Moravský zemský archiv v Brně

F + M market, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Návrh a soudní prohlášení konkurzu 1999-2000, rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění 1999, zpráva o výsledku kontroly VZP, oznámení o zahájení správního řízení, platební výměr 1999, protokol o kontrole pojistného a provádění nemocenského pojištění, rozhodnutí o nepovolení splátek 1996, výzva k podání daňového přiznání 1999, přihlášky pohledávek do likvidace 1999, návrh na zahájení řízení v majetkovém sporu 1993, návrhy na nařízení výkonu rozhodnutí 1996-99, rozsudek na zaplacení dlužné částky 1997, návrhy na podání platebních rozkazů 1996, odpor proti platebních rozkazů 1997, zápis z inventarizace majetku 1997, společenská smlouva 1992, osvědčení o průběhu a výsledcích valné hromady 1996, smlouva o převodu obchodního podílu 1996, soudní usnesení o výmazu 1999, výpis z OR, změny 1996-99.
Archiv:
Datace:
1992 - 2000
Původce:
F + M market, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

F. Brázdilová a spol., výroba pánských a dámských kožených oděvů, Prostějov

Otevřít
Tematický popis: Obchodní korespondence 1946-48, mzdy zaměstnanců 1945-48, pojištění krejčích 1937-41, hlavní kniha 1940-46, deník 1947-48, konta 1940-48.
Archiv:
Datace:
1937 - 1948 (1949)
Původce:
1937 Filomena Brázdilová, krejčovství, Prostějov 1940 Filomena Brázdilová a spol., krejčovství a výroba kožených oděvů, v. o. s., Prostějov 1946 Filomena Brázdilová a spol., výroba pánských a dámských kožených oděvů, v. o. s., Prostějov 1948 začlenění do n. p. OP Prostějov
Místo vzniku:
Lázně Bohdaneč
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba oděvů a prádla

F. Färber a E. Lev, obchod kůží, Kroměříž

Otevřít
Tematický popis: Účetní deník 1945-47.
Archiv:
Datace:
1945 - 1947
Původce:
F. Färber a E. Lev, obchod kůží, Kroměříž
Místo vzniku:
Zákolany
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Velkoobchod, obchodní domy, obchody, výstavy a veletrhy

F. Pařízek, pilařská výroba, Koroužné

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva 1942, zápisy do podnikového rejstříku 1941-46, obchodní a provozní korespondence 1938-49, výměry nemocenského a úrazového pojištění 1932-47, korespondence s úřadem práce 1942-48, přejímací bilance 1948, kartotéky dlužníků a věřitelů 1945-47, věcných účtů 1947, úvěrní knihy 1928-43, knihy faktur 1943-48, kniha nákladů s rozpisem počtu zaměstnanců 1926-45, kniha rozpisu daně z obratu 1934-41.
Archiv:
Datace:
1926 - 1948 (1949)
Původce:
1919 František Pařízek, pilařská výroba, Koroužné 1942 František Pařízek a spol., pilařská výroba, Koroužné
Místo vzniku:
Jaroměřice nad Rokytnou
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Dřevařský průmysl (pily, výroba dýh, výroba stavebně truhlářská a tesařská, apod.)

F. Pexider a spol., továrna na šamotová kamna a keramiku, Letovice

Otevřít
Tematický popis: Živnostenský list 1928, společenská smlouva 1930-42, výpisy z obchodního rejstříku 1928-49, národní správa 1948, evidence nemovitostí 1948-51, vynětí rodinných domků ze znárodnění 1965, platové zařazení úředníků 1948, účetní uzávěrky 1947-48, bilanční knihy 1928-31, stavební plány továrny a obytných budov 1912-29, plány pecí 1926-29.
Archiv:
Datace:
1912 - 1948 (1965)
Původce:
F. Pexider a spol., továrna na šamotová kamna a keramiku, Letovice 1948 začlenění do n. p. Moravské keramické závody Brno
Místo vzniku:
Dolnie Hámry
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavebnictví - cihelny, šamotárny a keramické závody

F. Řezáč a spol., továrna na pánské, dámské a dětské oděvy, Prostějov

Otevřít
Tematický popis: Rejstříkové výpisy, společenské a pachtovní smlouvy, vyjádření k obvinění 1920-45, koupě domu 1937-38, korespondence o exportu 1941-48, daně 1939-45, revize podniku 1939-44, seznam zaměstnanců 1936-48, mzdové doklady 1937-48, podpůrný fond zaměstnanců 1946-48, rozpisy ročních bilancí 1940-45, přejímací bilance 1948, hlavní kniha 1943,46-48, americký deník 1939-48, konta 1938-48, seznam strojů b.d.
Archiv:
Datace:
1920 - 1948
Původce:
1920 František Řezáč a spol., továrna na oděvy, v. o. s., Prostějov 1920 F. Řezáč, továrna na oděvy, Prostějov 1940 F. Řezáč a spol., továrna na oděvy, v. o .s., Prostějov 1943 Dr. Jurna a Řezáč, továrna na oděvy, v. o. s., Prostějov 1945 F. Řezáč a spol., továrna na oděvy, v. o. s., Prostějov
Místo vzniku:
Lázně Bohdaneč
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Výroba oděvů a prádla

F. Smrček a R. Stehlík, slévárna železa a kovů, Brno

Otevřít
Tematický popis: Pamětní listiny s fotografií E. Stehlíka 1924, opis zápisu ve firemním rejstříku 1948, převzetí závodu akčním výborem 1948, zavedení národní správy a začlenění 1948, seznam zaměstnanců 1948, bilance 1947-48, hlavní knihy 1924-46, hlavní deník 1948, konta 1947-48, inventář slévárny 1927-32, obchodní korespondence 1946.
Archiv:
Datace:
1924 - 1948 (1950)
Původce:
František Smrček a Rajmund Stehlík, slévárna železa a kovů, Brno - Židenice 1948 začlenění do MEZ Olomouc, n. p.
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Průmysl železa a kovů (ocelárny, válcovny, slévárny atd.)

F. Wallig, Třebíč

Otevřít
Tematický popis: Návrh společenské smlouvy s ing. Oskarem Pollakem, rejstříkové výtahy 1950,1953, rozsah znárodnění 1949, 1952, patentová agenda 1933-44, spory o vlastnictví válečných výrobků 194647, daňové doklady 1938-45, popisník jmění 1942-46, obchodní a zastupitelské smlouvy 1920-31, technická dokumentace parních kotlů /certifikáty s poznámkami/ 1901-49, situační plán továrny 1942.
Archiv:
Datace:
(1901) 1911 - 1950 (1953)
Původce:
1913 F. Wallig, Třebíč, továrna kovových výrobků a kotlárna 1950 začlenění do První brněnské a královopolské strojírny, n. p. Brno, závod Třebíč
Místo vzniku:
Oslavany
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Kovoprůmysl

F. X. Brosche syn, a. s., Praha, továrna Rájec nad Svitavou

Otevřít
Tematický popis: Kupní smlouvy na továrnu 1864-1941, na pozemky 1884-41, nájemní smlouvy 1909-45, živnostensko-právní záležitosti 1890-1947, patenty 1935-38, národní správa 1945-48, daně 1893-1941, vodoprávní záležitosti 1881-1941, vlaková doprava 1895-1940, stavební agenda závodu Praha 1928-34, závodu Rájec 1909-34, ocenění strojů 1929-45, osobní doklady členů správní rady 1909-44, zápisy výkonného výboru 1940-44, platové věci zaměstnanců 1940-45, lístkovnice zaměstnanců Praha a Rájec 1946-49, bilance 1933-41, investiční konta 1941-42, zásobníky zboží 1933-39, situační plány továrny Rájec 1936, 1938, továrny Praha 1938,1942. Dodatky 2004: odhady majetku 1934-43, výpisy z katastru 1929-39, zaměstnanecká agenda 1898-48, závěrečné účty 1947-48, výrobní agenda 1938, plány pozemků a budov 1898, 1912, 1929-30, 1940, 1943.
Archiv:
Datace:
1864 - 1948 (1949)
Původce:
1878 Fr. Xaver Brosche, Praha, továrna Rájec nad Svitavou 1897 F. X. Brosche syn, a. s., Vídeň, továrna Rájec nad Svitavou 1921 F. X. Brosche syn, a. s., Praha, továrna Rájec nad Svitavou 1945 národní správa 1946 Rájecké závody lihovarské, n. p., Rájec nad Svitavou 1948 Moravské lihovary a octárny, n. p., Brno
Místo vzniku:
Libčice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - škrobárny a lihovary, vinařské závody, octárny

F. X. Kletzl, Mikulov

Otevřít
Tematický popis: Osobní záležitosti zaměstnanců 1945-48, výkazy přídavkových lístků 1948.
Archiv:
Datace:
1945 - 1948
Původce:
F. X. Kletzl, Mikulov
Místo vzniku:
Průhonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Velkoobchod, obchodní domy, obchody, výstavy a veletrhy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace