Moravský zemský archiv v Brně

D - PROM, družstvo, Brno

Otevřít
Tematický popis: D - PROM: živnostenské listy 2000, obchodní profil 2001, výpisy z OR, zápisy z představenstva 2000-02, stanovy družstva 2000, zpráva o hospodaření 2002, korespondence, soudní spory, členské přihlášky, statistika 1998-2000. PROMTY: účetní závěrky 1999-2002, osvědčení o registraci 1999, živnostenské listy 1999, notářský zápis. Stavební dokumentace: znalecký posudek 2001, zastavovací studie RD. doklady ke stavbě 1999-2001.
Archiv:
Datace:
1998 - 2002
Původce:
D - PROM, družstvo, Brno PROMTY, s. r. o., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní družstva včetně družstev pro elektrifikaci

D COm, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Roční účetní závěrky, daňová přiznání, zápisy z valných hromad 2000-10, seznam společníků včetně peněžitých vkladů, živnostenské listy, smlouva společenská, notářské zápisy, výpisy z OR, jmenování likvidátora, průběh a ukončení likvidace, likvidační zůstatek, konečná zpráva 1994-2010,
Archiv:
Datace:
1994 - 2010
Původce:
D COm, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

D. Drucker, parní pila a továrna na výrobu dřeva, Rájec nad Svitavou

Otevřít
Tematický popis: Majetkové převody a evidence 1891-1934, seznam pracovníků 1933, účetní knihy 1919, 1933.
Archiv:
Datace:
1891 - 1934
Původce:
D. Drucker, parní pila a továrna na výrobu dřeva, Rájec nad Svitavou
Místo vzniku:
Libčice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Dřevařský průmysl (pily, výroba dýh, výroba stavebně truhlářská a tesařská, apod.)

D. Hecht, továrna na vlněné zboží, Brno

Otevřít
Tematický popis: Majetkoprávní záležitosti 1939-46, výpis z obchodního rejstříku 1939-42, arizace 1940-42, národní správa 1945-46, daně 1937-46, styk s bankami a úřady 1945-46, bilance 1929,37-47, účetní konta 1939-46, deník 1944-46, stavební povolení 1921.
Archiv:
Datace:
1921 - 1948
Původce:
1876 D. Hecht, továrna na vlněné zboží, Brno 1942 Neukirchen a Poisl, továrna na vlněné zboží, Brno 1945 D. Hecht, továrna na vlněné zboží, Brno - národní správa 1946 začlenění do n. p. Moravskoslezské vlnařské závody Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Výroba vlněné příze a tkanin

D. P. U. Consulting, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva 1994, výpisy z OR 1994-97, usnesení o zápisu 1994, usnesení o výmazu a zápisu 1996-97, smlouvy o převodu obchodního podílu 1996-97, zápis z mimořádné valné hromady 1996, prohlášení o splacení vkladů 1996, rozhodnutí jediného společníka 1997-98, kupní smlouva na nemovitost 1999, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, výsledovka 1995-2003, roční výkaz 2001.
Archiv:
Datace:
1994 - 2003
Původce:
14.12.1994 D. P. U. Consulting, s. r. o., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Poradenství

D.B.-PR, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Převzetí funkce likvidátora, daňová přiznání 2008-10, žádost o součinnost, souhlas s výmazem, oznámení kontaktní adresy, výzva k podání daňového přiznání, sdělení likvidátora, osvědčení o registraci, oznámení o zahájení celního řízení, zpráva o výsledku kontroly VZP, průběžné zprávy likvidátora (měsíční) 2008-09, návrh na zahájení insolvečního řízení, korespondence.
Archiv:
Datace:
2008 - 2010
Původce:
D.B.-PR, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Velkoobchod

D.L.S. company, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Usnesení o zápisu 1998, společenská smlouva s dodatky 1998-99, 2005, smlouva o převodu obchodního podílu 1999, 2005, notářský zápis rozhodnutí valné hromady 2005, zápisy z jednání valné hromady 1999-2007, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přílohy k účetní závěrce 1998-2008, roční výkazy 2002.
Archiv:
Datace:
1998 - 2008
Původce:
D.L.S. company, s. r. o., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Pohostinství a ubytování

DACH SYSTEM BRNO, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva 1997, 99, seznam společníků, živnostenské listy, změna adresy, prohlášení správce vkladu, výpisy z OR 1997-98, 2002, zrušení živnostenských oprávnění, výmaz předmětu podnikání, vstup do likvidace, obchodní věstník, souhlas správce daně s výmazem, zápis z mimořádné valné hromady - rozdělení likvidačního zůstatku 2005.
Archiv:
Datace:
1997 - 2005
Původce:
DACH SYSTEM BRNO, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Servisní služby a opravárenské podniky

DAJAMA, s. r. o., Doloplazy - Poličky

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva 1991, výpis z obchodního rejstříku 1991, roční závěrky 1991-2000, hlavní kniha 1992-93, geometrický plán pro zaměření novostavby 1980, smlouvy o nájmu nebytových prostor 1991, 97, osobní spis jednatele společnosti (Kocourková Dagmar, 12. 3. 1953) , konkurzní řízení 1999. Dodatky 2003: smlouva o zřízení zástavního práva 1992, 1997, úvěrové smlouvy 1997.
Archiv:
Datace:
(1980) 1991 - 2000
Původce:
01.11.1991 DAJAMA, s. r. o., Doloplazy - Poličky
Místo vzniku:
Rosice u Brna
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - mlýny, pekárny a výroba těstovin

DAJANA, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Zakládací listiny 1996.
Archiv:
Datace:
1996 - 1996
Původce:
DAJANA, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Pohostinství a ubytování
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace