Literární archiv Památníku národního písemnictví

Sabina Karel

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady vlastní (fotokopie). 2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná. 3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, libreta). 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Dokumentace. 7. Varia.
Archiv:
Datace:
1831 - 1864 (1920)
Původce:
SABINA Karel 1813 - 1877; novinář, spisovatel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Šach Josef

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady vlastní. 2. Korespondence a) přijatá (V. Červinka, E. Dvořák, P. Fingal, B. Foit, M. Halík, A. Heyduk, M. Hýsek, J. Jindřich, A. Kaderka, J. Š. Kvapil, V. Martínek, A. Neubert, F. S. Procházka, V. Spěváček, R. Svoboda, J. Teige, J. Träger, J. S. Vopravil, B. Zahradník-Brodský); b) odeslaná; c) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (povídky, literárněhistorické a vlastivědné studie); b) cizí. 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Fotografie. 7. Varia (kresby).
Archiv:
Datace:
1886 - 1974
Původce:
ŠACH Josef 1886 - 1974; původně římskokatolický kněz, vrchní komisař státních drah v Hradci Králové, literární historik, spisovatel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Šafář Karel

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí. 2. Korespondence a) přijatá (P. Křička, J. Mahen, Z. Nejedlý); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (překlady - F. Rabelais, zápisníky); b) cizí. 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Fotografie. 7. Varia (štočky).
Archiv:
Datace:
1915 - 1970
Původce:
ŠAFÁŘ Karel 1889 - 1970; středoškolský profesor v Českých Budějovicích, překladatel, člen Jihočeské Thelémy.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Šafařík Pavel Josef

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí. 2. Korespondence a) přijatá (V. Hanka, J. Jungmann, J. Kollár, F. Palacký, J. E. Purkyně, L. Štúr, J. E. Vocel); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (poezie, odborné práce, poznámky, výpisky, opisy); b) cizí. 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Dokumentace. 7. Varia.
Archiv:
Datace:
1795 - 1865
Původce:
ŠAFAŘÍK Pavel Josef 1795 - 1861; ředitel pravoslavného gymnázia v Novém Sadě, knihovník Univerzitní knihovny v Praze, slavista.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Safír Marcel

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady vlastní. 2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (próza, články, pracovní materiál); b) cizí. 4. Tisky a výstřižky. 5. Fotografie (přírodovědecké + diapozitivy). 6. Varia.
Archiv:
Datace:
1930 - 1979
Původce:
SAFÍR Marcel 1912 - 1978; úředník, fotograf přírody (především hmyzu), spisovatel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Sainer Ilja

Otevřít
Tématický popis: 1. Rukopisy vlastní ( Hodokvas, Zápisník a skicář z cesty po Itálii, 1969-1970). 2. Tisky.
Archiv:
Datace:
1947 - 2008
Původce:
SAINER Ilja 1947 - 2008; výtvarník.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Sainer Vladimír

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady. 2. Korespondence přijatá (M. Batrák, V. Ebr, M. Horníček, R. Hrušínský, V. Justl, V. Komárek, M. Kubátová, L. Kundera, J. Liesler, R. Pytlík, V. Renčín, J. Suchý, J. Šváb, Č. Vidman, M. Zinerová aj.). 3. Rukopisy a) vlastní (básně, články, prózy, pracovní materiály); b) cizí; c) nakladatelské (J. Žáček). 4. Tisky a výstřižky. 5. Fotografie. 6. Varia.
Archiv:
Datace:
1921 - 2003
Původce:
SAINER Vladimír 1921 - 2003; novinář, spisovatel, nakladatel.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Nakladatelství a vydavatelství, Osobní fondy

Šajtar Drahomír

Otevřít
Tématický popis: 1. Korespondence a) přijatá (O.F. Babler, J. Berkovec, J. Čep, P. Dostál, M. Florian, B. Fučík, M. Glabazňová, F. Halas, J. Hauft, J. Hiršal, F. Hrubín, E. Juliš, J. Kačer, S. Kolíbal, M. Kundera, F. Lazecký, V. Macura, J. Opelík, B. Pavlok, A. M. Píša, A. Pražák, Z. Rotrekl, J. Skácel, J. Suchý, J. Zahradníček, M. Uhde, L. Vaculík, V. Závada ad.); b) cizí. 2. Rukopisy a) vlastní (strojopisy, pracovní materiály, diáře); b) cizí.
Archiv:
Datace:
1922 - 2009
Původce:
ŠAJTAR Drahomír 1922 - 2009; literární historik, literární kritik, překladatel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, francouzština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Šalda František Xaver

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady a) vlastní; b) rodinné. 2. Korespondence a) přijatá (E. Bass, B. Benešová, A. Jirásek, Z. Nejedlý, A. Novák, R. Svobodová); b) odeslaná; c) cizí (adresovaná B. Lifkovi). 3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (B. Lifka). 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Fotografie. 7. Varia (kresby).
Archiv:
Datace:
1899 - 1958
Původce:
ŠALDA František Xaver 1867 - 1937; literární kritik, básník, prozaik, profesor románských literatur na Univerzitě Karlově v Praze.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Salomon z Friedbergu Emanuel

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady vlastní. 2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná. 3. Rukopisy vlastní (paměti). 4. Výstřižky. 5. Varia (kresby).
Archiv:
Datace:
1829 - 1908 (1996)
Původce:
SALOMON z FRIEDBERGU Emanuel (pseud. MIROHORSKÝ) 1829 - 1908; polní maršálek rakouské armády, malíř, spisovatel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, němčina
Tématická skupina:
Osobní fondy