Archiv Ministerstva zahraničních věcí

Sbírka map a plánů

Otevřít
Tematický popis: Mapy hranic českého a bavorského království, Československa a jeho částí, plány na přestavbu Černínského paláce 1926 - 1935.
Archiv:
Datace:
(1838) 1900 - 1946
Původce:
Ministerstvo zahraničních věcí
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, francouzština, ruština, slovenština
Tematická skupina:
Sbírky map a plánů

Sekretariát ministra - tajné

Otevřít
Tematický popis: Čs. zahraniční politika po 2. sv. válce.
Archiv:
Datace:
1945 - 1963
Původce:
Sekretariát ministra
Místo vzniku:
Praha, Zátor - Loučky
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Sibiřské archivy

Otevřít
Tematický popis: Hlavní část fondu tvoří materiál úřadu zmocněnce čs. vlády v e Vladivostoku. Dále jsou přidruženy materiály jeho důvěrník ů v Omsku, Charbinu, Irkutsku, Krasnojarsku a Mandžusku. Dál e archivy zmocněnce Národní rady na Rusi, vojenského přiděle nce při štábu polského vojska, konsulárního představitele ČS R v Jekatěrinburgu a Krasnojarsku, zástupců čs. vlády při sp ojenecké technické železniční radě, archiv Dněprovské družin y, Správy svazu čs. spolků na Rusi, vojenské správy, železniční komise ve Vladivostoku. Materiál se týká činnosti čs. legií v Rusku.
Archiv:
Datace:
1916 - 1929
Původce:
Úřad politického zmocněnce čs. vlády v Rusku.
Místo vzniku:
Chařová, Jeseník, Krnov - Chařová, Lustdorf, Moravskoslezský Kočov, Mwanza
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Slovenská varia

Otevřít
Tematický popis: Materiály se týkají Slovenské národní rady, Slovenské nár. strany a Klubu slovenských poslanců v Národním shromáždění ČSR, část fondu představuje osobní korespondence např. Matúše Duly, Vavro Šrobára, bratří Stodolů.
Archiv:
Datace:
1899 - 1939
Původce:
Materiály nepochází z činnosti MZV a není znám jejich původ. Nacházely se v balíku označeném "Slovakische Volkspartei", ačkoliv této politické strany se netýkají.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, slovenština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Stálá delegace při NATO Brusel

Otevřít
Tematický popis: Dokumenty z činnosti SD NATO v Bruselu.
Archiv:
Datace:
(1993) 1998 - 2006
Původce:
Stálá delegace při NATO Brusel
Místo vzniku:
Amsterodam
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po 1.1.1993 (zde i kancelář prezidenta, zákonodárný sbor, ústavní soud)

Stálá komise pro UNESCO

Otevřít
Tematický popis: Materiály z jednání, korespondence, projekty, na kterých československo participovalo.
Archiv:
Datace:
1947 - 1994
Původce:
Stálá komise Československa pro Unesco
Místo vzniku:
Praha, Sokolov
Jazyk:
čeština, francouzština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Stálá mise České republiky při OSN ve Vídni

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
(1978) 1986 - 2008
Původce:
Stálá mise České republiky při OSN ve Vídni Stálá mise při OSN ve Vídni
Místo vzniku:
Kadaň
Jazyk:
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Stálá mise České republiky při Radě Evropy Štrasburk

Otevřít
Tematický popis: Materiály Stálé mise ČR při Radě Evropy
Archiv:
Datace:
1996 - 2008
Původce:
Stálá mise České republiky při Radě Evropy Štrasburk Stálá mise při Radě Evropy Štrasburk
Místo vzniku:
Dolní Marklovice
Jazyk:
čeština, francouzština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Stálá mise při OECD v Paříži

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1999 - 2006
Původce:
Stálá mise při OECD v Paříži
Místo vzniku:
Sokolov
Jazyk:
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Stálá mise při OSN v New Yorku

Otevřít
Tematický popis: evidence došlé a odeslané pošty
Archiv:
Datace:
1949 - 2003
Původce:
Československá stálá mise při OSN v New Yorku
Místo vzniku:
Mnichov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace