Maader František a Karel

Otevřít
Tematický popis: Korespondence, osobní dokumenty, fotografie, rukopisy prací Karla Maadera, výpisky z pramenů a literatury, rodokmen rodiny Maaderů.
Archiv:
Datace:
(1817) 1866 - 1945
Původce:
Maader František, obchodník a ředitel akc. společnosti Julius Meinl (1864 - 1939), Karel Maader, chemik a ředitel továrny, topograf Prahy (1866 - po 1945)
Místo vzniku:
Praha, Příbram
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Rodinné archivy

Magistrát hlavního města Prahy I.

Otevřít
Tematický popis: Materiály k politickým, hospodářským, stavebním, kulturním a j. dějinám Prahy v letech 1784 - 1950.
Archiv:
Datace:
(1533) 1784 - 1949 (1993)
Původce:
Magistrát hlavního města Prahy, zastupitelské sbory hl. m. Prahy Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Magistrát hlavního města Prahy II - varia

Otevřít
Tematický popis: Nezpracované materiály různých části NVP a MHMP
Archiv:
Datace:
1945 - 1990
Původce:
Národního výbor hl. m. Prahy
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Národní výbory krajské, ÚNV a NV hlavního města Prahy

Magistrát hlavního města Prahy II.

Otevřít
Tematický popis: Materiál zachycuje činnost samosprávy včetně přenesené státní správy hlavního města Prahy od r. 1945. Sbírka plánů pražských budov ve správě zemských institucí.
Archiv:
Datace:
(1837) 1895 - 2006
Původce:
Ústřední národní výbor hlavního města Prahy, pak Národní výbor hlavního města Prahy, pak Magistrátní úřad hlavního města Prahy, nyní Magistrát hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 Zemský národní výbor - stavební sekce, Zemský výbor Království českého - stavební sekce Ústřední národní výbor hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské nám. 2
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Národní výbory krajské, ÚNV a NV hlavního města Prahy, Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850), Samospráva po roce 1990 - statutárních měst

Malá loutková scéna v Bubenči

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí, korespondence, záznamy o darech, inventář, repertoár, záznamy o akcích (filmových, přednáškových a koncertech), účetní materiály.
Archiv:
Datace:
1930 - 1953
Původce:
Malá loutková scéna finančních zaměstnanců v Praze 6 - Bubenči.
Místo vzniku:
Jednov, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - divadla, orchestry a filharmonie

Malát Jan

Otevřít
Tematický popis: Pozdravná adresa a stuhy s nápisy z věnců, spolkové čestné diplomy
Archiv:
Datace:
1887 - 1914
Původce:
Malát Jan, hudební skladatel
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Málek Antonín

Otevřít
Tematický popis: Vlastní životopis, fotografie, rukopis díla o dějinách a vývoji sociálně-pedagogických institucí v Praze, dokumentační tisky a spisový materiál k tomuto tématu.
Archiv:
Datace:
1922 - 1972
Původce:
Málek Antonín, ředitel sociálně-pedagogické služby hl. m. Prahy, *6.4.1894 ve Slavíkově
Místo vzniku:
Praha, Příbram
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Malostranská beseda Praha

Otevřít
Tematický popis: Žádost o účast v zábavním výboru besedy z 25. 2. 1883
Archiv:
Datace:
1883 - 1883
Původce:
Malostranská beseda Praha
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Malostranská dětská opatrovna

Otevřít
Tematický popis: korespondence, účetní materiály, zápisy ze schůzí, přehledy počtu dětí
Archiv:
Datace:
1852 - 1906
Původce:
Malostranská dětská opatrovna
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Sociální ústavy do roku 1945

Malý dekret

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti trestních komisí vyšetřovacích a nalézacích Ústředního národního výboru hl. m. Prahy, které prováděly řízení dle dekretu pres. rep. č. 138/1945 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti. Součástí fondu je původní abecední kartotéka.
Archiv:
Datace:
1945 - 1948
Původce:
Trestní komise vyšetřovací a nalézací Ústředního národního výboru hlavního města Prahy provádějící řízení dle dekretu pres. rep. č. 138/1945 Sb., o stíhání některých provinění proti národní cti.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Národní výbory krajské, ÚNV a NV hlavního města Prahy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace