007
Původce:
QUARTO, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Podniky

QUATRO, a. s., Brno

Otevřít
Tematický popis: Posouzení podnikatelského záměru 1999, zpráva k mimořádné účetní závěrce 2000, rozvaha, výkaz zisků a ztrát 1995, příkaz 1997, zápis z jednání valné hromady 1999, konkurs 1999, pojistná smlouva živelná 1997.
Archiv:
Datace:
1995 - 2000
Původce:
QUATRO, a. s., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Maloobchod

Quester, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z valných hromad 1994-2005, 2011, soudní usnesení o zápisu do OR 1993, návrh zápisu do OR 1993, společenská smlouva 1997, koncese 1993, živnostenské listy 1996-97, výpisy o OR 1993-2013, zápisy z řádné valné hromady 2011, rozhodnutí valné hromady 2011, návrh na zápis změn do OR 2012, roční účetní závěrky 2005-12.
Archiv:
Datace:
1993 - 2013
Původce:
Quester, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

Quick Station, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: HiComp Trade - vnitřní řád 1993, zápis z mimořádné valné hromady 1995, zasedání 1997, živnostenský list 1993, změna sídla 1995, usnesení, výpisy z OR 1993-2003, sloučení s Quick Station 2006, tato dále společenská smlouva 1995, živnostenské listy, změny 1995-96, koncesní listina s přílohami 1995, převod obchodního podílu 1995, usnesení, výpisy z OR 1995-98, notářský zápis změny zakládacího dokumentu 1997, notářský zápis o fúzi 2006, roční účetní závěrky 1993-2006, přiznání k dani z příjmu 1993-2006, zrušení živnostenského oprávnění 2007, zamítnutí návrhu na konkurz 2007.
Archiv:
Datace:
1993 - 2007
Původce:
Quick Station, spol. s r. o., Brno HiComp Trade, spol. s r. o., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Pohostinství a ubytování
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace