Moravský zemský archiv v Brně

P + K CZ, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Převzetí funkce likvidátora, soudní usnesení, výpis z OR, přiznání k dani z příjmu právnických osob, osvědčení o registraci, žádosti likvidátora, oznámení, výzvy, sdělení, dotazy, návrh na výmaz, průběžné zprávy likvidátora, vrácené doporučené výzvy 2007-08.
Archiv:
Datace:
2006 - 2007
Původce:
23.03.2009 P + K CZ, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

P&H Staving, spol. s r. o., Rosice

Otevřít
Tematický popis: Živnostenské listy 1998, výpisy z OR 2005-06, společenská smlouva 1995, smlouva o převodu obchodního podílu 2004, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, ověření roční účetní závěrky, zpráva auditora 2003, valná hromada 2004, organizační směrnice 1995, 2001, 2003.
Archiv:
Datace:
1995 - 2006
Původce:
24.07.1995 P&H Staving, spol. s r. o., Rosice
Místo vzniku:
Meziměstí
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

P2R, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Soudní usnesení, souhlas s převzetím likvidace 2008, daňové přiznání 2008, průběžné zprávy likvidátora 2009, žádosti likvidátora, oznámení kontaktní adresy, osvědčení o registraci, zprávy, sdělení, návrh na zahájení insolvenčního řízení, přihlášky pohledávek aj.
Archiv:
Datace:
2006 - 2009
Původce:
P2R, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

PAL - Magneton, s. p., Kroměříž

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z porad vedení 1948-92, příkazy ředitele 1953-87, korespondence ředitele 1952-92, revizní zprávy 1953-90, cestovní zprávy 1953-90, šetření o stanovení rozsahu znárodnění firem Magneton a Lorenc 1950, změny zřizovací listiny 1985, zakládací listina státního podniku 1989, delimitace výroby 1950-81, začlenění závodu Kotva 1950, nájmy a převody majetku 1951-67, základní vývojový přehled 1949, organizační řády 1956-86, statut 1986, funkční a organizační schéma 1950-90, pracovní řády 1936, 1963-89, kolektivní smlouvy 1952-91, zlomky osobní, kádrové a sociální agendy 1971-89, agenda plánování 1951-90, hospodářské rozbory 1951-90, ceníky 1958-89, řízení jakosti výroby 1969-92, technické studie, rozbory, plány aj. Dodatky 2007: organizační řády, směrnice, příkazy, pokyny 1969-94, příkazy ředitele 1976-93, opatření a pokyny generálního ředitele o. p. 1988-93, varianty struktury podniky 1986-89, 92-94, vzory razítek 1986, odborný výcvik 1969, 1977-89, zlepšovací návrhy 1986-89, revizní zprávy hospodaření 1979-84, zápisy ze schůzí ZO OS KOVO 1986-93, závod Valašské Klobouky - výkresová dokumentace, plány budov 1924, kronika, brožurky k výročí podniku 1961-86, výkresy přípravků a měřidel 1976-86, evidence odborného výcviku 1967-83, závěrečné učňovské zkoušky 1968-81 aj.
Archiv:
Datace:
(1924) 1946 - 1996
Původce:
1926 Magneton, s. r. o., Kroměříž 1946 PAL, spojené závody pomocného automobilového a leteckého průmyslu, n. p., České Budějovice, závod Magneton Kroměříž 1950 PAL - Magneton, n. p., Kroměříž 1986 PAL, oborový podnik, Kroměříž 1989 PAL - Magneton, státní podnik, Kroměříž
Místo vzniku:
Zákolany
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Elektroprůmysl

PALACE CLUB, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Výpis z OR 1999, 2002-03, osvědčení o registraci 1999, živnostenské listy 1998, 2000, 2003, roční účetní závěrka 1998, 2002, 2004-05, povolení k užívání stavby 2000, kolaudační rozhodnutí 2001, 2003, exekutorský zápis 2006, výpis z katastru nemovitostí 1999, pokyn ředitele 2003, usnesení o prohlášení konkursu 2002, fotodokumentace rekonstrukce hotelu, brožura, karta hotelová, parkovací - ukázka b.d.
Archiv:
Datace:
1998 - 2006
Původce:
03.07.1998 PALACE CLUB, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Pohostinství a ubytování

PALEV, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Daňová přiznání 2010-11, žádost o souhlas s výmazem, o součinnost, oznámení kontaktní adresy, návrh na zahájení insolvenčního řízení, přihláška pohledávky, korespondence.
Archiv:
Datace:
2010 - 2011
Původce:
PALEV, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

PAMEX, s. r. o., Konice

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva 1992, notářské zápisy o založení společnosti 1992, výpis z obchodního rejstříku 1992, živnostenské listy 1992, písemnosti o likvidaci společnosti 2001, účetní závěrky 1993, statistické výkazy1993-94, obchodní a hospodářské smlouvy 1992-93, souhlas správce daně s ukončením činnosti 2001.
Archiv:
Datace:
1992 - 2001
Původce:
PAMEX, s. r. o., Konice
Místo vzniku:
Křovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

PAMIDIA CZ, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Zprávy o výsledku kontroly, protokol o výsledku kontroly, usnesení o prohlášení konkursu, úpadku, zpráva o hospodářské situaci dlužnííka, konečná zpráva.
Archiv:
Datace:
2010 - 2010
Původce:
PAMIDIA CZ, s. r. o., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

PANATEX, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Příkazy ředitele, zápisy z porad vedení, organizační schéma, organizační směrnice, výpisy z OR, normy, pracovní řád, rozvaha, statistické výkazy, reklamní brožury.
Archiv:
Datace:
1995 - 2000
Původce:
PANATEX, s. r. o., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Průmysl zpracování kůže

PANDEMRIX, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Soudní usnesení o zrušení, jmenování likvidátora, zveřejnění v Obchodním věstníku, sdělení 2011, přihlášené pohledávky, soudní usnesení o uložení zaplacení zálohy, prohlášení konkursu 2012, zrušení konkursu 2013.
Archiv:
Datace:
2011 - 2013
Původce:
PANDEMRIX, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace