Archiv Ministerstva zahraničních věcí

Telegramy došlé a odeslané

Otevřít
Tématický popis: Mezinárodní vztahy, bilaterální styky ČSR politické, hospodá řské, kulturní.
Archiv:
Datace:
1941 - 2004
Původce:
MZV a zastupitelské úřady Teritoriální odbory MZV
Místo vzniku:
Praha, Sídla ZÚ
Jazyk:
čeština, jazyk blíže neurčený
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Teritoriální odbory - obyčejné

Otevřít
Tématický popis: Mezinárodní vztahy, bilaterální styky ČSR politické, kulturn í, hospodářské.
Archiv:
Datace:
1945 - 1997
Původce:
Teritoriální odbory MZV
Místo vzniku:
Praha, Sídla ZÚ
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Teritoriální odbory - T

Otevřít
Tématický popis: Mezinárodní vztahy, bilaterální styky ČSR, politické, kulturní, hospodářské.
Archiv:
Datace:
1943 - 1993
Původce:
Teritoriální odbory MZV
Místo vzniku:
Praha, Sídla ZÚ
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Tiskový odbor

Otevřít
Tématický popis: tiskové zprávy, výstřižky, sledování zahr. tisku
Archiv:
Datace:
1945 - 1998
Původce:
Tiskový odbor ministerstva zahraničních věcí Odbory MZV (ne teritoriální)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918