Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

Dražan František, Prof. Ing.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály (životopis, pracovní smlouvy, jmenování a odvolání z funkcí ve školních a vědec. institucích, přednášky, posudky, korespondence (pracovní smlouvy, znalecké posudky, agenda souv. s činností prof. Dražana jako soudního znalce v oboru transportních a těžebních strojů), odborné práce prof. Dražana (souv. s oborem zemních a dopravních strojů pro těžký průmysl), jeho činnost ve vědeckých institucích (ČSAV, ministerstvo stavebnictví, Úřad vlády ČSR), fotografie a práce cizích autorů.
Archiv:
Datace:
1969 - 1986
Původce:
Prof. Ing. František Dražan (19.12.1912 - 30.6. 1986) profesor transportních zařízení na ČVUT v Praze1956 - 1986 - zaměstnancem ČVUT 1. 11. 1958 - jmenován profesorem (obor stroje pro práci zemní a stavební, Fakulta strojní ČVUT) 1. 2. 1960 jmenován profesorem fakulty strojní 1960 - 1962, 1965 - 1968 - proděkanem od r. 1962 - 1977 - vedoucím katedry transportních zařízení 1962 - 1964 - děkanem fakulty strojní 1968 - 1973 - prorektorem ČVUT pro vědecko-výzkumnou činnost 1973 - 1974 - prorektorem pro zahraniční styky
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Dvořák František, JUDr.

Otevřít
Tematický popis: Soubor tisků a výstřižků k význačným událostem ČVUT v l.1945- 1948, právní problematice ve školství (ochraně inženýrského titulu), dějinám technického školství, hornictví. Vlastní články z let 1922 - 1938, příležitostné projevy profesorů ČVUT F.Kadeřávka a Schneidera. Fotografie portrétní, slavnostních akcí na ČVUT.
Archiv:
Datace:
1912 - 1948
Původce:
JUdr.František Dvořák (14.3.1896 - 11.04.1960) vedoucí kanceláře rektora ČVUT v Praze
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Dvořáková Iva, Doc., RNDr., CSc.

Otevřít
Tematický popis: rukopisy odb. článků (1961 - 1975), kandidátská práce, habilitace, sylab. přednášek o atomové fyzice, zápisy u oponentního řízení VÚ (ved. prof. Cvekl), parte
Archiv:
Datace:
1961 - 1994
Původce:
Doc.RNDr. Iva Dvořáková, CSc. (22.9.1933 - 20.9.1994) docentka pro obor aplikovaná fyzika - Fakulta strojní ČVUT, katedra fyziky)15. 2. 1956 - 1991 - zaměstankyní ČVUT od 15. 2. 1956 - asistentkou na katedře fyziky (FS ČVUT) 1. 12. 1963 - CSc (obor machanika tuhých a poddajných těles a prostředí) 23 . 1. 1964 - kandidátkou technických věd 1. 6. 1966 - jmenována docentkou (obor aplikovaná fyzika)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Elektrotechnická fakulta ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Organizace fakulty, studia, věda a výzkum a věd. výchova, studijní agenda, disciplinária, hospodářské záležitosti, zahraniční styky
Archiv:
Datace:
1951 - 1996
Původce:
Fakulta elektrotechnická ČVUT 1951- souč., pracoviště v Praze a Poděbradech Elektrotechnická fakulta ČVUT Český metrologický institut (Testcom)
Místo vzniku:
Frankfurt nad Mohanem, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Fakulta architektury ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Výuka architektury, organizace fakulty, věda a výzkum, studijní spisy posluchačů
Archiv:
Datace:
1971 - 2007
Původce:
Fakulta architektury ČVUT/1976/
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Fakulta dopravní

Otevřít
Tematický popis: spisový materiál
Archiv:
Datace:
1993 - 2004
Původce:
Fakulta dopravní, Praha
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Doprava, Kolejová doprava, Letecká doprava, Lodní doprava, Silniční doprava (autobusová a automobilová), Spoje, doprava a sdělovací prostředky, Vysoké školy

Fakulta ekonomicko - inženýrská ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Fakulta ekonomicko-inženýrská ČVUT (1952 - 1960) Organizace a vedení fakulty, studijní agenda všech forem studia
Archiv:
Datace:
1952 - 1960 (1963)
Původce:
Fakulta ekonomicko - inženýrská ČVUT (1952 - 1960)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Organizace fakulty, věda a výzkum, ekonomické záležitosti, studijní agenda, personálie profesorů a docentů
Archiv:
Datace:
1955 - 2004
Původce:
Fakulta technické a jaderné fyziky ČVUT /1959 - 1968/, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT /1968- souč./, Fakulta technické a jaderné fyziky UK /1955 - 1959/
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Fakulta lesnická ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Dějiny školy (ústavů, kateder, vědecká, pedagogická činnost, organizační vývoj), doklady o studiu, vědecké činnosti (dizertační práce), personálie zaměstnanců. Spisy /zápisy/ z jednání výkonných a vědeckých orgánů školy. Materiály z l. 1959 - 1964 tj. z doby postupného rušení fakulty lesnické VŠZ
Archiv:
Datace:
(1946) 1952 - 1964 (2007)
Původce:
Lesnická fakulta ČVUT 1952 - 1959, Lesnická fakulta VSZ v Praze 1959 - 1964 Fakulta lesnická
Místo vzniku:
Opava-Malé Hoštice, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy, Výzkumné ústavy lesnické

Fakulta slaboproudé elektrotechniky ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Spisy k dějinám školy /děkanátu, kateder, výstavbě/ Studijní doklady posluchačů
Archiv:
Datace:
1953 - 1959
Původce:
Fakulta radiotechniky ČVUT 1953-1955, Fakulta slaboproudé elektrotechniky ČVUT - Poděbrady 1956-1959
Místo vzniku:
Frankfurt nad Mohanem
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace