Literární archiv Památníku národního písemnictví

Macanová Augusta

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady rodinné. 2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná); c) cizí. 3. Rukopisy vlastní (vzpomínky). 4. Výstřižky.
Archiv:
Datace:
1894 - 1937
Původce:
MACANOVÁ Augusta 1859 - ?; učitelka, pracovnice v ženském hnutí.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Macek Antonín

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady a) vlastní; b) rodinné. 2. Korespondence a) přijatá (J. Goll, E. E. Kisch, J. S. Machar, I. Olbracht, F. S. Procházka, J. V. Sládek, F. X. Šalda); b) odeslaná; c) rodinná (Milady Mackové - manželky); d) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, články, poznámky); b) cizí. 4. Tisky a výstřižky. 5. Fotografie. 6. Varia (kresby).
Archiv:
Datace:
1893 - 1961
Původce:
MACEK Antonín 1872 - 1923; redaktor, básník, překladatel, kritik, sběratel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Macek Emanuel

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady vlastní (pracovní smlouvy, znalecké posudky). 2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (J. a V. Pražáka A. Pražákovi). 3. Rukopisy vlastní (studie, pracovní materiály, kartotéky, vlastní bibliografie, Lexikon české literatury). 4. Tisky. 5. Fotografie. 6. Dokumentace (Společnost F. X. Šaldy)
Archiv:
Datace:
1924 - 1997
Původce:
MACEK Emanuel 1924 - 1997; literární historik, bibliograf, editor, textolog.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Mačenka Ferdinand

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí. 2. Korespondence a) přijatá (I. Herrmann, P. O. Hviezdoslav, K. V. Rais); b) odeslaná c) rodinná; d) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (próza, drama, články, fejetony, přednášky, referáty, překlady); b) cizí. 4. Tisky a výstřižky. 5. Fotografie. 6. Varia.
Archiv:
Datace:
1874 - 1961
Původce:
MAČENKA Ferdinand 1872 - 1938; učitel, spisovatel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Mach Václav

Otevřít
Tématický popis: 1. Rukopisy vlastní (paměti o době národního obrození, o K. H. Máchovi). 2. Tisky.
Archiv:
Datace:
1832 - 1909
Původce:
MACH Václav 1812 - 1897; rada vrchního zemského soudu v Praze.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Mácha Karel

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady. 2. Korespondence a) přijatá (K. Hvížďala, E. Kohák, M. Machovec, O. Nahodil, R. Preisner, K. Skalický, K. Vrána); b) rodinná. 3. Rukopisy vlastní (studie, pracovní materiály). 4. Audionahrávky přednášek a rozhovorů.
Archiv:
Datace:
1931 - 2005
Původce:
MÁCHA Karel 1931; Univ. Prof. PhDr. Dr.Sc., filozof, sociolog.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Mácha Karel Hynek

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (M. Mácha); c) týkající se fondu (odborné popisy). 2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, poznámky, deníky); b) cizí (opisy, falza, M. Mácha). 4. Tisky (o K. H. Máchovi). 5. Výstřižky. 6. Dokumentace (fotokopie rukopisů). 7. Varia (kresby, hmotné památky).
Archiv:
Datace:
1826 - 2010
Původce:
MÁCHA Karel Hynek 1810 - 1836; právník, básník, prozaik.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Macháček Pavel

Otevřít
Tématický popis: 1. Korespondence (dopisy a pracovní materiály Kruhu občanů ČR, vyhnaných v roce 1938). 2. Rukopisy vlastní (vzpomínky na činnost v Junáku, Didaktika - vzdělávání dospělých, pracovní materiály, různé opisy a kopie k politickým tématům). 3. Tisky.
Archiv:
Datace:
1931 - 2006
Původce:
MACHÁČEK Pavel 1921 - 2008; historik, činovník Junáku, pedagog dospělých.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Máchal Jan Hanuš

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady vlastní. 2. Korespondence a) přijatá (F. M. Bartoš, V. Flajšhans, J. Horák, M. Hýsek, J. Polívka, F. Strejček, F. X. Šalda, F. Trávníček, M. Weingart); b) odeslaná; c) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (přednášky, studie, články, poznámky, výpisky, korektury, zápisníky); b) cizí. 4. Tisky. 5. Výstřižky.
Archiv:
Datace:
1877 - 1949
Původce:
MÁCHAL Jan Hanuš 1855 - 1939; profesor srovnávacích dějin slovanských literatur na Univerzitě Karlově v Praze.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Machar Josef Svatopluk

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady vlastní. 2. Korespondence a) přijatá (E. Albert, P. Bezruč, K. Čapek, S. Čech, F. Drtina, G. Eim, O. Fischer, J. Herben, J. Jakubec, A. Jirásek, A. Klášterský, K. Kramář, F. V. Krejčí, F. Kupka, J. Laichter, E. Mandler, F. S. Procházka, H. Schwaiger, J. V. Sládek, F. X. Šalda, M. A. Šimáček, J. K. Šlejhar, B. Viková-Kunětická, J. Vodák, J. Vrchlický); b) odeslaná (H. Velemínské); c) cizí (A. Posonyimu). 3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, korektury); b) cizí. 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Fotografie. 7. Varia (návrhy obálek – F. Kupka, H. Schwaiger).
Archiv:
Datace:
1840 - 1961
Původce:
MACHAR Josef Svatopluk 1864 - 1942; generální inspektor československé armády, novinář, spisovatel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy