Moravský zemský archiv v Brně

Chaloupka Gracián, PhDr.

Otevřít
Tematický popis: Korespondence, rukopisy a uveřejněné práce, poznámky - výpisky a opisy pramenů, především k dějinám moravských měst a obcí, fotokopie pramenů, mapy a plány, otisky a odlitky pečetí aj.
Archiv:
Datace:
(1881) 1918 - 1976
Původce:
PhDr. Gracián Chaloupka, historik - pracovník Historického ústavu AV, narozen r. 1904 v Krnčicích, o. Třebíč, zemřel r. 1976 v Brně
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Chaloupkova, družstvo, Brno

Otevřít
Tematický popis: Notářské zápisy 2003, zápisy z členských schůzí 2003, přihláška do družstva 2002, výpisy z OR 2003, živnostenské listy 2003, Finanční úřad 2003, účetní závěrky, daňová přiznání 2003-07, likvidace 2005-08.
Archiv:
Datace:
2002 - 2008
Původce:
15.05.2003 Chaloupkova, družstvo, Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva stavební a bytová (lidová bytová družsta)

Champion club, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z valných hromad, rozhodnutí jednatelů, seznamy společníků, zápisy z jednání jednatelů, zakladatelská listina, smlouva, notářský zápis o založení, rozhodnutí zakladatele, jmenování likvidátorů a správců konkursní podstaty, průběh a ukončení likvidace, podíl společníků na likvidačním zůstatku, likvidační bilance, konečná zpráva o průběhu likvidace, stanovy a jejich změny, rozhodnutí valné hromady, evidence zaměstnanců, daňová agenda, roční účetní závěrky, roční rozbory podnikatelských výsledků, významné obchodní smlouvy.
Archiv:
Datace:
2008 - 2013
Původce:
Champion club, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

Charitní domov pro duchovní Moravec

Otevřít
Tematický popis: Výběr korespondence, zejména účetní materiál.
Archiv:
Datace:
1950 - 1964
Původce:
Charitní domov v Opočně Charitní domov na Velehradě Charitní domov pro přestárlé kněze Moravec
Místo vzniku:
Linhartice, Praha 9, Pod Táborem 102/5, Rýžoviště
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy)

Charlie 2000, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Převzetí funkce likvidátora, daňová příznání 2007-10, žádost o součinnost, souhlas s výmazem, oznámení kontaktní adresy, výzva k podání daňového přiznání, vyjádření likvidátora, zpráva o výsledku kontroly, výkaz nedoplatků VZP, průběžná zpráva likvidátora (měsíční) 2007-09, návrh na zahájení insolvenčního řízení, korespondence.
Archiv:
Datace:
2007 - 2010
Původce:
Charlie 2000, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

Chemická továrna, Antonín Schwangmeier, a. s., Třebíč

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z valných hromad 1945-50, národní správa 1949, akcie 1945, výpisy z obchod.rejstříku 1945-50, výmaz v obchodním rejstříku 1968, stanovy 1945-47, pojištění 1940-50, evidence základních prostředků 1945-50, nájemní smlouvy 1947-50, ochranné známky 1936-47, licence 1949-50, soudní spory 1933,46-49, styk s Národohospodářským svazem západomoravským 1933-34, daně 1946-50, úvěry 1941-49, obchodní korespondence 1947-49, nákup surovin 1940-49, přehledy zaměstnanců 1939-50, pracovní smlouvy 1940-50, pracovní řád 1940, bezpečnostní opatření 1941-49, statistické výkazy 1944-49, roční účetní uzávěrky 1945-48, bilance 1945-49, rozvahy 1946-64, provozní účty 194950, osvědčení jakosti 1933-48, ceník 1949, výrobní plány 1946.
Archiv:
Datace:
1933 - 1950 (1968)
Původce:
1933 Chemická továrna, Antonín Schwangmeier, a. s., Třebíč 1949 pod národní správou n. p. ZGK Třebíč-Borovina 1963 v likvidaci
Místo vzniku:
Oslavany
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Chemický průmysl a rafinerie nafty

Chemické závody Hochstetter a Schickardt, a. s., Brno

Otevřít
Tematický popis: Zápisy valných hromad 1912-28, mimořádných valných hromad 1915-26, zvýšení kapitálu společnosti 1915, 1922-25, přehled akcionářů 1926, rozdělění dividend 1927, prohlášení podílníků 1914, 1921-27, majetkoprávní doklady 1882-1915, výpis z firemního rejstříku 1912, smlouvy se železnicí 1921,1924, ochranné známky a patenty 1926-45, daně 1914-32, bilance 1887-1919,1929, stanovy a.s. 1926, ocenění majetku 1929,38,43, berní knížky 1941-48, situační plán 1945.
Archiv:
Datace:
1882 - 1948
Původce:
1844 Hochstetter a Schickardt, s. r. o., Brno 1925 Chemické závody Hochstetter a Schickardt, a. s., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Chemický průmysl a rafinerie nafty

CHEMO, s. p., Rájec - Jestřebí

Otevřít
Tematický popis: Organizační řády, normy ředitelství, závodu 1974-91, zápisy z porad vedení 1979-91, příkazy ředitele 1977-92, organizační směrnice 1975-81, Zpravodaj a věstníky 1959-88, výroční zpráva 1989, kolektivní smlouvy 1978-91, plány 1983-89, rozbory, statistiky 1977-81, bezpečnostní předpisy a zprávy o prověrkách 1981-92, smrtelný úraz 1987, socialistická soutěž 1978-89, cenová kalkulace, ceník vyřazených obalů 1991, normy 1980-86, rozvahy, výsledovky 1990-91, hlavní kniha 1990-91, technologie výroby 1975-83, atesty, osvědčení jakosti 1978-85; výpisy z podnikového rejstříku 1989-93, privatizace, delimitace 1990-93.
Archiv:
Datace:
1959 - 1992 (1993)
Původce:
CHEMO, s. p., Rájec - Jestřebí
Místo vzniku:
Dolní Rožínka
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Základní chemická výroba

CHEMONT, a. s., Brno

Otevřít
Tematický popis: Účetní závěrky, rozvahy, výsledovky 1992-2000, roční statistické výkazy 2000 aj.
Archiv:
Datace:
1992 - 2000
Původce:
CHEMONT, a. s., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl

Chemont, s. p., Brno

Otevřít
Tematický popis: Hospodářské výsledky 1959-88, organizační řády 1956-91, organizační schémata 1988-91, normy 1969-88, příkazy ředitele 1969-91, opatření ředitele 1979-91, komplexní rozbor 1991, zakladatelská listina s. p. 1990, rozhodnutí MPO 1972-92, delimitace 1992, výpisy z OR 1990-91, soudní usnesení 1990-91, ochranná známka 1972, historie podniku, filmy. Doklady právního nástupce a. s. Chemont 1992-2002. Dodatky 2006: účetní závěrky 1958-92, privatizovaný a neprivatizovaný majetek, inventarizace zůstatku, nedokončené investice 1992. Dohledávka 2012 (vloženo do kart. 15): výkaz zisků a ztrát, smlouvy 1997.
Archiv:
Datace:
1953 - 1992 (2002)
Původce:
Královopolská strojírna, n. p., montážní závod Brno Chemont, n. p., Brno Chepos, s. p., Chemont, kombinátní podnik Chemont, s. p., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace