Literární archiv Památníku národního písemnictví

Čábela Josef

Otevřít
Tématický popis: 1. Korespondence. 2. Tisky a výstřižky (činnost nakladatelství).
Archiv:
Datace:
1950 - 1970
Původce:
ČÁBELA Josef 1914 - 1970; ředitel nakladatelství Vysočina v Havlíčkově Brodě.
Místo vzniku:
Hostinné
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Nakladatelství a vydavatelství

Čacký Antonín

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady a) vlastní; b) rodinné. 2. Korespondence přijatá. 3. Rukopisy cizí (psané studentské časopisy z let 1865, 1908, 1909, opisy Tyrolských elegií od K. Havlíčka z r. 1857). 4. Výstřižky.
Archiv:
Datace:
1857 - 1968
Původce:
ČACKÝ Antonín 1892 - 1971; bankovní úředník, bibliofil.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Čáda František

Otevřít
Tématický popis: 1. Korespondence přijatá. 2. Rukopisy a) vlastní (studie, školní sešity, přednášky); b) cizí (přednášky F. X. Němečka o morální filozofii z r. 1802). 3. Tisky. 4. Fragment spolkového archivu Komitétu pro uměleckou výchovu (úřední doklady, korespondence).
Archiv:
Datace:
(1802) 1884 - 1918
Původce:
ČÁDA František 1865 - 1918; profesor filozofie na Univerzitě Karlově v Praze.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Cajthaml David

Otevřít
Tématický popis: 1. Korespondence (V. Čeperková, A. Goldflam, T. Stoppard). 2. Tisky.
Archiv:
Datace:
1959 - 2010
Původce:
CAJTHAML David 1959; malíř architekt, hudebník.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Calma-Veselá Marie

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady a) vlastní; b) rodinné. 2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, K. Čapek, F. Drtina, P. Eisner, B. Foerster, J. Herben, A. Heyduk, M. a V. Hübnerovi, M. Hýsek, R. Jesenská, A. Jirásek, J. Křička, L. Kuba, A. Lauermannová-Mikschová, J. S. Machar, T. G. Masaryk, bří Mrštíkové, B. Niederlová, A. Novák, V. Novák , A. Pražák, G. Preissová, F. S. Procházka, K. V. Rais, R. Svobodová, J. V. Sládek, F. X. Šalda, R. Tyršová, E. Valenta, J. Vodák, J Zahradníček, V. Závada) ; b) odeslaná; c) rodinná (J. Herben, J. Holeček, A. Rodin, J. V. Sládek, J. Štursa, J. Thomayer, S. E. Vráz, J. Vrchlický; d) cizí (P. Bezruč, C. Bouda, A. Heyduk, L. Janáček, E. Krásnohorská, V. Preissig, B. Smetana, M. Švabinský.) 3. Rukopisy a) vlastní (pozie, próza, drama, články, fejetony, přednášky, překlady, opisy, pracovní materiály); b) cizí (O. Hurych, V. Závada). 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Fotografie. 7. Varia (kresby). 8. Dokumentace.
Archiv:
Datace:
1859 - 1993
Původce:
CALMA Marie (vl. jm. Marie VESELÁ) 1881 - 1966; koncertní pěvkyně, spisovatelka.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Čáp-Horčápský Gabriel Imanuel

Otevřít
Tématický popis: 1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná. 2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (R. Svobodová).
Archiv:
Datace:
1875 - 1952
Původce:
ČÁP-HORČÁPSKÝ Gabriel Imanuel (vl. jm. Gabriel ČÁP) 1873 - 1954; hospodářský úředník, spisovatel, bratr Růženy Svobodové.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Čapek František Miroslav

Otevřít
Tématický popis: 1. Korespondence a) přijatá (K. Klostermann); b) odeslaná. 2. Rukopisy a) vlastní (poezie, články); b) cizí. 3. Tisky a výstřižky (propagační materiál týkající se Kubatova spolku). 4. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1895 - 1919
Původce:
ČAPEK František Miroslav 1873 - 1946; poštovní úředník v Českých Budějovicích, předseda a propagátor Kubatova spolku.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Čapek Karel

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady a) vlastní; b) rodinné c) cizí. 2. Korespondence a) přijatá (K. Adler, K. Balmont, B. Cassirer, T. Dreiser, J. Fabricius, F. Langer, A. Maurois, A. Novák, F. X. Šalda, F. Šrámek); b) odeslaná (F. Kholovi, T. G. Masarykovi, F. X. Šaldovi); c) rodinná (Josefa Čapka - bratra, Olgy Scheinpflugové - manželky); d) cizí (F. Peroutkovi). 3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, články, studie, překlady, pracovní materiály, poznámky); b) cizí (J. Čapek, L. Durtain, J. Durych, H. Jelínek, E. Rádl, V. Renč, O. Scheinpflugová). 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Fotografie. 7. Dokumentace. 8. Varia (kresby K. Čapka, portréty K. Čapka).
Archiv:
Datace:
1868 - 1980
Původce:
ČAPEK Karel 1890 - 1938; novinář, spisovatel, dramatik, překladatel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Čapek Karel Jan

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady. 2. Korespondence prijatá (J. Kuběna, J. Róna, I. Wernisch, J. Veselský aj.). 3. Rukopisy vlastní. 4. Tisky a výstřižky. 5. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1962 - 1997
Původce:
ČAPEK Karel Jan, 1962 - 1997; básník
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Čapek Michal

Otevřít
Tématický popis: 1. Doklady. 2. Rukopisy vlastní (básnické sbírky, pracovní materiály). 3. Tisky a výstřižky
Archiv:
Datace:
1966 - 1995
Původce:
ČAPEK Michal 1966 - 1995; básník.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy