Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

Faltus František, Ing. Dr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály (osobní doklady, diáře, deník, doklady o studiu), korespondence (1937-1989), odborná práce (posudky, patentní spisy, materiály z kongresů, články, přednášky a projevy) fotografie, vyznamenání, výkresy, písemnosti související s úmrtím prof.F.F.
Archiv:
Datace:
1901 - 1989
Původce:
Prof. Ing. Dr. František Faltus, DrSc. (5.1.1901 - 6.10.1989) profesor ocelových konstrukcí a mostů na ČVUT v Praze1945 - 1971/72 - působnost na Fakultě stavební ČVUT 25. 1. 1946 - jmenován profesorem železných konstrukcí mostních a pozemních staveb na Vysoké škole inženýrského stavitelství ČVUT 1946/47 - 1969/70 - vedoucí katedry ocelových konstrukcí 1949/50 - děkanem VŠ IS ČVUT 1966 - 1969 proděkanem na Fakultě stavební (obor konstrukce a dopravní stavby)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Fanta Alois

Otevřít
Tematický popis: Sbírka dokumentů k dějinám ČVUT, osobní vzpomínky na působení na ČVUT, zachycení různých událostí na ČVUT, fotodokumentace.
Archiv:
Datace:
1913 - 1978
Původce:
Alois Fanta (24.12.1894 - 1979) úředník Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství, později rektorátu (1916 - 1956), rektorský pedel.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Fetter František, Prof. Ing. Dr.

Otevřít
Tematický popis: Dokumenty osobní povahy (osobní doklady, životopisy, vysvědčení, jmenovací dekrety a pracovní smlouvy, vyznamenání a medaile, patentové listiny) Korespondenci úřední, zprávy ze služebních cest do zahraničí Rkp. učebnic, odborné posudky, přednášky Fotografie (portrétní , při výuce) Dokumenty cizí provenience o prof.Fettterovi (hodnocení a posudky, vzpomínky dcery)
Archiv:
Datace:
1911 - 2001
Původce:
Prof.Ing.Dr. František Fetter (26.4.1901 - 14.12.1979) profesor elektrotechniky na Fakultě strojní ČVUT v Praze14. 10. 1948 - jmenován profesorem silnoproudé el. na VŠSEL 1. 4. 1956 - 1971 - přednostou ústavu a vedoucím katedry silnoproudé elektrotechniky (Fakulta strojní ČVUT) 1957 - 1960 - proděkanem na Fakultě strojní ČVUT od r. 1957 - členem vědecké rady ČVUT
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Hacar Bedřich, Prof. Ing. Dr.

Otevřít
Tematický popis: biografické materiály (školní vysvědčení), korespondence osobní, odborná (činnost v odborných společnostech) písemnosti z odborné, expertní činnosti v oblasti nových staveb a rekonstrukce památek, fotodokumentace (osobní, stavby, zkoušky v oboru stavebnictví), plány,
Archiv:
Datace:
1893 - 1963
Původce:
Prof.Ing.Dr. Bedřich Hacar, *24.5.1893, +9.10.1963 profesor nauky o stavivech, jejich zkoušení a konstrukcí ze železobetonu na ČVUT v Praze, ředitel Kloknerova výzkumného ústavu a ÚTAMu ČSAV.1947 - 1960 - působnost na VŠ inženýr. stavitelství ČVUT 20. 8. 1945 - jmenován docentem 9. 8. 1947 - jmenován profesorem 16. 4. 1960 - zvolen akademikem
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Hajn Miroslav, Prof. Ing. Dr.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály., korespondence, činnost na ČVUT, odborné články, posudky, Dějiny letectví všeobecně, počátky a rozvoj letectví v ČSR, studie letu ptáků aerodynamiky, vynálezy, fotodokumentace letadel Avia, Praga, Aero, tisky (katalog leteckých výstav), práce cizí, nekrolog prof.H.
Archiv:
Datace:
(1886) 1910 - 1963
Původce:
Prof.Ing.Dr. Miroslav Hajn (21.09.1894 - 6.9.1963) profesor stavby letadel a přesné mechaniky na ČVUT v Praze1. 3. 1948 - jmenován profesorem ČVUT od r. 1951 - profesorem přesné mechaniky a optiky na Fakultě strojní ČVUT
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Letecká doprava, Osobní fondy, Vysoké školy

Hanzl Stanislav, Prof. Ing., CSc.

Otevřít
Tematický popis: Materiály osobní (korespondence, osobní doklady, diáře a zápisníky) Dokumentace vyplývající z účasti na zahraničních kongresech, ke spolupráci se zahraničními vědeckými institucemi a vysokými školami. Fotografie k účasti prof. Hanzla na zahraničních kongresech
Archiv:
Datace:
1968 - 1996
Původce:
Prof.Ing.Stanislav Hanzl, CSc. (17.12.1938 - 14.6.1996) profesor nauky o tváření, slévání a svařování na ČVUT v Praze, rektor 1990 - 19961. 6. 1964 - 1996 - zaměstnancem ČVUT ( Fakulta strojní) 1968 - 1970 - členem vědecké rady Fakulty strojní ČVUT 1973 - hodnost CSc. 1. 4. 1983 - jmenován docentem 1990 - 1996 - rektorem ČVUT 1. 4. 1991 - jmenován profesorem
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Horák Zdeněk, Prof. RNDr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály (osobní doklady, doklady o studiu, osobní tabulky a jmenovací dekrety, čestná uznání a vyznamenání), korespondence (1947-1986 ), výzkumná činnost (metafyzika, gravitace, setrvačnost, elektrodynamika, pole rychlých elektronů, Machův princip, účinky dynamických neutrin, atd.), pedagogická a organizační činnost na F.strojní ČVUT (Ústav techn.fyziky 1946 -1948, návrh na reorganizaci 1967- 1968, personální agenda, udělování věd.hodností), posudky odb. prací, vynálezy (měření tep.vodivosti kovů 1942 - 1952 ), odb. články, činnost vyplývající ze členství ve věd. společnostech, komisích (1918 - 1987) , kongresy konference, fotografie, písemnosti Boženy Horákové (1917 - 1964), cizí odb.práce, nekrolog a články o prof. Horákovi.
Archiv:
Datace:
1905 - 1987
Původce:
Prof. RNDr. Zdeněk Horák, DrSc. (6.10.1898 - 19.2.1987) profesor fyziky na ČVUT v Praze1920 - asistentem na Vysoké škole obchodní ČVUT 1929 - 1970 - pedagogická činnost 1923 - RNDr. 31. 8. 1930 - jmenován docentem ČVUT (obor teoretická fyzika) 1. 10. 1945 - jmenován profesorem fyziky na ČVUT 1954 - 1977 - vedoucím katedry fyziky 1955 - doktorem fyzikálně matematických věd 1966 - přednostou poradního sboru pro fyziku ČVUT
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Janda František, Prof.Ing.

Otevřít
Tematický popis: osobní doklady (vysvědčení, životopis, pracovní činnost, studijní doklady), osobní korespondence, odborné práce (výkresy, přípravné materiály), zprávy ze studijních cest, map různých míst v ČR, fotografie
Archiv:
Datace:
1890 - 1945
Původce:
Prof.Ing. František Janda (29.11.1878 - 1.4.1938) ČVŠT v Brně, ústav vodního stavitelství 1931 - 193831. 3. 1931 - jmenován profesorem (ústav vodního stavitelství na ČVŠT) 1932/33 - děkanem inženýrského stavitelství (ČVŠT Brno)- otec prof. Lubora Jandy
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Janda Lubor, Prof. Ing., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Biografický materiál (osobní doklady, vysvědčení, pracovní smlouvy), legitimace a průkazy, čestná úznání, diplomy a jmenování, medaile, osobní korespondence (blahopřání a gratulace, 1970 - 2004), zahraniční korespondence (převážně s NDR, 1957 - 1982), zápisy z přednášek z oboru stavitelství, skripta, fotografie.
Archiv:
Datace:
1920 - 2003 (2004)
Původce:
Prof.Ing. Lubor Janda, DrSc. ( 31. 10. 1920 - 20. 6. 2005) Fakulta stavební ČVUT, obor teorie a konstrukce inženýrských staveb1. 6. 1945 - 31. 12. 2002 - zaměstnancem ČVUT 1. 5. 1957 - CSc. 1. 11. 1962 - jmenován docentem 29. 11. 1974 - DrSc 1. 12. 1977 - jmenován profesorem 1. 9. 1978 - 31. 8. 1981 - vedoucím katedry betonových konstrukcí a mostů
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Jerie Jan, Prof.Ing.Dr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: korespondence osobní i odborná, tištěné dokumenty, materiály ke konferencích a zahraničním cestám.
Archiv:
Datace:
1930 - 1988
Původce:
Jerie Jan, Prof.Ing.Dr., DrSc. (21. 8. 1913 - 23. 9. 2002) profesor katedry letadel (strojní fakulta ČVUT)1938 - 2002 - zaměstnancem ČVUT 1955 - zvolen nejmladším členem korespondentem ČSAV 1. 12. 1968 - jmenován profesorem 1976 - zakladatelem katedry letadel
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace