Archiv Ministerstva zahraničních věcí

Pařížská mírová konference

Otevřít
Tematický popis: korespondence, zprávy čs. delegace na konferenci, cyklostylované dokumenty vydávané v rámci konference
Archiv:
Datace:
1924 - 1946
Původce:
Čs. delegace na pařížské mírové konferenci
Místo vzniku:
Sokolov
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Pařížský archiv

Otevřít
Tematický popis: Vznik ČSR, mírová konference v Paříži, mírové smlouvy, zahra niční politika ČSR.
Archiv:
Datace:
(1917) 1918 - 1921
Původce:
Čs. Národní Rada v Paříži (pozdější Prozatímní vláda) a čs. delegace na mírové konferenci v Paříži
Místo vzniku:
Dražovice, Praha, Sokolov, Staré Sedlo
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Politické zpravodajství ZÚ I

Otevřít
Tematický popis: Mezinárodní vztahy, bilaterální styky ČSR v oblasti politické, hospodářské, kulturní atd.
Archiv:
Datace:
1918 - 1939 (1945)
Původce:
Československé zastupitelské úřady
Místo vzniku:
Zátor - Loučky
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Politické zprávy II

Otevřít
Tematický popis: Politické zprávy - zprávy a rozbory situcí a vztahů v oblasti hospodářské, diplomatické, kulturní atd.
Archiv:
Datace:
1945 - 1977
Původce:
Jednotlivé zahraniční úřady, kde byly politcké zprávy psány.
Místo vzniku:
Zátor - Loučky
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Pověřovací listiny titulářů

Otevřít
Tematický popis: Originály pověřovacích, odvolacích a kabinetních listin, konzulských patentů cizích titulářů v ČR a Československu (a uzavřený soubor blahopřejných dopisy hlav států), ukládané pod sign. D. Kopie pověřovacích, odvolacích a kabinetních listin a konzulských patentů československých a českých titulářů v zahraničí z let 1975-1984 (-2009), ukládané pod sign. V.
Archiv:
Datace:
(1918) 1919 - 2010
Původce:
MZV, resp. státy s diplomatickým zastoupením v Československu a ČR, předávané cestou KPR a diplomatického protokolu MZV k uložení.
Místo vzniku:
Město Albrechitce, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Pozůstalost Dr. Františka Chvalkovského

Otevřít
Tematický popis: Politické dějiny ČSR v letech 1938 - 1939 a mezinárodní vztahy.
Archiv:
Datace:
1938 - 1939
Původce:
JUDr. František Chvalkovský
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Pozůstalost dr. Jana Jíny

Otevřít
Tematický popis: Poznámky Dr. Jíny o politické situaci v ČSR a v zahraničí v r. 1936 a 1938, poznámky z rozhovorů s cizími diplomaty, dokumenty z jednání o územních změnách v ČSR v období od 19. do 30. září 1938.
Archiv:
Datace:
1921 - 1938
Původce:
JUDr. Jan Jína, diplomat a přednosta kabinetu ministra zahraničních věcí.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Pozůstalost dr. Jaroslava Nováka

Otevřít
Tematický popis: Mírová konference v Paříži, vznik ČSR, zpravodajské a tiskov é záležitosti, osobní poznámky.
Archiv:
Datace:
1919 - 1935
Původce:
PhDr. Jaroslav Novák, generální konzul
Místo vzniku:
Mnichov, Praha, Sokolov
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština
Tematická skupina:
Rodinné archivy a osobní fondy

Pozůstalost Dr. Vladimíra Vochoče

Otevřít
Tematický popis: Hlavní část pozůstalosti dr. Vochoče představuje spisový materiál sporu ALR s Velkou Británií před soudním dvorem. Druhou /menší/ část fondu tvoří dokumentace k Mnichovu a Vídeňské arbitráži.
Archiv:
Datace:
1920 - 1948
Původce:
JUDr. Vladimír Vochoč
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Pozůstalost Františka Němce

Otevřít
Tematický popis: Fotografický materiál, korespondence, publikace
Archiv:
Datace:
1939 - 1949
Původce:
Franrišek němec, čs. diplomat
Místo vzniku:
Praha, Staré Sedlo
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace