Archiv Ministerstva zahraničních věcí

Sbírka map a plánů

Otevřít
Tématický popis: Mapy hranic českého a bavorského království, Československa a jeho částí, plány na přestavbu Černínského paláce 1926 - 1935.
Archiv:
Datace:
(1838) 1900 - 1946
Původce:
Ministerstvo zahraničních věcí
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, francouzština, ruština, slovenština
Tématická skupina:
Sbírky map a plánů

Sekretariát ministra - tajné

Otevřít
Tématický popis: Čs. zahraniční politika po 2. sv. válce.
Archiv:
Datace:
1945 - 1963
Původce:
Sekretariát ministra
Místo vzniku:
Praha, Sídla ZÚ
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Sibiřské archivy

Otevřít
Tématický popis: Hlavní část fondu tvoří materiál úřadu zmocněnce čs. vlády v e Vladivostoku. Dále jsou přidruženy materiály jeho důvěrník ů v Omsku, Charbinu, Irkutsku, Krasnojarsku a Mandžusku. Dál e archivy zmocněnce Národní rady na Rusi, vojenského přiděle nce při štábu polského vojska, konsulárního představitele ČS R v Jekatěrinburgu a Krasnojarsku, zástupců čs. vlády při sp ojenecké technické železniční radě, archiv Dněprovské družin y, Správy svazu čs. spolků na Rusi, vojenské správy, železniční komise ve Vladivostoku. Materiál se týká činnosti čs. legií v Rusku.
Archiv:
Datace:
1916 - 1929
Původce:
Úřad politického zmocněnce čs. vlády v Rusku.
Místo vzniku:
Charbin, Irkutsk, Jekatěrinburg, Krasnojarsk, Omsk, Vladivostok
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Slovenská varia

Otevřít
Tématický popis: Materiály se týkají Slovenské národní rady, Slovenské nár. strany a Klubu slovenských poslanců v Národním shromáždění ČSR, část fondu představuje osobní korespondence např. Matúše Duly, Vavro Šrobára, bratří Stodolů.
Archiv:
Datace:
1899 - 1939
Původce:
Materiály nepochází z činnosti MZV a není znám jejich původ. Nacházely se v balíku označeném "Slovakische Volkspartei", ačkoliv této politické strany se netýkají.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, slovenština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Stálá delegace při NATO Brusel

Otevřít
Tématický popis: Dokumenty z činnosti SD NATO v Bruselu.
Archiv:
Datace:
(1993) 1998 - 2006
Původce:
Stálá delegace při NATO Brusel
Místo vzniku:
Brusel
Jazyk:
angličtina, čeština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po 1.1.1993 (zde i kancelář prezidenta, zákonodárný sbor, ústavní soud)

Stálá komise pro UNESCO

Otevřít
Tématický popis: Materiály z jednání, korespondence, projekty, na kterých československo participovalo.
Archiv:
Datace:
1947 - 1994
Původce:
Stálá komise Československa pro Unesco
Místo vzniku:
Paříž, Praha
Jazyk:
čeština, francouzština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Stálá mise České republiky při OSN ve Vídni

Otevřít
Tématický popis:
Archiv:
Datace:
(1978) 1986 - 2008
Původce:
Stálá mise České republiky při OSN ve Vídni Stálá mise při OSN ve Vídni
Místo vzniku:
Vídeň
Jazyk:
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Stálá mise České republiky při Radě Evropy Štrasburk

Otevřít
Tématický popis: Materiály Stálé mise ČR při Radě Evropy
Archiv:
Datace:
1996 - 2008
Původce:
Stálá mise České republiky při Radě Evropy Štrasburk Stálá mise při Radě Evropy Štrasburk
Místo vzniku:
Štrasburk
Jazyk:
čeština, francouzština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Stálá mise při OECD v Paříži

Otevřít
Tématický popis:
Archiv:
Datace:
1999 - 2006
Původce:
Stálá mise při OECD v Paříži
Místo vzniku:
Paříž
Jazyk:
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Stálá mise při OSN v New Yorku

Otevřít
Tématický popis: evidence došlé a odeslané pošty
Archiv:
Datace:
1949 - 2003
Původce:
Československá stálá mise při OSN v New Yorku
Místo vzniku:
New York
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918