Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

Veverka Antonín, Prof. Ing. Dr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Korespondence (1961-1985), články, přednášky, referáty, recenze, učebnice, ofic.dokumenty ČSAV, portrétní fotografie A.V.
Archiv:
Datace:
1924 - 1985
Původce:
Prof. Ing. Dr. Antonín Veverka, DrSc. (15.12.1908 - 27.2.1985) profesor techniky vysokých napětí na ČVUT v Praze, akademik1937 - doktorát technických věd (ČVUT) 1960 - jmenován profesorem 1962 - 1966 - prorektorem fakulty (FEL ČVUT) 1966 - proděkanem 1. 4. 1968 - 1970 - jmenován děkanem FEL ČVUT 16. 2. 1972 - jmenován akademikem
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Voděra Stanislav, Prof. Ing.arch., CSc.

Otevřít
Tematický popis: Živopis přehled prací 1950 - 92 projekty ( Kláštěr Břevnov, Staroměstská radnice, Chomutov- klášter, soutěž Karlsruhe, vesnice...).
Archiv:
Datace:
1960 - 1996
Původce:
Prof. Ing.arch. Svatopluk Voděra, CSc. (16.2.1936 - 24.1.2001) docent Fakulty stavební ČVUT1975 CSc. 1. 1. 1977 - 24. 1. 2001 - zaměstnancem ČVUT 1979 habilitace 1. 9. 1980 - jmenován docentem 17. 2. 1992 - 24. 1. 2001 - prorektorem ČVUT pro výstavbu 1. 3. 1992 - 24. 1. 2001 - vedoucím katedry architektury
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Vojenská katedra ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Zprávy o absolvování voj.přípravy, třídní knihy
Archiv:
Datace:
1986 - 1991
Původce:
Vojenská katedra ČVUT, odd. tankové příp., Motol
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Votruba Václav, Ing.Dr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: vědecká činnost (materiály k přednáškám, přednášky, skripta, odborné práce, oponentské posudky), výpisky z archivních materiálů, materiály k výzkumu vývoje studentů, k práci s nadanými studenty, materiály z konferencí, materiály k činnosti prof. Votruby jako proděkana
Archiv:
Datace:
1938 - 2002
Původce:
Prof.Ing.Dr.Ladislav Votruba, DrSc. (6.5.1914 - 1.10.2002) profesor hydrotechniky na ČVUT v Praze1. 7. 1945 - 31. 5. 1987 - zaměstnancem ČVUT 1950 - docentem 1. 1. 1957 - jmenován profesorem 1957 - 1961 - proděkanem 1. 1. 1957 - 30. 6. 1960, 1. 10. 1971 - 31. 8. 1977 - vedoucím katedry hydrotechniky
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Vrbenský Václav, Ing.Dr.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály, korepondence, vědecké práce (1927- 1975), výzkumná činnost (Uhříněves), veřejná činnost, písemnosti rodinných příslušníků, sbírka materiálů Julia Stoklasy (odb. publikace, články, nekrology, sborníky), písemnosti cizí provenience.Fond obsahuje také písemnosti Prof. Ing. PhDr. Dr. h. c. Julia Stoklasy (9. 9. 1858 - 4. 4. 1936)
Archiv:
Datace:
1875 - 1975
Původce:
Prof. Ing. PhDr. Dr. h. c. Julius Stoklasa (9. 9. 1858 - 4. 4. 1936) agrochemik, radiolog, radiobiolog 1894 - habilitace na ČVŠT v Praze 1898 - jmenován profesorem na VŠZLI při ČVUT v Praze 1898 - 1927 působení na ČVUTIng. Dr. Václav Vrbenský (6. 6. 1900 - 26. 10. 1985) od 1. 1. 1923 - asistentem prof. Julia Stoklasy VŠZLI 1927 - doktorem technických věd od r. 1927 - asistentem prof. Matouška 1934 - habilitován 1945 - jmenován profesorem na VŠZLI při ČVUT v Praze 1934 - docentem 1945 - jmenován profesorem na VŠZLI při ČVUT v PrazeProf.Ing.Dr. Václav Vrbenský (6.6.1900 - 26.10.1985) profesor produkce rostlinné na ČVUT v Praze
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Studijní agenda (obory architektura a pozemní stavitelství, kreslení pro učitele středních škol).
Archiv:
Datace:
1920 - 1960
Původce:
Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství 1920-1950 ( v l.. 1951-1960 Fakulta architektury a pozemního stavitelství ) Fakulta architektury ČVUT
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavebnictví

Vysoká škola chemickotechnologického inženýrství ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí prof.sboru (1920-1947), fakultní rady (1951), jednotliviny (1920-1954), studijní agenda, personálie, doktoráty technických věd (podací protokoly žádostí), dr.h.c.,
Archiv:
Datace:
(1868) 1920 - 1952 (1954)
Původce:
Odbor technické chemie České vysoké školy technické /polytechnického ústavu /1868 - 1920/, Vysoká škola chemickotechnologického inženýrství ČVUT /1920-1950/ , Fakulta chemická ČVUT /1951 - 1952/, samostatná VŠCHT /1952 - 1954/
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Vysoká škola inženýrského stavitelství ČVUT

Otevřít
Tematický popis: podací protokoly děkanství 1945 - 48, index absolventů kulturně techn. odd. a vodohospod. směru 1893 - 1939, zápisy komise pro II.státní zkoušku 1936 - 46, protokol žádostí o rigorózum 1901-1953, katalogy posluchačů 1920 -1950, zápisy o I.a II.státních zkouškách, spisy posluchačů, spisy k obsazování profesur, habilitační řízení 1958-59, zkouškové katalogy ústavů matematiky I, II. (Klobouček), deskriptivní geometrie a sterreometrie (Kadeřávek), spisy katedry geodézie a předchůdců 1951 - 1956, učební plány 1956 - 1960, Věstník VŠIS 1951 -1952
Archiv:
Datace:
1893 - 1960
Původce:
Odbor stavitelství silničního České vysoké školy technické 1870 - 1920, Vysoká škola inženýrského stavitelství 1920 - 1950, Fakulta inženýrského stavitelství 1951 - 1959
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavebnictví, Vysoké školy

Vysoká škola obchodní ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Agenda děkanátu k organizaci, vedení VŠO, studiu, vědecké výchově.
Archiv:
Datace:
1919 - 1953 (1954)
Původce:
Vysoká škola obchodní ČVUT (1919 - 1948), 1948 změna názvu na : Vysoká škola věd hospodářských , od r.1949 do r. 1953 postupně rušena (zákon č.227/1949 Sb.)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Vysoká škola speciálních nauk ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Studijní agenda
Archiv:
Datace:
(1916) 1920 - 1952
Původce:
Učebný běh pro zeměměřiče 1899 - 1927, Učebný běh pro pojistnou techniku 1894 - 1946, Oddělení zeměměřického inženýrství 1927 - 1953, Oddělení statisticko - pojistného inženýrství 1946 - 1951.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Geodézie a kartografie, Vysoké školy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace