Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

C.k.zkušební komise pro učitelství na gymnáziích a reálkách a na školách obchodních

Otevřít
Tematický popis: protokoly o zkouškách
Archiv:
Datace:
1903 - 1955
Původce:
C.k.zkušební komise pro učitelství na gymnáziích a reálkách a na školách obchodních (1903- 1953ú, Zkušební komise pro učitelství na hospodářských školách (1953-1955)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.), Vysoké školy

Česká matice technická

Otevřít
Tematický popis: Činnost ČMT - vydavatelství technické literatury
Archiv:
Datace:
1895 - 1987
Původce:
Česká matice technická
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
neurčeno, Organizace a spolky do roku 1948 (1951)

Česká vysoká škola technická v Praze

Otevřít
Tematický popis: Podací protokoly rektorátu, zápisy ze schůzí prof.sboru, jednacího výboru, komise pro výstavbu ČVŠT, katalogy posluchačů, protokoly o I. a II. státních zkouškách, disertační práce, studijní programy, evidence prospěchu, personálie profesorů a docentů, tabulky k přednáškám, spisy stolice geodézie 1887 -1919.
Archiv:
Datace:
1864 - 1920 (1922)
Původce:
Český polytechnický ústav (1869 -1874), Česká vysoká škola technická v Praze (1875 - 1920)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Československý národní komitét geodetický a geofyzikální

Otevřít
Tematický popis: Zápisy a materiály k jednáním schůzí , korespondence komitétu, tištěné materiály ( zprávy z kongresů, separáty,
Archiv:
Datace:
(1891) 1919 - 1939 (1958)
Původce:
Československý národní komitét geodetický a geofyzikální při ČNRB ( 1928- 1939 ) vznikl osamostatněním astronomie jako 2. odboru a 3. odboru jako odboru geodetického a geofyzikálního. Předcházela mu existence Československé komise geodetické a geofyzikální v r. 1919 - 1924 a Komise geodetické, geofyzikální a astronomické při ČAVu v letech 1924 - 1928.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, italština, němčina
Tematická skupina:
Geodézie a kartografie, Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce

Chlumský Vladimír, Prof. Ing.

Otevřít
Tematický popis: V.Ch. - školní výkres (1933), návrhy na ultrakompresor, patentový spis (chl. zařízení), učebnice (Hýbl, Pittner, Miškovský, Votruba F.,Spála, Pravda, Felber, Chlumský), cizí práce (Plonk-Kuprianoff, Ostertag, Miromeau)
Archiv:
Datace:
1904 - 1950
Původce:
Prof.Ing.Vladimír Chlumský (29.7.1911 - 12.12.1981) profesor kompresorů, chladících zařízení a vodních strojů na ČVUT v Praze1. 10. 1949 - jmenován profesorem na VUT Brno 1951 - 1976 - zaměstnancem ČVUT v Praze 1951 - vedoucím ústavu hydraulických strojů a chlazení (Fakulta strojní ČVUT) 1952 - spoluzakladatelem obor Chladící technika a kompresory 1952/53 - prorektorem ČVUT 1963 - 71 - proděkanem Fakulty strojní ČVUT do r. 1976 - zakladatelem a vedoucím katedry kompresorů, chladících zařízení a vodních strojů
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Rodinné archivy a osobní fondy

Chobot Karel, Prof.Ing. DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály, korespondence soukromá, úřední, vědecká, vědecká a odborná činnost (disertační a habilitační práce, skripta, články, recenze, posudky), veřejná a organizační činnost na ČVUT i mimo něj (ČMT), konference (ČVUT, zahraniční), ilustrační materiály (výstřižky, posudky K. Ch., odborné práce cizí provenience). Zápisy přednášek prof.Kloknera (otec K.Ch.), rukopisy básní, fotografie (mosty) práce studentské (1953 -1958)
Archiv:
Datace:
1948 - 1988
Původce:
Prof. Ing. Karel Chobot, DrSc. (16.6.1929 - 23.7.1988) profesor stavebné mechaniky na ČVUT obor působnosti: konstrukce a dopravní stavby1. 10. 1951 - 23. 7. 1988 - zaměstnancem ČVUT 1. 7. 1962 - CSc 1. 1. 1966 - jmenován docentem (obor stavební mechanika) 20. 2. 1975 - jmenován doktorem věd 1. 3. 1977 - jmenován profesorem
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Cvekl Zdeněk, Prof. Ing., CSc.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály (pracovní smlouvy), korespondence (osobní, úřední), odborné práce (články, učebnice,výzkumné zprávy, přednášky, posudky), činnost ve vědeckých a společenských organizacích (1976 - 1987), konfernce a sympozia (1971 - 1985), práce cizí provenience, podkladové materiály (výpočty, nákresy)
Archiv:
Datace:
1964 - 1987
Původce:
Prof. Ing. Zdeněk Cvekl, CSc. (23.1.1926 - 28.1.1988) profesor strojírenské technologie na ČVUT v Praze1. 9. 1952 - nástup na ČVUT (obor strojírenská technologie) 1. 3. 1963 - jmenován docentem (obor stavba dopravních strojů a zařízení) 19. 12. 1968 - CSc. 1. 10. 1970 - jmenován profesorem
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Dašek Václav, Prof. Ing. Dr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Biografické dokumenty (osobní doklady, doklady o studiu, k jeho pobytu v Srbsku a Švýcarsku 1913 - 1924). Doklady o nabytí vědeckých hodností a vyznamenání. Korespondence (1916-1969). Osobní a rodinné fotografie, fotodokumentace staveb mostů. Biografické dokumenty rodičů i prarodičů.
Archiv:
Datace:
1905 - 1970
Původce:
prof.Ing.Dr. Václav Dašek, DrSc. (18.02.1887 - 12.08.1970) profesor statiky a dynamiky, staveb. mechaniky a betonového stavitelství na ČVUT v Praze1927 - 1958 zaměstnancem ČVUT 31. 7. 1934 - jmenován profesorem 1936/37 - děkanem VŠ inženýrského stavitelství 1952 - jmenován akademikem 1949 - 1958 - vedoucím katedry stavební mechaniky
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, srbochorvatština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Drábek Karel, Doc. RNDr., CSc.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály , doklady o studia, korespondence, vědecká a odborná činost ( přednášky, články, posudky, výzkumné úkoly), pedagogická činnost na ČVUT, články a podklady ke studiím o dějinách matematiky a desk.geometrie, písemnosti cizí provenience (prof. Horáka - záznamy VŠ přednášek Sasky, Pelze, Sobotky, Krejčího, Jarolímka, Vyčichla -záznam přednášek doc.Hlavatého, Kadeřávka), fotografie a negativy, diapozitivy (stavby, modely, obrazy apod.), bibliografie odb.literatury
Archiv:
Datace:
1920 - 1979
Původce:
Doc.RNDr.Karel Drábek, CSc. ( 2.1.1918 - 9.6.1991) docent matematiky na ČVUT v Praze1. 6. 1945 - 28. 2. 1983 zaměstnancem ČVUT 12. 10. 1966 - CSc. 1. 7. 1969 - jmenován docentem
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Drastík František, Ing. Dr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály, bibliografie, doklady o studiu, učebnice, odborná pojednání, vyznamenání, diplomy, působení na ČVUT (doklady o jmenování), odborné posudky
Archiv:
Datace:
1907 - 1984
Původce:
Prof.Ing.Dr.František Drastík, DrSc. (8.4.1902 - 13.9.1984) profesor nauky o materiálu a technologie na ČVUT v Praze1953 - 1961 - působnost na VŠ železniční v Praze 1. 4. 1959 - jmenován profesorem na VŠ železniční v Praze 1961 - 1970 - vedoucím katedry nauky o materiálu a mech. technologii ( elektrotech. fakulta ČVUT) 1961 - 1970 působnost na ČVUT v Praze 1967 - profesorem el. tech. fakulty ČVUT
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace