Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

Klimeš Ferdinand, Prof. Ing. Dr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: životopis, doklady o vzdělání a zaměstnání, vědecká kariéra, pouze malé množství materiálů osobní povahy články, oborné práce, projekty, výstřižky, pomocný materiál pro vědeckou činnost, kvalitní fotografie k vědecké činnosti, aktový materiál, různá významná ocenění (medaile, čestná úznání), korespondence
Archiv:
Datace:
1922 - 1989
Původce:
Prof.Ing.dr. Ferdinand Klimeš, DrSc. (11.4.1912 - ? 11.1994) profesor železničních staveb na ČVUT v Praze1937 - doktorát technických věd 1. 10. 1948 - 30. 6. 1985 - zeměstnancem ČVUT 1949 - docentem 1. 10. 1949 - 1980 - profesorem (katedra železničních staveb) 1950 - 1952 - jmenován proděkanem 1953 - 1974 - v čele katedry železničních staveb 1966 - DrSc.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Klimeš Jiří, Prof. Ing. Dr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály (doklady o nabytí věd.hodností ), medaile a vyznamenání, populárně vědecké články, fotodokumentace oslav 250 let ČVUT (1957), vlastní učebnice a materiály k výuce, paměti Ing. Jana Bašty 1860 - 1926 s dodatky a životopisem (1924).
Archiv:
Datace:
1924 - 1981
Původce:
Prof.Ing.Dr. Jiří Klimeš, DrSc. (21.4.1910 - 19.8.1981) profesor betonových konstrukcí na ČVUT v Praze1954 - 1961 - zaměstnancem VŠ železniční v Praze 21. 10. 1963 - 31. 12. 1980 - zaměstnancem ČVUT 1963 - 31. 12. 1980 - profesorem a vedoucím katedry betonových konstrukcí na Fakultě stavební ČVUT 1964 - 1968 - proděkanem 1968 - 1971 - vedoucím Stavebního ústavu ČVUT
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Klokner František, Prof. Ing. Dr.h.c.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály (osobní doklady, životopis, vyznamenání) záznamy přednášek a školní práce z doby studií, korespondence (1902 - 1958), pedagogická činnost na ČVUT (texty přednášek, korespondene, cestovní fond Kloknerův) publikační, odborná a přednášková činnost (1902-1957), veřejná a společnská činnost (Syndikát čes. spisovatelů, NRB, Správní komis Hl.m.Prahy, Patentní soud, ČMT, ČAV), fotografie, písemnosti rodinných příslušníků, práce cizí provenience (přednášky Weyra, Müllera, učebnice , stavební předpisy a normy), zřízení ceny akad. Kloknera, 100 let ak.Kloknera - O.Novák)
Archiv:
Datace:
1861 - 1972
Původce:
Prof.Ing.Dr.h.c.František Klokner (10.11.1872 - 8.01.1960) profesor konstrukcí a pozemních staveb a železničních staveb na ČVUT v Praze, zakladatel Výzkumného a zkušebního ústavu hmot a konstrukcí stavebních (1921), akademik1909 - 1939 - zaměstnancem ČVUT 16. 8. 1917 - jmenován profesorem 1917/18 A 1919/20 - děkanem na ČVUT 1921 - zakladatelem výzkumného Kloknerova ústavu 1928/29 - rektorem ČVUT 12. 11. 1952 - jmenován akademikem
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Kloknerův ústav ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Spisový materiál (reorganizace, ukončení a znovuobnovení ústavu), písemnosti normativní povahy, vedení ústavu (Afred Buntru, Julius Fiedler, August Gessner), zprávy o činnosti ústavu, oběžníky, jednání s nadřízenými orgány (Hospodářská správa provozu vš v Praze, Ministerstvo školství a národní osvěty, Posádková správa Praha, Pražský magistrát, Zemský úřad v Praze), finanční a hospodářské záležitosti, personálie,korespondence ( 1939 - 1945) , ilustrační materiály.
Archiv:
Datace:
1921 - 1984
Původce:
Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních při VŠ inženýrského stavitelství ČVUT (1921 - 46) Kloknerův výzkumný ústav (1947 - 1953, změna názvu), Ústav apilokované mecjhaniky ČSAV (1954 - 1973), Stavební ústav (1973 - 1990), Kloknerův ústav (1990 - souč.)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce), Stavebnictví, Vysoké školy

Komise pro oslavy 250 let ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Sbírka dokumentů k dějinám školy, k životu a práci F. J. Gerstnera, materiály sekretariátu, Komise (program oslav, dokumentace k jednotlivým akcím, pozdravné adresy, tisky vydané k oslavám)
Archiv:
Datace:
1955 - 1959
Původce:
Přípravný výbor pro oslavy 250 let ČVUT (1955 - 1957), Sekretariát Komise (1956 - 1959)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Komise pro oslavy 275 let ČVUT

Otevřít
Tematický popis: libreto a scénář výstavy, redakční rada - návrhy tisků, vědecká konference, organizace výstavy (program, id. záměr, porady), výstavka 30 let FEL,
Archiv:
Datace:
1980 - 1982
Původce:
Organizační výbor ( komise) pro oslavy 275 let
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Konn Václav, Prof. Ing. Dr.

Otevřít
Tematický popis: Prameny k dějinám cukrovarnictví a řepařství, soubor prací prof. Konna.
Archiv:
Datace:
1921 - 1960
Původce:
Prof.Ing.Dr. Václav Konn, * 24.07.1894, + 17.10.1965 profesor cukrovarnictví na ČVUT v Praze11.6. 1929 - habilitován 13. 3. 1936 - jmenován profesorem
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Košťál Jan, Prof. Ing. Dr.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály, záznam přednášek ze studií na polytechnice v Zürichu (1906-1907), přednášky a projevy příležitostné (inaugurační, sjezd absolventů, k výročím prof.Krouzy). Fotografie (naftové motory, vlastní portrét, předání vyznamenání)
Archiv:
Datace:
1906 - 1957
Původce:
Prof.Ing.Dr.Jan Košťál (27.12.1884 - 13.8.1963) profesor teorie a stavby spalovacích motorů na ČVUT v Praze1921 - 1959 - zaměstnancem ČVUT 20. 5. 1921 - jmenován profesorem 1948/49 - rektorem ČVUT 1956 - DrSc.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Kožoušek Josef, Prof. Ing. Dr.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály (osobní doklady, jmen. dekrety, diáře), korespondence, odborné práce (posudky, články, učebnice, výzk.úkoly), pedag.činnost na ČVUT, veřejná a politická činnost, spolupráce s ČMT, Státní zkoušebnou, OSN, VÚ ČKD, podkladové materiály, práce cizí provenience
Archiv:
Datace:
1966 - 1987
Původce:
Prof.Ing.dr. Josef Kožoušek (15.8.1913 - 28.3.1988) profesor teorie spalovacích motorů a automobilů na ČVUT v Praze15. 9. 1961 - jmenován profesorem 15. 4. 1962 - 1968 - rektorem ČVUT
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace