Akademické gymnázium, Praha 1, Štěpánská 22

Otevřít
Tematický popis: Katalogy žáků, matriky žáků, knihy dekretů, knihy konferenčních protokolů, jednací protokoly, protokoly o maturitních zkouškách, účetnictví, vnitřní normy, archivní kniha
Archiv:
Datace:
1753 - 2001
Původce:
Akademické gymnasium Praha II., Na příkopě 20; zal. 1556 jako latinské jezuitské gymnasium při koleji v Klementinu, od r. 1882/83 na Praze I. - Starém Městě, Františkovo nábř. 2 do r. 1919; pak Akademické gymnasium Praha II., Na příkopě 20; od r. 1945 Státní Akademické gymnasium v Praze II., Štěpánská 22; od 1953 2. jedenáctiletá střední škola v Praze 2, Štěpánská 22; od r. 1961 Střední všeobecně vzdělávací škola v Praze 1, Štěpánská 22. Od r. 1990 Akademické gymnázium, Praha 1, Štěpánská 22
Místo vzniku:
Okluky, Praha, Šatov, Vranovice - Kelčice
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)

Akademický čtenářský spolek v Praze

Otevřít
Tematický popis: Sběrací listiny, výroční zprávy, stanovy.
Archiv:
Datace:
1879 - 1927
Původce:
Akademický čtenářský spolek v Praze
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Akciová společnost řetězové lávky v Praze

Otevřít
Tematický popis: Stanovy, protokoly valných hromad, korespondence, účetnictví
Archiv:
Datace:
1830 - 1907
Původce:
Akciová společnost řetězové lávky v Praze
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Podniky

Amerlingův státní mužský ústav učitelský v Praze

Otevřít
Tematický popis: Katalogy, kroniky, maturitní protokoly, nadace, seznamy čekatelů (katalogy kandidátů učitelství), poradní katalogy, protokoly zkušební komise, třídní knihy, katalogy cvičné školy, spisový materiál, likvidační spisy ústavu, podací protokoly, fotodokumentace, pamětní kniha světové války, konferenční protokoly, účetní knihy, inventární knihy kabinetních sbírek
Archiv:
Datace:
(1841) 1848 - 1948 (1951)
Původce:
Amerlingův státní mužský ústav učitelský v Praze II., Panská 3; v letech 1848-1868 C. k. první hlavní národní česká škola v Čechách s připojeným Ústavem pro vzdělání učitelů; v letech 1869-1918 C. k. český ústav ku vzdělání učitelů v Praze s připojenou C.k. cvičnou školou v Praze; od r. 1919 Český státní učitelský ústav v Praze II.; v letech 1929-1935 Český státní mužský ústav učitelský v Praze II.;
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Odborné školy - učitelské ústavy (pedagogická gymnázia, pedagogické školy)

Anglické reálné gymnasium v Praze

Otevřít
Tematický popis: Katalogy žáků, maturitní protokoly, spisy.
Archiv:
Datace:
1927 - 1953
Původce:
Anglické reálné gymnasium v Praze, Praha II., Ječná 26 - Prague English Grammar School; od r. 1951 Jazykové gymnasium
Místo vzniku:
Okluky, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)

Architektonický ateliér Kappa, s. p.

Otevřít
Tematický popis: Stavební dokumentace
Archiv:
Datace:
1986 - 1987
Původce:
Architektonický ateliér Kappa, s. p.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Projektové ústavy a organizace, architektonické kanceláře

Architektonický ateliér Omega, s. p.

Otevřít
Tematický popis: Materiály o likvidaci
Archiv:
Datace:
1991 - 1997
Původce:
Architektonický ateliér Omega, s. p.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Projektové ústavy a organizace, architektonické kanceláře

Architektonický ateliér Omicron, s. p.

Otevřít
Tematický popis: Dokumentace o likvidaci
Archiv:
Datace:
1990 - 1991
Původce:
Architektonický ateliér Omicron, s. p.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Projektové ústavy a organizace, architektonické kanceláře

Archiv města Karlín

Otevřít
Tematický popis: Materiál k územnímu, hospodářskému a společenskému vývoji obce a města Karlín. Obsahuje též materiály k dějinám karlínského průmyslu a školství. Připojeno torzo spisů magistrátní úřadovny pro Prahu X. Zápisy schůzí obecního (městského) zastupitelstva, městské rady a místní rady 1844-1927, evidence domovských příslušníků 1843-1921, zemřelých 1898-1935, vojenská evidence.
Archiv:
Datace:
(1832) 1844 - 1921 (1938)
Původce:
Obecní a městský úřad Karlín
Místo vzniku:
Praha, Víceměřice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Košíře

Otevřít
Tematický popis: Zápisy schůzí obecního (městského) zastupitelstva a rady 1878-1905, evidence domovských příslušníků 1899-1921, cizích příslušníků 1874-1885, vojenská evidence. Spisy, knihy úřední i pomocné.
Archiv:
Datace:
(1808) 1895 - 1922
Původce:
Obecní a městský úřad v Košířích
Místo vzniku:
Konobrže, Praha
Jazyk:
čeština, maďarština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace