Archiv Ministerstva zahraničních věcí

Malá dohoda

Otevřít
Tématický popis: Čs. zahraniční politika, dějiny Malé dohody, hospodářská politika.
Archiv:
Datace:
1920 - 1938
Původce:
MZV, Sekretariát čs. sekce Hospodářské rady států Malé Dohody
Místo vzniku:
Bělehrad, Bukurešť, Praha
Jazyk:
čeština, francouzština
Tématická skupina:
Samospráva zájmová - ostatní

Materiály do vlády

Otevřít
Tématický popis: Návrhy a materiály předkládané vládě ke schválení
Archiv:
Datace:
1951 - 2001
Původce:
Ministerstvo zahraničních věcí, ministr jakožto člen vlády
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Mezinárodně - právní odbor

Otevřít
Tématický popis: Mezinárodní právo, mírové smlouvy, reparace a válečné škody, mezinárodní smlouvy,
Archiv:
Datace:
1945 - 1979
Původce:
MZV - mezinárodně právní odbor
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Mezispojenecká reparační komise

Otevřít
Tématický popis: Dokumentace k jednotlivým případům, korespondence, hlášení škod, zprávy
Archiv:
Datace:
1945 - 1955
Původce:
Mezispojenecká reparační komise a její české zastoupení
Místo vzniku:
Brusel, Paříž, Praha, sídla repar. misí
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Mezistátní návštěvy, politické, ekonomické a kulturní zprávy ZÚ

Otevřít
Tématický popis: Zprávy o návštěvách ministra, prezidenta republiky, podkladové a přípravné materiály k těmto návštěvám, zpravy politické, kulturní i ekonomiceké
Archiv:
Datace:
1950 - 2014
Původce:
Ministerstvo zahraničních věcí, jednotlivé zastupitelské úřady a odbory ministerstva Zastupitelský úřad Varšava
Místo vzniku:
Praha, Sídla ZÚ, Varšava
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo zahraničních věcí - ústředí

Otevřít
Tématický popis: Materiál zachycuje v nejrůznějších podobách a formách činnost prvorepublikového i poválečného MZV
Archiv:
Datace:
1918 - 2013
Původce:
Materiál vzešlý z činnosti ústředí MZV. Teritoriální odbory MZV Odbory MZV (ne teritoriální) Centrální spisovna MZV
Místo vzniku:
Johannesburg, Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Mírová konference a reparace

Otevřít
Tématický popis: Politická, hospodářská a vojenská agenda mírové konference v Paříži, reparace a finanční otázky v meziválečném období, československé válečné škody, bývalý habsburský a rakousko - uherský majetek, hraniční problémy.
Archiv:
Datace:
1918 - 1938
Původce:
Čs. delegace na mírové konferenci v Paříži. Konference velvyslanců v Paříži, reparační komise, pozůstalost Bráfa a Kollera.
Místo vzniku:
Paříž, Praha, Vídeň
Jazyk:
čeština, francouzština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918