Moravský zemský archiv v Brně

G & T, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva o založení, živnostenské listy 1997-98, osvědčení o registraci 1998, smlouva o převzetí dluhu 1997, smlouva o půjčce 1998, smlouva o koupi bytových jednotek 1998, smlouvy na pronájem bytu, smlouvy o prodeji bytu 2007-08, notářský zápis z mimořádné valné hromady 1998, zápisy z valných hromad 1998-2008, účetní závěrky, přiznání k dani z příjmu právnických osob 1997-2008, likvidace 2008-09.
Archiv:
Datace:
1997 - 2009
Původce:
29.10.1997 G & T, spol. s r. o., Brno - v likvidací
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

G - plast, s. r. o, Brno

Otevřít
Tematický popis: Zakladatelská listina 2000, rozhodnutí jediného společníka o zrušení a likvidaci, jmenování likvidátora 2010, zpráva o průběhu likvidace 2012, rozhodnutí jediného společníka 2008, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 2009, kupní smlouvy na nemovitosti 2004, 2009, znalecký posudek 2010, účetní závěrky 2009-12, soudní usnesení 2009, rozsudek 2011, výpis z OR 2008, 2011, návrh na změnu zápisu, zápis změny v OR 2008.
Archiv:
Datace:
2000 - 2012
Původce:
G - plast, s. r. o, Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
Tematická skupina:
Průmysl plastických hmot

G. K. V., spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Usnesení KS v Brně 2006, správa o činnosti správce konkursní podstaty 2005, zápis z jednání věřitelského výboru 2004, návrh na rozvrh majetku úpadce 2005, soupis majetku konkursní podstaty 2004, žádost s přímým prodejem 2004, seznam pohledávek 2005, pokus o smír, předávací protokol 2004, osvědčení o registraci, potvrzení o zabezpečení archiválií 2005, přihlášky do konkursního řízení, přiznání k dani z příjmů 2004, FÚ - výzva k podání vyúčtování daně 2005, FÚ - platební výměry, korespondence 2006.
Archiv:
Datace:
2004 - 2006
Původce:
22.09.1993 G. K. V., spol. s r. o., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Maloobchod

G. M. T., spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Usnesení o výmazu, návrh na výmaz z OR, korespondence 2008, návrh na prohlášení konkursu, výpis z OR, přihlášky pohledávek do likvidace, souhlasy s výmazem, daňová přiznání, oznámení o likvidaci, jmenování likvidátora 2007.
Archiv:
Datace:
2007 - 2008
Původce:
07.04.1992 G. M. T., spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Poradenství

G. Naefeke, dříve Bratří Winterové, exportní hanácká sladovna, Prostějov

Otevřít
Tematický popis: Arizace 1941-45, převzetí sladovny 1941-45, převzetí knoflíkárny Kornolith 1941-48, delimitace a znárodnění 1948, pachtovní a nájemní smlouvy 1906-44, soupis realit 1940, daně 1939-48, patent K. Wintera 1793-1904, evidenční kniha zaměstnanců 1877-1941, úrazové pojištění 1928-48, bilance 1926-41, bilance kampaní 1938-47, roční uzávěrky 1937-41, 48, rozvahy 1942-47, hlavní knihy 1924-44, inventury majetku 1926-41, účetní deníky 1936-48, kalkulace nákladů 1940-48, mzdové knihy 1927-45, knihy příjmu ječmene a exportu sladu 1929-39,45-48, sladová kniha 1942-45, plány a rozpočty stavebního a strojního zařízení 1874-1939, obytných budov 1902-42, vlečky a točny 1907-36, foto požáru sladovny 1892, rodinné písemnosti Winter.
Archiv:
Datace:
(1793) 1874 - 1948
Původce:
1800 Měšťanský pivovar v Prostějově 1875 Pivovar Bratři Winterové Prostějov 1913 Bratři Winterové, exportní hanácká sladovna, Prostějov 1941 G. Naefeke, dříve Bratři Winterové, exportní hanácká sladovna, Prostějov
Místo vzniku:
Lázně Bohdaneč
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - pivovary, sladovny a výroba nápojů

Gala, s. p., Prostějov

Otevřít
Tematický popis: Reorganizace, začlenění soukromých firem 1948-53, likvidace závodu Šumperk 1950, arbitráže, soudní spory 1972-88, styk s nadřízenými orgány 1962-88, zápisy vedení a komisí 1952-88, příkazy ředitele 1952,61-84, organizační řád s doplňky 1952-86, organizační schémata 1949,57, podnikové směrnice 1962-86, kontrolní zprávy 1955-88, zahraniční služební cesty 1972-86, kolektivní smlouvy 1953-88, pracovní iniciativa 1955-88, roční plány 1950-87, statistika PaM 1958-77, prémiové řády a ukazatele 1952-88, ceníky 1953-86, bilance 1950-88, vývojové přehledy 1954-87, rozbory a výkazy 1960-88, kolekce výrobků 1950, 56, 67, 70, 73, katalog 1953, 60, ocenění strojů a zařízení 1949, výstavba továrny 1968, technickohospodářské normy 1962-88, zřizovací listiny 1949-88, podnikový a obchodní rejstřík 1950-95, restituce, privatizace 1990-95.
Archiv:
Datace:
(1948) 1949 - 1995
Původce:
1949 Gala Šumperk, n. p. 1951 Gala, n. p., Prostějov - Krasice 1989 Gala, státní podnik, Prostějov
Místo vzniku:
Lázně Bohdaneč
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba galanterního zboží

GALAXIE Trade Company, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva, zápis do OR, výpis z OR, přidělení IČO, podpisový vzor 1992, živnostenské listy 1992, 1994, mandátní smlouva, návrh změn do OR, výkaz zisku a ztrát 1994, posudek hygienika, kolaudační rozhodnutí, zřízení provozoven 1995, přiznání k dani z příjmu právnických osob 1997-98, 2000-03, soudní usnesení o výmazu 2013.
Archiv:
Datace:
1992 - 2013
Původce:
GALAXIE Trade Company, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Maloobchod

Galle Ernst, Dr. Ing.

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, poznámky v pracovním diáři.
Archiv:
Datace:
1923 - 1945
Původce:
Dr. Ing. Ernst Galle, profesor VŠT v Brně (1888-1945)
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

GAMA Restaurant, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Usnesení KS o výmazu, návrh na výmaz, souhlas s výmazem, daňová přiznání, oznámení o likvidaci, přihlášky pohledávek do likvidace, korespondence, jmenování likvidátora 2007, výpis z OR 2006.
Archiv:
Datace:
2006 - 2007
Původce:
07.12.1994 GAMA Restaurant, s. r. o., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Maloobchod

GARANTA, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Soudní usnesení o výmazu, návrh na výmaz z OR, korespondence 2008, přihlášky pohledávek do likvidace, souhlasy s výmazem, daňová přiznání, oznámení o likvidaci 2007, jmenování likvidátora 2006.
Archiv:
Datace:
2006 - 2008
Původce:
07.07.1992 GARANTA, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace