Boháč Zdeněk PhDr., CSc.

Otevřít
Tematický popis: Dokumenty k historické geografii, k církevním dějinám a dějinám lužických Srbů. Součástí pozůstalosti jsou části osobních fondů dr. Václava Ryneše, Jaroslava Jihlavce, Jaroslava Vaniše, Jiřího Horáka, Ivana Honla a Dr. Lanštjáka. Dále obsaženy dokumenty Spolku přátel Lužice - Společnosti Národního Muzea z dvacátých až sedmdesátých let 20. století. Dále podklady k pracím původce fondu - topografický slovník k církevním dějinám předhusitských Čech - pražský archidiakonát, k atlasu církevních dějin českých zemí. Dále excerpta a osobní dokumenty.
Archiv:
Datace:
(1920) 1933 - 2001 (2005)
Původce:
Boháč Zdeněk PhDr., CSc., Petrohradská 403/50, Praha 10 (*1933, + 2001), pracovník Historického ústavu AV ČR, odborník na historickou geografii, církevní dějiny a dějiny lužických Srbů
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, latina, lužická srbština horní (hornolužičtina), němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Bondy Max Dr.

Otevřít
Tematický popis: Spisy k svěřeným případům
Archiv:
Datace:
1900 - 1945
Původce:
Bondy Max JUDr., advokát
Místo vzniku:
Praha, Příbram
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Botanická zahrada hlavního města Prahy

Otevřít
Tematický popis: Dokumentace staveb a pozemků
Archiv:
Datace:
1980 - 2000
Původce:
Botanická zahrada hlavního města Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 - Troja
Místo vzniku:
Polomí, Praha, Rumburk
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - botanické zahrady

Bratrská jednota baptistů Praha 4 - Podolí

Otevřít
Tematický popis: Torzo knih
Archiv:
Datace:
1921 - 1952
Původce:
Bratrská jednota baptistů Praha - Podolí, Na Topolce 10
Místo vzniku:
Praha, Žárovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Bratrská jednota baptistů

Bratrské sdružení Pravda

Otevřít
Tematický popis: Spolková korespondence a účetnictví, zápisy o schůzích a činnosti.
Archiv:
Datace:
1940 - 1951
Původce:
Bratrské sdružení Pravda
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní spolky do roku 1948

Bratrstvo kožešníků tří pražských měst v Praze

Otevřít
Tematický popis: Kniha příjmů a vydání, členská kniha, příruční knížky.
Archiv:
Datace:
1785 - 1870
Původce:
Bratrstvo kožešníků tří pražských měst v Praze
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Spolky profesní a zájmové do roku 1948 (např. spolek architektů, lékařů, klub vynálezců) [přesun do 180200]

Bratrstvo smíchovské, spolek pro případ úmrtí

Otevřít
Tematický popis: Pamětní knihy, zápisy ze schůzí, knihy členů, podací protokoly, účetní knihy, členská konta a knížky, korespondence, tiskoviny, stanovy, podklady k valným hromadám, doklady k nemovitému majetku, zaměstnanecké záležitosti, účetnictví a kartotéky členů, šerpy a další textilie
Archiv:
Datace:
1866 - 1962
Původce:
Bratrstvo smíchovské, spolek pro případ úmrtí, Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 22; dříve Bratrstvo řemeslníků a živnostníků ku vzájemné podpoře nemocných spolubratrů na Smíchově; Bratrstvo smíchovské; Odbor Bratrstva smíchovského pro případ úmrtí
Místo vzniku:
Klužínek, Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Spolky náboženské a ateistické do roku 1948, Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

Bratrstvo sv. Jana Nepomuckého na Skalce

Otevřít
Tematický popis: Náboženské pamětní tisky
Archiv:
Datace:
1725 - 1753
Původce:
Bratrstvo sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Nové Město pražské
Místo vzniku:
Okluky, Praha
Jazyk:
latina
Tematická skupina:
Spolky náboženské a ateistické do roku 1948

Bratrstvo sv. Prokopa v Žižkově

Otevřít
Tematický popis: Stanovy, korespondence.
Archiv:
Datace:
1899 - 1911
Původce:
Bratrstvo sv. Prokopa v Žižkově
Místo vzniku:
Arnsdorf, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky náboženské a ateistické do roku 1948

Bratrstvo u sv. Klimenta, Praha II. - Nové Město

Otevřít
Tematický popis: Seznam členů, texty promluv.
Archiv:
Datace:
1860 - 1865
Původce:
Bratrstvo u sv. Klimenta, Praha II. - Nové Město
Místo vzniku:
Okluky, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky náboženské a ateistické do roku 1948
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace