Literární archiv Památníku národního písemnictví

Vymetal Alois Ladislav

Otevřít
Tematický popis: 1. Korespondence přijatá (J. B. Foerster, K. Hašler, B. Jeremiáš, J. Jindřich, O. Ševčík, J. N. Škroup). 2. Rukopisy a) vlastní (píseň); b) cizí. 3. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1885 - 1918
Původce:
VYMETAL Alois Ladislav 1865 - 1918; ředitel kůru v Písku, hudební skladatel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Výroční zprávy středních škol

Otevřít
Tematický popis: 1. Výroční zprávy středních škol Rakouska-Uherska a ČSR.
Archiv:
Datace:
1820 - 1950
Původce:
VÝROČNÍ ZPRÁVY STŘEDNÍCH ŠKOL
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)

Výšek Antonín Dobroslav

Otevřít
Tematický popis: 1. Rukopisy vlastní (seznamy sbírek, příspěvky k historii českého výtvarného umění). 2. Tisky. 3. Fotografie (středověké iluminované rukopisy). 4. Varia (kresby).
Archiv:
Datace:
1800 - 1899
Původce:
VÝŠEK Antonín Dobroslav 1809 - 1878; policejní úředník, sběratel, spisovatel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Vyskočil Albert

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady. 2. Korespondence a) přijatá (K. Bochořák, E. Frynta, F. Halas, V. Holan, F. Malý, A. Novák, O. Reiner, J. Zahradníček); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí. 3. Rukopisy vlastní ( pracovní materiály, překlady). 4. Tisky a výstřižky. 5. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1890 - 1966
Původce:
VYSKOČIL Albert 1890 - 1966; literární historik, básník, překladatel.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Vyskočil Quido Maria (vl. jm. Antonín Ludvík Vyskočil)

Otevřít
Tematický popis: 1. Korespondence a) přijatá (F. Flos, J. Havlasa, F. Herites, V. K. Jeřábek, F. S. Procházka, J. Vlček); b) odeslaná. 2. Rukopisy vlastní (poezie, próza). 3. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1903 - 1966
Původce:
VYSKOČIL Quido Maria (vl. jm. Antonín Ludvík VYSKOČIL) 1881 - 1968; knihovník ministerstva obchodu, spisovatel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Vysoký Arnošt

Otevřít
Tematický popis: 1. Rukopisy vlastní. 2. Tisky.
Archiv:
Datace:
1860 - 1865
Původce:
VYSOKÝ Arnošt 1823 - 1872; lexikograf, úředník hornického a hutního průmyslu.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Výstřižkový archiv LA PNP

Otevřít
Tematický popis: Výstřižkový archiv LA PNPInventář výstřižkového archivu Literárního archivu PNP reflektuje změny, k nimž došlo od roku 1996, kdy byl poprvé uveden v Dodatcích k Průvodci po fondech LA PNP (1988 - 1995), vydal PNP Praha 1996.Změny vznikly vydělením jádra výstřižkového archivu, které bylo ponecháno na Strahově, a uložením speciálních souborů na detašovaném pracovišti Staré Hrady. Jádrem jsou tři veliké celky - Osobnosti, Čeští a zahraniční spisovatelé a Galerie Jiřího Karáska ze Lvovic. Cílem zpracování, prováděného v součinnosti s grantem Literárního archivu PNP, je zhodnocení výstřižků a jejich zrovnoprávnění s materiálem fotoarchivu. Přitom výstřižky neznamenají pouze výběr hesel z tisku, zahrnují veškeré zajímavé nálezy reprodukovaného, kopírovaného, letákového a tiskového materiálu k určitému heslu.I. Sbírka Osobnosti: výstřižková sbírka literárních, kulturních, politických osobností z tisku 20. století- kartóny 1-128: jmenná hesla osobností českého a zahraničního literárního, hudebního, výtvarného, politického, vědeckého světa A-Ž (z tohoto počtu jsou samostatné kartóny věnovány jménům, dokumentovaným širším materiálem: F. Bartel, K. a J. Čapkové, J. Hašek, Karel Havlíček-Borovský, J. Holeček, A. Jirásek, J. A. Komenský, K. Kramář, J. Lada, K. H. Mácha, Mánesové, T. G. Masaryk, B. Němcová, J. Neruda, S. K. Neumann, V. Nezval, B. Smetana, Svaz čs. spisovatelů, M. R. Štefánik, L. N. Tolstoj, J. Vrchlický, J. Wolker)- kartóny 129-133: letáky, divadlo, volby, fejetony české, fejetony německé, Bohemia, politika ČSR 1914 - 1938, politika ČSR a protektorát Böhmen und Mähren 1939 – 1945- kartóny 134-166: hudbaCelkem 166 kartónů, soupis 133 kartónů v počítači pod názvem Osobnosti.II. Čeští a slovenští spisovatelé, zahraniční spisovatelé (jmenná hesla A-Ž, pořízená z tisku 20. stol.):a) spisovatelé české a slovenské literatury – kartóny 1- 93b) spisovatelé zahraničních literatur významných států – kartóny 1-114, pod hesly řazenými podle zeměpisných názvů (Afrika, Albánie, Argentina, Austrálie, Brazílie, Británie, Bulharsko, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Guatemala, Haiti, Holandsko, Chile, Indie, Indonésie, Irák, Irán, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jugoslávie, Kambodža, Kanada, Kolumbie, Korea, Kuba, Lužice, Maďarsko, Mexiko, Mongolsko, Německo, Norsko, Pákistán, Paraguay, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, SSSR, Turecko, USA, Vietnam)Celkem 207 kartónů (ve zpracování).III. Karáskova galerievýstřižková sbírka širokého kulturního, literárního, výtvarného, hudebního a místopisného záměru, vzešlá z činnosti Jiřího Karáska ze Lvovic a jeho pokračovatelů, pořízená z tisku 19. a 20. století (zahraniční kulturní a političtí činitelé, čeští kulturní a političtí činitelé, slovanští kulturní a političtí činitelé, divadlo, Čechy, události analisticky řazené, místopis, volební plakáty, mapy, pragensia, český místopis, varia, fejetony, kalendárium, různé, zahraniční výtvarní umělci, herci, hudebníci, čeští výtvarní umělci)Celkem 488 kartónů.IV. Současnost: sbírka výstřižků ze současných deníků od roku 1998kartóny velkého rozměru 1- 36: výstřižky členěny podle hesel (vnitřně řazených abecedně) - Památník národního písemnictví, české instituce, česká galerie, bohemistika, česká próza, česká poezie, české drama, literatura faktu, periferní literatura, dětská a mládežnická literatura, cestopis, sportovní literatura, proletářská a profesní literatura, literatura legend, sci-fi a magie, antika, politická a kritická literatura, překladatelství a lexikografie, literární vztahy a krajanství, nakladatelství, edice a tisk, příroda a literatura, evropská literatura, euroasijská literatura, americká literatura, africká (arabská a izraelská literatura), tichomořská literaturaCelkem 36 kartónů velkého rozměru (průběžně zpracováváno).Vedle těchto základních sbírek, na jejichž definitivním utřídění a počítačovém soupisu se pracuje, jsou nyní ve Starých Hradech k dispozici tyto speciální výstřižkové sbírky:Sbírka Antonína Ernesta:výstřižky o literatuře 1906-1955, 14 svazků.Sbírka výstřižků z knihovny Národního muzea:výstřižky z českého a německého tisku 1894-1900, 2 svazky.Sbírka výstřižků Pavla Mnoučka (Vnoučka):výstřižky kulturněhistorického obsahu z druhé poloviny 19. století, 35 svazků.Pamětní kniha Jednoty občanů pražských:výstřižky o Jednotě občanů pražských,1 svazek.Sbírka Czechoslovakia:výstřižky z amerického tisku o Československu z let 1933 - 1938, 1 svazek.Sbírka Geografie:výstřižky z německého tisku se zeměpisnou tematikou, 1 svazek.Sbírka Tisky:tisky z fondů Literárního archivu PNP, 44 kartónů.Část výstřižkových sbírek byla přiřazena k příslušným fondům - do fondu P. Buzkové (13 kartónů), do fondu J. V. Šmejkala (2 svazky), do fondu K. Průchy (pedagogika, 1 svazek), do fondu B. Musilové-Hončíkové (feminismus, 1 svazek), do fondu J. V. Matiny (4 svazky), do fondu K. Kramáře (1 složka).Ostatní zlomky výstřižkového fondu budou perspektivně vřazeny k příslušným heslům do základní řady. Kromě těchto několika výraznějších sbírek speciálního obsahu bude definitivně upuštěno od tříštění jednotlivin a samostatného uchovávání fragmentů.Helena Mikulová
Archiv:
Datace:
1850 - 2010
Původce:
VÝSTŘIŽKOVÝ ARCHIV LA PNP, sbírka vznikla sbírkotvornou a výstřižkovou činností LA PNP (blíže viz. tematický popis).
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Sbírky novinových výstřižků
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace