Knihovna Národního muzea

Exlibris - Alois Dyk

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris - Blanka Votavová

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris - Häuslerová Jana

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris - Heraldické

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris - Jaroslav Hořánek

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris - Jiří Soukup

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris - Jitka Blažková

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris - Josef Chlebeček

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris - Kateřina Černá

Archiv: Knihovna Národního muzea

Exlibris - Kateřina Vítečková

Archiv: Knihovna Národního muzea