Akademická knihovna

Otevřít
Tematický popis: Dokumenty Akademické knihovna z doby, kdy fungovala v samnostatně.
Archiv:
Datace:
1951 - 1958
Původce:
Akademická knihovna
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - knihovny

Archiv města Tábor

Otevřít
Tematický popis: Torzo dokumentů z městské registratury obsahující soudní a právní dokumenty (spory, rozsudky, poslední vůle) a dva spisy týkající se obecně městských záležitostí (kontribuce, obnovení konšelů).
Archiv:
Datace:
1551 - 1667
Původce:
Úřad purkmistra a rady města Hradiště hory Tábor.
Místo vzniku:
Větřkovice
Jazyk:
čeština, latina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Beneš František Xaver Josef

Otevřít
Tematický popis: Soubor 12 dopisů (jeden neúplný) adresovaných Benešovi od různých pisatelů.
Archiv:
Datace:
1839 - 1887
Původce:
Beneš František Xaver Josef (*6.8.1820, +10.5.1888), čes. archeolog, c. k. konzervátor v čáslavském kraji (1854), kustod muzejních sbírek v archeologickém odboru Muzea království Českého, konzervátor měst pražských (1872), člen jednoty svatovítské (1866).
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Bruch-Sinn Caroline

Otevřít
Tematický popis: Korespondence. Dopisy od Theresy von Hansgirgové, Heinricha Landesmanna (Hieronymus Lorm), Marie Landesmannové, Heinricha Moritze Penna, Eduarda Marii Schranky a Carla Weisse.
Archiv:
Datace:
1880 - 1903 (1939)
Původce:
Caroline Bruch-Sinn (*13.ledna 1853, +11.11.1911). Německá spisovatelka.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Cech kožešníků Enns, Rakousko

Otevřít
Tematický popis: Cechovní záležitosti (cechovní řád, přijímání mistrů, tovaryšů a učňů, tovaryšské a učňovské zkoušky, vysvědčení, hospodářské záležitosti - nákup a prodej zboží, ceny), korespondence s cechy v jiných rakouských městech.
Archiv:
Datace:
1614 - 1836
Původce:
Cech kožešníků v Ennsu v RakouskuHandwerk der Kirschner in der keiserlichen und landfürstlichen Stadt Enns
Místo vzniku:
Vlaštovičky
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva

Cejpek Jiří, prof. PhDr., CSc.

Otevřít
Tematický popis: Dokumenty osobní i vzniklé z knihovnické činnosti.
Archiv:
Datace:
1917 - 2005
Původce:
Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. (*20.2.1928, †26.12.2005), knihovník.
Místo vzniku:
Jazyk:
Tematická skupina:
Osobní fondy

Cenzor a revizor židovských knih, tisků a rukopisů Praha

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje německé spisy cenzorů, hebrejské texty, které cenzoři ze své funkce překládali nebo jim byly zaslány, a různé hebrejské a německé poznámky a soupisy slov k připravovaným slovníkům a gramatikám. Obsahuje zmínky o různých zvycích, obyčejích, náboženských obřadech, svatební a kupní smlouvy, závěti a nápisy na náhrobcích apod. Dále jsou zde informace o hospodářských poměrech, obchodních jednáních, rozmístění židovských komunit a jejích představitelů. Ve fondu jsou i židovské písně, básně, modlitby a přísloví.
Archiv:
Datace:
1700 - 1843
Původce:
C.k. cenzor a revizor hebrejských, chaldejských, rabínských a židovských knih, tisků a rukopisů.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, francouzština, latina, němčina, stará hebrejština
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - biskupství, arcibiskupství, konzistoře, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení do roku 1918

Československo - švédská společnost Praha

Otevřít
Tematický popis: Účetní písemnosti společnosti, korespondence, stanovy, razítko aj.
Archiv:
Datace:
1929 - 1939
Původce:
Československo - švédská společnost
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, francouzština, němčina, švédština
Tematická skupina:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Československý ústav bibliografický při VUK Praha

Otevřít
Tematický popis: Spisy obsahují především korespondenci se zahraničními institucemi ohledně výměny bibliografických publikací. Dále je zde sešit objednávek publikací z let 1919 - 1924 a jednací protokol z let 1924 - 1925.
Archiv:
Datace:
1919 - 1925
Původce:
Československý ústav bibliografický při VUK. Byl zřízen usnesením rady Ministerstva školství a národní osvěty z 27. března 1919 jako nástupce do té doby existujícího Českého ústavu bibliografického Svazu osvětového v Praze.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina, ruština, slovenština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - knihovny, Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce

Chyba Karel

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje různé kartotéky, např. českých a cizích tiskařů, zaměstnanců knihovny, výpisků z literatury.
Archiv:
Datace:
1945 - 1986
Původce:
Chyba Karel (1918-1995), knihovník. V letech 1945 - 1986 zaměstnanec knihovny, oddělení rukopisů a starých tisků. Autor Slovníku knihtiskařů v Československu od vzniku knihtisku až po rok 1860. Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace