Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

Pavlásek František, Prof. Ing., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Korespondence (1962 - 1979), doklady o studiu, odborné práce (přednášky, posudky, články apod.) podklady k disertaci, materiály z kongresů a konferencí, fotografie (portrét F.P.)
Archiv:
Datace:
1923 - 1987
Původce:
Prof. Ing. František. Pavlásek, DrSc. (8.5.1923 - 5.4.1988) profesor elektrických strojů a přístrojů na ČVUT1. 1. 1950 - nástup na ČVUT 1960 - CSc. (obor el. stroje a přístroje) 1. 2. 1964 - jmenován docentem 1980 - DrSc. 1. 11. 1982 - jmenován profesorem
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Pešek Rudolf, Prof. Ing.Dr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály (jmenovací dekrety, diář), služební cesty (kongresy), korespondence (IAA, CETI, ČSAV, ČVTS, zahran.VŠ, odborná), přednášky, projevy, podklady k činnosti CETI, projektu Apollo a astronautice apod., výstřižky z tisku (astronautika), kongresy, činnost v mezinárodních organizacích (IAF), fotografie, materiály o prof. Peškovi, práce cizí provenience (odb. materiály NASA apod.)
Archiv:
Datace:
1934 - 1988
Původce:
Prof.Ing.Dr. Rudolf Pešek, DrSc. (7. 4. 1905 - 31. 3. 1989) profesor mechaniky tekutin a letu na ČVUT v Praze, ředitel učebního kursu pro letectví při ČVUT, zakladatel českosl. průmyslové aerodynamiky, průkopník v oboru raketové techniky a astronautiky1936 - doktorem technických věd 1937 - docentem strojního a el. inženýrství ČVUT od r. 1937 - zaměstnancem ČVUT od 1. 5. 1938 - profesorem od 11. 11. 1939 - vedoucím katedry termomechaniky strojní fakulty od 1945 - profesorem aerodynamiky a mechaniky letu 1954 - 1971 - profesorem na Fakultě strojní ČVUT 1954 - 1971 - vedoucím katedry hydromechaniky a termomechaniky 1956 - doktorem technických věd
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Petřík Josef, Prof.Ing. Dr.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály (1914-1938), korespondence (1901-1944), činnost na ČVUT ( reforma inž. studia, komise pro úpravu studia zeměměřičů, Ústav praktické geometrie, posudky disertačních prací, lesnická komise VŠZLI ČVUT ), činnost spolková ( Svaz spolků inženýrů zeměměř.1925 - 1938, Spolek inž. zeměměřických, pob. Praha a Brno, korespondence 1913 - 1939, Inženýrská komora, Vědecký vojenský ústav , ČMT, publikační činnost a přednášky, badatelská činnost - historie ČVUT 1911 -1929.
Archiv:
Datace:
1894 - 1944
Původce:
Prof.Ing.Dr.Josef Petřík (22.3.1866 - 16.5.1944) profesor nižší geodézie, nauky o katastru a agrárních operacích na ČVUT v Praze1900 - 1936 - zaměstnancem ČVUT 11. 4. 1904 - habilitace 15. 10. 1910 - jmenován profesorem 1926/27 - rektorem ČVUT 1935 - zisk čestného doktorátu technických věd - několikrát jmenován děkanem (zemědělského inženýrství, pozemního stavitelství, kulturního inženýrství) - podíl na založení ústavu praktické geometrie
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Petřík Theodor, Prof. Ing. Dr.

Otevřít
Tematický popis: Životopis a přehled prací a realizovaných projektů (pro města: Tábor, Praha, Přibyslav, Havlíčkův Brod, Horní Roveň) a návrhů (Tobor, Praha, Kozákov)sestavila ing.arch. Milada Petříková - Pavlíková (manželka prof. Petříka)
Archiv:
Datace:
1907 - 1982
Původce:
Prof. Ing. Dr. Theodor Petřík (8.10.1882 - 2.6.1941) profesor zemědělského stavitelství na ČVUT v Praze, architekt1920 - 1939 - zaměstnancem ČVUT 27. 2. 1914 - habilitován 26. 7. 1923 - jmenován profesorem
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Pírko Zdeněk, Prof. RNDr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Doklady o studiu, korespondence, odborné práce (přednášky, články, výzkumnéí zprávy, podkladový materiál - obor balistika, rakety, kinematika)
Archiv:
Datace:
1905 - 1980
Původce:
Prof. RNDr. Zdeněk Pírko, DrSc. (12.12.1909 - 15.5.1983) profesor matematiky na ČVUT v Praze1947 - docentem 1. 9. 1950 - jmenován profesorem 1950/51, 1951/52, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 - děkanem FEL ČVUT
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Podnikatelské a inovační centrum ČVUT - Patentové středisko

Otevřít
Tematický popis: Přihlášky vynálezů
Archiv:
Datace:
1955 - 2001
Původce:
Podnikatelské a inovační centrum ČVUT - Patentové středisko Podnikatelské a inovační centrum - patentové středisko
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Polytechnický ústav v Praze

Otevřít
Tematický popis: Rregistratura školy (podací protokoly,spisy ) z let 1798 - 1869, úřední knihy - katalogy posluchačů PÚ 1830 -1869, Stavovské reálky 1834 - 1851 a přípravného ročníku PÚ 1852 - 1864, inventář ústavu
Archiv:
Datace:
(1798) 1803 - 1869
Původce:
Stavovská inženýrská škola /1717 - 1806/, Polytechnický ústav /1803 - 1869/, Stavovská reálka /1834-1851/, přípravný ročník polytechniky /1852-1864/
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.), Vysoké školy

Potužák Pavel, Prof. Ing. Dr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály (bibliografie, diář, doklady k zaměstnání), korespondence (1923- 1960) činnost na ČVUT (organizační - reforma studia 1952 - 1955, přednášky 1952 -1960) působení v NS 1957 -1960 kongresové materály (1934 - 1964) vědecké publikace 1931-1936 posudky a recenze 1954-1957 materiály cizí provenience 1879 -1965
Archiv:
Datace:
1876 - 1969
Původce:
Prof.Ing.Dr.Pavel Potužák, DrSc. (3.1.1895 - 1.5.1985) profesor mapování a kartografie ( nauky o katastru a praktické geometrie) na ČVUT v Praze1922/23 - decentem 1935 - doktorem technických věd 1936/37 - habilitace 1. 3. 1938 - 31. 12. 1967 - zaměstnancem ČVUT 1946/47 - profesorem 1946 - 48 - prozatimním správcem Ústavu technické optiky ČVUT 1947/48 - děkanem VŠSN 1950 - 1953 - proděkanem pro pedagog. činnost (zeměměřičské inženýrství) 1958 - 1959 - proděkanem Fakulty zeměměřičské
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Geodézie a kartografie, Osobní fondy, Vysoké školy

Procházka Emanuel, Doc. Ing.Dr., CSc.

Otevřít
Tematický popis: Soubor záznamů přednášek z dob studií původce na Vysoké škole inženýrského stavitelství ČVUT v Praze (prof.Koláře, Kloknera, Čenského, Pantoflíčka, Jedličky, Bažanta, Daška, Kloboučka a dalších) a soubory jeho školních grafických prací.
Archiv:
Datace:
1934 - 1939
Původce:
Doc.Ing.Dr. Emanuel Procházka, CSc. (21.11.1916 - 17.3.1992) docent geodézie na ČVUT v Praze11. 3. 1946 - 31. 1. 1984 - zaměstnancem ČVUT 1. 11. 1955 - jmenován docentem (katedra spec. geodézie, Fakulta stavební ČVUT)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Projektový a vývojový ústav ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Projektová činnost v oblasti školské účelové výstavby, organizace ústavu, zápisy z jednání vedení ústavu, přehled zakázek, zprávy o činnosti
Archiv:
Datace:
1965 - 1992
Původce:
Projektový a vývojový ústav ČVUT /1965 - 1992/
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavebnictví, Vysoké školy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace