Moravský zemský archiv v Brně

N a J, spol. s r. o., Rajhrad

Otevřít
Tematický popis: Přiznání k dani z příjmu, statistiky 1994-95, 97-99, zpráva o výsledku daňové kontroly, protokol o daňovém řízení 1999, seznam pohledávek a závazků ke vstupu do konkursu 2000.
Archiv:
Datace:
1994 - 2000
Původce:
N a J, spol. s r. o., Rajhrad
Místo vzniku:
Bylany
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Podniky

N.P.F., spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva, návrh na zápis do OR, soudní usnesení, výpis z OR, smlouva o nájmu nebytových prostor, smlouva o vedení účtu, živnostenské listy 1993, daňová evidence DPH, účetnictví 1993-94, dodatek ke společenské smlouvě, usnesení valné hromady, soudní usnesení 1996.
Archiv:
Datace:
1993 - 1996
Původce:
N.P.F., spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Velkoobchod

Náboženská matice pro zemi Moravskoslezskou

Otevřít
Tematický popis: Ve fondu jsou uloženy finanční výkazy far pro brněnskou a olomouckou diecézi a Slezsko z r. 1926, přičemž pro Slezsko jsou zachovány i četné výkazy starší (již od osmdesátých let 19. st.), důležitý pramen pro studium hospodářských poměrů moravskoslezského duchovenstva.
Archiv:
Datace:
1880 - 1926
Původce:
Náboženská matice pro zemi Moravskoslezskou
Místo vzniku:
České Budějovice, Libějovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky náboženské a ateistické do roku 1948

Nábytek Brno, s. p., Brno

Otevřít
Tematický popis: Výpisy z podnikového rejstříku 1963-90, delimitace závodů a provozů 1964,69-90, organizační řád 1965-90, písemnosti generálního ředitelství a odborných útvarů 1963-89, porady vedení 1963-90, sbírka směrnic 1963-90, korespondence s ministerstvem, státní správou a podniky 1963-89, obchodní záležitosti 1964-89, ochranná známka 1989-90, kolektivní smlouvy 1964-83, plánování 1963-85, roční komplexní rozbory a výkazy ekonomiky práce 1963-79,82-89, účetní výkazy 1963-87, vyznamenání pracovníků 1968-84, obchodní činnost včetně propagace, výstav, filmů 1964-89, zlepšovací návrhy 1963-90, pracovní řád 1983, písemnosti společenských organizací a odborů - zlomky 1964-89.
Archiv:
Datace:
1963 - 1990
Původce:
1963 Nábytek Brno, podnik státního obchodu, Brno 1965 Nábytek, oborový podnik, Brno 1988 Nábytek Brno, státní podnik, Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Velkoobchod

Nábytek Zlín, s. p., Zlín

Otevřít
Tematický popis: Základní majetkoprávní doklady, roční komplexní rozbory, roční účetní závěrky, rozvahy a výsledovky, kolektivní smlouva, zápis o ukončení činnosti ROH, rozhodnutí o likvidaci, závěrečná zpráva likvidátora, výpisy z obchodního rejstříku. Výmaz státního podniku z obchodního rejstříku 1995.
Archiv:
Datace:
(1960) 1990 - 1995
Původce:
1990 Nábytek Zlín, státní podnik
Místo vzniku:
Ledce
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba nábytku

Nábytkářský průmysl, GŘ, Brno

Otevřít
Tematický popis: Statuty 1970, 81-82, 87, pravidla řízení, koncepce rozvoje 1966-87, organizační řády a schémata 1971-86, organizační opatření 1965-91, porady vedení 1972-89, zápisy z útvarů a oddělení 1981-89, materiály pro ředitelskou radu 1958-88, zápisy z jednání ředitelské rady 1989-82, zápisy z komisí 1975-88, příkazy ředitele 1958, 1972-88, směrnice GŘ 1960-88, metodické pokyny 1960-62, 70-86, pokyny, informace, interní směrnice 1973-86, sdělení a opatření ministerstva 1971-88, výroční souhrnné a hodnotící zprávy 1970, 77, 80-89, korespondence s ministerstvem 1976-88, cestovní zprávy 1982-88, zřízení 1983, 88-89, delimitace 1976-88, licence 1983-87, zápisy a zprávy z kontrol 1981-89, stížnosti 1983-88, výhledové, pětileté a roční plány 1971-90, komplexní rozbory 1958-89, statistické ročenky1959-87, statistické výkazy 1976-89, početní stavy, personální složení 1973-86, kádrové materiály pracovníků GŘ b.d., bezpečnostní předpisy 1972-74, smrtelné úrazy 1975-77, 81-86, socialistické závaziy 1980-89, finanční plány a rozbory 1981-82, 86-87, plány nákladů 1986-88, cenové výměry 1977-89, organizace mezd a platů 1968-69, 73-78, 83-88, bilance, účetní závěrky 1979-88, obchodní činnost 1983-89, spolupráce mezinárodní 1972-89, veletrhy, výstavy 1985-88, závěrečné zprávy, vědecko-výzkumné úkoly 1979-89, investice 1976-88, zlepšovací návrhy, vynálezy 1974-88, hodnocení jakosti 1979-88, soudobá dokumentace, propagační materiály 1975-87.
Archiv:
Datace:
1958 - 1990
Původce:
1959 Sdružení podniků nábytkářského průmyslu Brno 1965 Nábytkářský průmysl, oborové ředitelství, Brno 1969 Nábytkářský průmysl, generální ředitelství, Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba nábytku

Nadace Českého fondu výtvarného umění (ČFVÚ) Dílo - oblastní středisko, Brno

Otevřít
Tematický popis: Dokumentace výtvarných akcí, činnosti krajské umělecké komise (KUK) ČFÚ, korespondenci s výtvarníky, sochaři, užitou a propagační grafiku aj.
Archiv:
Datace:
1945 - 1968
Původce:
Český fond výtvarného umění Praha, oblastní středisko Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - kulturní, vzdělávací a osvětové, Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Nadace Českého fondu výtvarného umění (ČFVÚ) Dílo - oblastní středisko, Jihlava

Otevřít
Tematický popis: Pplány výstav, zápisy uměleckých komisí při oblastním středisku v Jihlavě, dekrety a dohody členů uměleckých komisí, seznamy vyplacených honorářů výtvarníkům, kolektivní smlouvy, organizační směrnice, komplexní hospodářské rozbory, adresáře výtvarníků, kartotékové listy do r. 1971 aj.
Archiv:
Datace:
1963 - 1993
Původce:
Nadace Českého fondu výtvarného umění Praha, oblastní středisko Jihlava
Místo vzniku:
Oleška
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - kulturní, vzdělávací a osvětové

Nadace Českého fondu výtvarného umění (ČFVÚ) Dílo - oblastní středisko, Zlín

Otevřít
Tematický popis: Zhotovení zvonů pro farní úřady v oblasti Zlínska, bust, pamětních medailí, pamětních desek, plastik, reliéfů atd. pro MNV a jiné instituce.
Archiv:
Datace:
1950 - 1989
Původce:
Český fond výtvarného umění Praha - oblastní středisko, Zlín
Místo vzniku:
Ledce
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - kulturní, vzdělávací a osvětové

Nadační fond Bohuslava Fuchse, Brno

Otevřít
Tematický popis: Zakládaci listiny, statut 1993, 98, zápis a výmaz - registr nadací 1998-99, darovací dopisy 1993-2000, usnesení KS Brno 2005, rozhodnutí správce daně 2005 aj.
Archiv:
Datace:
1993 - 2005
Původce:
Nadační fond Bohuslava Fuchse, Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace