Ústřední národní výbor hlavního města Prahy, Referát pro národní správu majetku

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí komise pro národní správu majetku, spisy oddělení nemovitostí, konfiskační spisy (abecední řada), spisy oddělení živností, spisy oddělení movitostí apod. (správa nemovitého majetku, konfiskační seznam B, výměry)
Archiv:
Datace:
1945 - 1951 (1969)
Původce:
Magistrát hlavního města Prahy
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Národní výbory krajské, ÚNV a NV hlavního města Prahy

Ústřední sdružení Čechů a Slováků z Ruska

Otevřít
Tematický popis: Zápisy o schůzích, účetnictví, korespondence, seznamy členů, protokoly rublové akce, deník osobních intervencí za členy sdružení, agenda odškodnění repatriantů včetně škodových přihlášek jednotlivců
Archiv:
Datace:
(1880) 1919 - 1951
Původce:
Ústřední sdružení Čechů a Slováků z Ruska (k fondu připojena r. 1938-1945 Slovanka, obecně prospěšné družstvo pro stavbu rodinných a nájemních domů v Suchdole a okolí)
Místo vzniku:
Hrob, Praha
Jazyk:
čeština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Spolky národnostní do roku 1948

Ústřední sklady - podnik hlavního města Prahy

Otevřít
Tematický popis: Generel skladového hospodářství v hl. m. Praze
Archiv:
Datace:
1954 - 1969
Původce:
Ústřední sklady - podnik hl. m. Prahy, Praha 1 - Nové Město, Klimentská ul.
Místo vzniku:
Praha, Šatov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Komunální výrobní podniky (vyjma zařízení národních výborů)

Ústřední škola dělnická

Otevřít
Tematický popis: Účetnictví, stanovy, směrnice, věstník.
Archiv:
Datace:
1945 - 1947
Původce:
Ústřední škola dělnická
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

Ústřední spolek českých žen

Otevřít
Tematický popis: Členské knihy, korespondence, hudebniny, materiály organizace Instytut Muzyczny w Krakowie.
Archiv:
Datace:
1902 - 1947
Původce:
Ústřední spolek českých žen
Místo vzniku:
Praha, Rožnov
Jazyk:
čeština, polština
Tematická skupina:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné), Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

Ústřední správa komunálních podniků hlavního města Prahy

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti vlastní ústřední správy i jednotlivých podniků. Fond obsahuje materiál k poznání komunálního podnikání v Praze, správy komunálních podniků, jejich organizace, funkce, rozčlenění, činnosti a vývoje.
Archiv:
Datace:
(1947) 1948 - 1968
Původce:
Ústřední správa komunálních podniků hlavního města Prahy, Praha 1, Dlouhá 16. Ředitelství komunálních podniků.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Zařízení národních výborů (mimo kulturní zařízení)

Ústřední svaz československé dopravy v Praze

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí předsednictva, příděly konfiskátů
Archiv:
Datace:
1946 - 1948
Původce:
Ústřední svaz československé dopravy v Praze
Místo vzniku:
Hrob, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky profesní a zájmové do roku 1948 (např. spolek architektů, lékařů, klub vynálezců) [přesun do 180200]

Ústřední svaz domovního majetku v ČSR

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí, seznamy funkcionářů, korespondence, účetnictví.
Archiv:
Datace:
1946 - 1955
Původce:
Ústřední svaz domovního majetku v ČSR, Poříčí 7, Praha II.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - ostatní, Spolky hospodářské do roku 1948 (zemědělské, lesní, myslivecké, včelařské, zahrádkářské, stavby budov, potravní, živnostenských ře, Spolky profesní a zájmové do roku 1948 (např. spolek architektů, lékařů, klub vynálezců) [přesun do 180200]

Ústřední svaz obchodu, pohostinství a dopravy - akční výbor

Otevřít
Tematický popis: Jmenování ministra obchodu čestným předsedou svazu
Archiv:
Datace:
1948 - 1948
Původce:
Ústřední svaz obchodu, pohostinství a dopravy - akční výbor
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
AVNF, výbory NF - podnikové

Ústřední svaz soudních znalců

Otevřít
Tematický popis: Zápisy o schůzích, jmenování soudních znalců, odhady nemovitostí, seznamy objektů, přehled znaleckých oborů vedených ve svazu, seznamy členů, tarify, oběžníky, tabulky znaleckých posudků, presenční listiny předsednictva a valných hromad, stanovy, členské zprávy, jednací řád, zápisy z komise pro očistu, zápisy ze schůzí místních skupin, korespondence spolku a akčních výborů.
Archiv:
Datace:
1937 - 1950
Původce:
Ústřední svaz soudních znalců, Bělehradská 82, Praha XII.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Spolky profesní a zájmové do roku 1948 (např. spolek architektů, lékařů, klub vynálezců) [přesun do 180200]
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace