Moravský zemský archiv v Brně

C - DIANA, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Zakládací listiny 1992, živnostenské listy, výpisy z OR, statut nestátního zdravotního zařízení, auditorské zprávy 1996-2003, účetní závěrky a daňová přiznání 1994-2004, zápisy z valných hromad 1997-2003, statistika 1999-2004.
Archiv:
Datace:
1992 - 2004
Původce:
C - DIANA, s. r. o., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Zdravotnická a sociální zařízení

C and C international, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Převzetí funkce likvidátora, soudní usnesení, výpis z OR, přiznání k dani z příjmu právnických osob, žádosti likvidátora, oznámení, výzvy, sdělení, dotazy, návrh na výmaz, průběžné zprávy likvidátora, závěrečná zpráva, vrácené doporučené výzvy, výmaz z OR 2006-08.
Archiv:
Datace:
2006 - 2008
Původce:
29.04.1993 C and C international, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Maloobchod

C' Svit, a. s., Zlín

Otevřít
Tematický popis: Výpis z OR 2000, živnostenský list 1999, smlouva o nájmu 1999-2001, soupis konkurzní podstaty 2000, 02, návrh na řešení zásob neprodejného zboží 2004-05, smlouva o prodeji movitých věcí 2005, věřitelský výbor 2000-05 aj. Dodatky 2011: auditorská zpráva 1998, rozvaha, výkaz zisků a ztrát 1999-2010, mimořádné zasedání představenstva 1998, hodnota vypořádacího podílu 2000-02, usnesení o zápisu a výmazu, soupis konkurzní podstaty, jeho doplnění 2002, konečná zpráva o zpeněžení majetku, usnesení o zrušení konkurzu, zproštění funkce správce konkurzní podstaty, zrušení konkurzu 2005-06, jmenování likvidátora, výpis z OR 2008, seznam akcionářů, výzvy k předložení akcií, objednávka oznámení o prohlášení akcií za neplatné, potvrzení přijetí a zveřejnění objednávky 2010-11.
Archiv:
Datace:
1998 - 2011
Původce:
C' Svit, a. s., Zlín - v likvidaci
Místo vzniku:
Ledce, Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Velkoobchod

C-INVEST MORAVA, spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Soudní usnesení o výmazu, návrh na výmaz z OR, zamítnutí insolvenčního návrhu, insolvenční návrh, přihlášky do likvidace, souhlasy s výmazem, daňová přiznání, korespondence, oznámení o likvidaci, jmenování likvidátora 2008-09.
Archiv:
Datace:
2008 - 2009
Původce:
03.03.1998 C-INVEST MORAVA, spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Velkoobchod

C. C. IMPORT - EXPORT, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Soudní usnesení 2007-08, výzva k předání účetních dokladů, objednávka inzerátu, žádost VZP, oznámení MSSZ Brno 2007, osvědčení o registraci 2007, daňové přiznání ke dni likvidace, platební výměry, oznámení o zahájení správního řízení 2007, přihlášky pohledávek věřitelů.
Archiv:
Datace:
2007 - 2008
Původce:
C. C. IMPORT - EXPORT, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Maloobchod

C. M. Kopřiva, papírna, Předklášteří

Otevřít
Tematický popis: Korespondence se správními a hospodářskými orgány 1928-44, odhady budov, pozemků, výměry továrních objektů, skladů, pozemků 1944, seznam úředníků včetně platů 1929-43, spisy úředníků včetně jejich evidence u penzijních ústavů 1928-45, daň z majetku 1943-45, mzdová statistika 1942-44, statistická hlášení 1939-44, finanční doklady k pozůstalosti po Karlu Kopřivovi 1933-43, hlavní účetní kniha 1923-26, obchodní korespondence. Dohledávka 2014: seznamy pracovníků.
Archiv:
Datace:
1914 - 1949
Původce:
1912 C. M. Kopřiva, papírna v Předklášteří u Tišnova 1948 Moravskoslezské papírny, n. p., Šumperk
Místo vzniku:
Tasice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Celulózky a papírny, zpracování papíru

C.d.C., spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva s dodatky 1993-95, návrh na zápis, výpis z OR, přidělení IČO 1992, smlouva o převodu obchodního podílu 1997, dohoda o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek, živnostenské listy 1992-96, soudní usnesení, změny OR 1992-95, protokol o kontrole pojistného, kontrola plateb pojistného 1997-99, přiznání k dani z příjmu právnických osob, účetní závěrka, 1993-99, zápisy z valné hromady 1995-97, roční výkaz 1993, přehled aktiv a pasiv 1999, soupis majetku a závazků, protokol o ústním jednání aj. 1999.
Archiv:
Datace:
1992 - 1999
Původce:
C.d.C., spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Reklama, marketing, zprostředkovatelská činnost

C.H.M., spol. s r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z valných hromad, rozhodnutí jednatelů, seznamy společníků, zápisy z jednání jednatelů, zakladatelská listina, smlouva, notářský zápis o založení, rozhodnutí zakladatele, jmenování likvidátorů a správců konkursní podstaty, průběh a ukončení likvidace, podíl společníků na likvidačním zůstatku, likvidační bilance, konečná zpráva o průběhu likvidace, stanovy a jejich změny, evidence zaměstnanců, daňová agenda, roční účetní závěrky, roční rozbory podnikatelských výsledků, významné obchodní smlouvy.
Archiv:
Datace:
1994 - 2013
Původce:
C.H.M., spol. s r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

CAFÉ, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce 2008-09, soudní usnesení - prohlášení konkursu, ustanovení insolvenčního správce, jmenování věřitelského výboru 2010, zpráva o převzetí a činnosti správce 2010, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, přílohy k účetní závěrce 2005. 2007, protokol o kontrole pojistného 2007.
Archiv:
Datace:
2005 - 2010
Původce:
CAFÉ, s. r. o., Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
Tematická skupina:
Pohostinství a ubytování

CAFF - agentura, s. r. o., Brno

Otevřít
Tematický popis: Soudní usnesení o výmazu, návrh na výmaz, zamítnutí insolvenčního návrhu, insolvenční návrh, přihlášky pohledávek do likvidace, výpis z OR, korespondence 2008, souhlas s výmazem, daňová přiznání, oznámení o likvidaci, jmenování likvidátora 2007.
Archiv:
Datace:
2007 - 2008
Původce:
12.04.1995 CAFF - agentura, s. r. o., Brno - v likvidaci
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Reklama, marketing, zprostředkovatelská činnost
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace