Literární archiv Památníku národního písemnictví

Labor Josef

Otevřít
Tématický popis: 1. Korespondence a) přijatá (V. Hanka, V. K. Klicpera, J. E. Purkyně); b) cizí (sbírka dopisů význačných osobností různým adresátům: L. Štúr K. S. Amerlingovi; J. N. Štěpánek Eugenovi z Vrbna, Josef II. Rudolfovi z Vrbna; J. Barrande, F. Grillparzer, Š. Hněvkovský, J. Jungmann, A. Kotzebue, V. M. Kramerius, Leopold I., Marie Terezie, B. Němcová, J. Palkovič, J. K. Tyl). 2. Rukopisy cizí (Památník J. Labora - P. Chocholoušek, J. E. Vocel).
Archiv:
Datace:
1707 - 1867
Původce:
LABOR Josef 1790 - 1872; revident a tajemník hraběte z Vrbna.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy, Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)

Lácha Vaclav

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady cizí (týkající se Sdružení moravské mládeže v Čechách). 2. Korespondence a) přijatá (J. Deml, J. Váchal); b) cizí. 3. Rukopisy vlastní (přednášky, články, poznámky). 4. Tisky.
Archiv:
Datace:
1908 - 1945
Původce:
LÁCHA Václav ? - ?; redaktor, jednatel Sdružení českých katolických zemědělců a domkářů.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Lacina Václav

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady vlastní. 2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná. 3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, pracovní materiály, paměti); b) cizí (B. Hrabal). 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1906 - 1993
Původce:
LACINA Václav 1906 - 1993; spisovatel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Ladecký Jan

Otevřít
Tématický popis: 1. Korespondence a) přijatá (J. Krušina ze Švamberka, J. Kvapil, K. V. Rais, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná. 3. Rukopisy a) vlastní (přípravný materiál k divadelnímu slovníku); b) cizí. 4. Tisky. 5. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1876 - 1912
Původce:
LADECKÝ Jan 1861 - 1907; učitel, redaktor, dramatik, spisovatel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Laichter František

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) právní a účetní z nakladatelské činnosti. 2. Korespondence a) přijatá (F. M. Bartoš, J. B. Čapek, F. Drtina, P. Fraenkl, K. Krofta, A. Kříž, V. Mathesius, R. Mertlík, F. Novotný, J. Patočka, E. Rádl, R. Rolland, F. Stiebitz, J. Šusta, O. Vaňorný); b) odeslaná; c) rodinná (J. Laichter). 3. Rukopisy a) vlastní (studie, pracovní materiály, výpisky); b) cizí (E. Rádl). 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1902 - 1985
Původce:
LAICHTER František 1902 - 1985; nakladatel v Praze, odborný spisovatel.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Nakladatelství a vydavatelství, Osobní fondy

Laichter Jan ml. (pseud. Jan Lare)

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady vlastní. 2. Korespondence přijatá. 3. Rukopisy vlastní (romány, divadelní hry). 4. Výstřižkový archiv. 5. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1925 - 1958
Původce:
LAICHTER Jan ml. (pseud. Jan LARE) 1895 - 1976; spisovatel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Laichter Jan st.

Otevřít
Tématický popis: 1. Korespondence a) přijatá (B. Foustka, T. G. Masaryk, Z. Nejedlý, V. Novotný, E. Rádl, F. Stiebitz, V. Tille, O. Vaňorný, J. Vlček); b) odeslaná. 2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, zápisky).
Archiv:
Datace:
1858 - 1946
Původce:
LAICHTER Jan st. 1858 - 1946; nakladatel v Praze.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Nakladatelství a vydavatelství, Osobní fondy

Laichter Josef

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady vlastní. 2. Korespondence přijatá. 3. Rukopisy vlastní (romány). 4. Tisky. 5. Výstřižky.
Archiv:
Datace:
1879 - 1949
Původce:
LAICHTER Josef 1864 - 1949; úředník finanční prokuratury, spisovatel, kritik.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Laiske Miroslav

Otevřít
Tématický popis: 1. Korespondence a) přijatá; b) cizí (J. Andělovi, M. Murkovi). 2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí. 3. Tisky. 4. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1923 - 1975
Původce:
LAISKE Miroslav 1923 - 1975; pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, bibliograf; literární historik.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Lambl Jan Křtitel

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady vlastní. 2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná. 3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce); b) cizí. 4. Tisky. 5. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1851 - 1908
Původce:
LAMBL Jan Křtitel 1826 - 1909; profesor hospodářství a správovědy na České vysoké škole technické v Praze, agrotechnik, poslanec českého sněmu, odborný spisovatel, autor cestopisů.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, francouzština, němčina
Tématická skupina:
Osobní fondy