Kačena Antonín

Otevřít
Tematický popis: Diplomy a blahopřání
Archiv:
Datace:
1949 - 1975
Původce:
Kačena Antonín, normovač ČKD, *1915
Místo vzniku:
Praha, Příbram
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kadeřnictví - podnik hlavního města Prahy

Otevřít
Tematický popis: Spisový materiál, materiály ROH, protokoly o závěrečných zkouškách učňů (1960-1965), kopie výučních listů (1957-1959)
Archiv:
Datace:
(1957) 1960 - 1990
Původce:
Kadeřnictví - podnik hlavního města Prahy
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Komunální výrobní podniky (vyjma zařízení národních výborů)

Kaliba Václav

Otevřít
Tematický popis: Kresby, fotografie, členské legitimace, potravinové lístky, divadelní publikace
Archiv:
Datace:
1900 - 1960
Původce:
Kaliba Václav, malíř kulis v Národním divadle
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kalous Josef

Otevřít
Tematický popis: Fotografie, čestné uznání
Archiv:
Datace:
1899 - 1905
Původce:
Kalous Josef, člen Jednoty českých střelců na Žižkově
Místo vzniku:
Arnsdorf, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kaňák Miloslav Prof., ThDr. et PhDr.

Otevřít
Tematický popis: Sbírka dokumentů k církevním dějinám
Archiv:
Datace:
1798 - 1903
Původce:
Kaňák Miloslav Prof., ThDr. et PhDr., *1917 Bakov nad Jizerou - + 1985 Praha, děkan Husovy fakulty UK
Místo vzniku:
Příbram
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kancelář primátora

Otevřít
Tematický popis: Materiály kanceláře primátora - zápisy z porad vedení, zahraniční vztahy apod.
Archiv:
Datace:
(1918) 1945 - 2004
Původce:
Magistrát hl. m. Prahy
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Národní výbory krajské, ÚNV a NV hlavního města Prahy, Samospráva po roce 1990 - statutárních měst

Kapitulní farní úřad kostela svatého Petra a Pavla na Vyšehradě

Otevřít
Tematický popis: Knihy císařských i konsistoriálních patentů, změn náboženství, inventář kostela, spisový materiál [?]
Archiv:
Datace:
1750 - 1950
Původce:
Farní úřad u sv. Petra a Pavla Praha - Vyšehrad
Místo vzniku:
Horní Litvínov, Praha
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Karlach Mikuláš Dr.

Otevřít
Tematický popis: Osobní dokumentace, korespondence, vyřízení pozůstalosti
Archiv:
Datace:
1870 - 1920
Původce:
Karlach Mikuláš Dr., * 1831 + 1911, sídelní kanovník kapituly na Vyšehradě
Místo vzniku:
Praha, Příbram
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Karlínské gymnázium, Pernerova 25, Praha 8 - Karlín

Otevřít
Tematický popis: Třídní výkazy (1950-1967), protokoly o maturitních zkouškách (1954-1967), jednací protokoly a podací deníky, kroniky, družba s NDR (Pankow), hlavní účetní knihy, rozbor hospodaření, inspekční protokoly, tematické plány, učební plány, výroční zprávy, zkušební maturitní projekt, pedagogické rady
Archiv:
Datace:
1950 - 2006
Původce:
Karlínské gymnázium, Pernerova 25, Praha 8 - Karlín; v letech 1950-1952 Kurs pro pracující při Fučíkově gymnasiu, Dušní 7, Praha 1; v letech 1952-1953 Gymnasium pro pracující, tamtéž; v letech 1953-1954 Střední škola pro pracující, tamtéž; v letech 1954-1961 1. Střední škola pro pracující, Stalinova 38/1971, Praha 12; v letech 1961-1962 Střední škola pro pracující, Stalinova 38/1971, Praha 2; v letech 1962-1963 Střední škola pro pracující, Vinohradská 38/1971, Praha 2; v letech 1963-1969 Střední škola pro pracující, Wilhelma Piecka 2, Praha 2; v letech 1969-1976 Gymnázium pro pracující, tamtéž; v letech 1976-1981 Gymnázium pro studující při zaměstnání, tamtéž; v letech 1981-1991 Gymnázium pro studující při zaměstnání, Pernerova 25, Praha 8; od 1991 Gymnázium, tamtéž
Místo vzniku:
Hatě, Hřensko, Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)

Kárný Miroslav

Otevřít
Tematický popis: Dokumentace k nacistické okupaci a revoluci 1945, stará čísla časopisu Svoboda, studentské vzpomínky a časopisy, materiál kulturního kroužku na Akademickém gymnasiu, písemné doklady o činnosti pražských komunistů v Terezíně.
Archiv:
Datace:
1915 - 1979
Původce:
Kárný Miroslav
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace