Knihovna Národního muzea

Exlibris - Martin Manojlín

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris - Mirko Riedl

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris - Otakar Mařík

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris - Petr Dillinger

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris - Petr Ptáček

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris - Zdeněk Mézl

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris František Šára

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris Jan Prchal

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris Různé - drobné fondy

Archiv: Knihovna Národního muzea

Fotografie - Jan Zrzavý

Archiv: Knihovna Národního muzea