Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta architektury ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Výuka architektury, organizace fakulty, věda a výzkum, studijní spisy posluchačů
Archiv:
Datace:
1971 - 2007
Původce:
Fakulta architektury ČVUT/1976/
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Fakulta dopravní

Otevřít
Tematický popis: spisový materiál
Archiv:
Datace:
1993 - 2004
Původce:
Fakulta dopravní, Praha
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Doprava, Kolejová doprava, Letecká doprava, Lodní doprava, Silniční doprava (autobusová a automobilová), Spoje, doprava a sdělovací prostředky, Vysoké školy

Fakulta ekonomicko - inženýrská ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Fakulta ekonomicko-inženýrská ČVUT (1952 - 1960) Organizace a vedení fakulty, studijní agenda všech forem studia
Archiv:
Datace:
1952 - 1960 (1963)
Původce:
Fakulta ekonomicko - inženýrská ČVUT (1952 - 1960)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Organizace fakulty, věda a výzkum, ekonomické záležitosti, studijní agenda, personálie profesorů a docentů
Archiv:
Datace:
1955 - 2004
Původce:
Fakulta technické a jaderné fyziky ČVUT /1959 - 1968/, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT /1968- souč./, Fakulta technické a jaderné fyziky UK /1955 - 1959/
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Fakulta lesnická ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Dějiny školy (ústavů, kateder, vědecká, pedagogická činnost, organizační vývoj), doklady o studiu, vědecké činnosti (dizertační práce), personálie zaměstnanců. Spisy /zápisy/ z jednání výkonných a vědeckých orgánů školy. Materiály z l. 1959 - 1964 tj. z doby postupného rušení fakulty lesnické VŠZ
Archiv:
Datace:
(1946) 1952 - 1964 (2007)
Původce:
Lesnická fakulta ČVUT 1952 - 1959, Lesnická fakulta VSZ v Praze 1959 - 1964 Fakulta lesnická
Místo vzniku:
Opava-Malé Hoštice, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy, Výzkumné ústavy lesnické

Fakulta slaboproudé elektrotechniky ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Spisy k dějinám školy /děkanátu, kateder, výstavbě/ Studijní doklady posluchačů
Archiv:
Datace:
1953 - 1959
Původce:
Fakulta radiotechniky ČVUT 1953-1955, Fakulta slaboproudé elektrotechniky ČVUT - Poděbrady 1956-1959
Místo vzniku:
Frankfurt nad Mohanem
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Faltus František, Ing. Dr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály (osobní doklady, diáře, deník, doklady o studiu), korespondence (1937-1989), odborná práce (posudky, patentní spisy, materiály z kongresů, články, přednášky a projevy) fotografie, vyznamenání, výkresy, písemnosti související s úmrtím prof.F.F.
Archiv:
Datace:
1901 - 1989
Původce:
Prof. Ing. Dr. František Faltus, DrSc. (5.1.1901 - 6.10.1989) profesor ocelových konstrukcí a mostů na ČVUT v Praze1945 - 1971/72 - působnost na Fakultě stavební ČVUT 25. 1. 1946 - jmenován profesorem železných konstrukcí mostních a pozemních staveb na Vysoké škole inženýrského stavitelství ČVUT 1946/47 - 1969/70 - vedoucí katedry ocelových konstrukcí 1949/50 - děkanem VŠ IS ČVUT 1966 - 1969 proděkanem na Fakultě stavební (obor konstrukce a dopravní stavby)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Fanta Alois

Otevřít
Tematický popis: Sbírka dokumentů k dějinám ČVUT, osobní vzpomínky na působení na ČVUT, zachycení různých událostí na ČVUT, fotodokumentace.
Archiv:
Datace:
1913 - 1978
Původce:
Alois Fanta (24.12.1894 - 1979) úředník Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství, později rektorátu (1916 - 1956), rektorský pedel.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Fetter František, Prof. Ing. Dr.

Otevřít
Tematický popis: Dokumenty osobní povahy (osobní doklady, životopisy, vysvědčení, jmenovací dekrety a pracovní smlouvy, vyznamenání a medaile, patentové listiny) Korespondenci úřední, zprávy ze služebních cest do zahraničí Rkp. učebnic, odborné posudky, přednášky Fotografie (portrétní , při výuce) Dokumenty cizí provenience o prof.Fettterovi (hodnocení a posudky, vzpomínky dcery)
Archiv:
Datace:
1911 - 2001
Původce:
Prof.Ing.Dr. František Fetter (26.4.1901 - 14.12.1979) profesor elektrotechniky na Fakultě strojní ČVUT v Praze14. 10. 1948 - jmenován profesorem silnoproudé el. na VŠSEL 1. 4. 1956 - 1971 - přednostou ústavu a vedoucím katedry silnoproudé elektrotechniky (Fakulta strojní ČVUT) 1957 - 1960 - proděkanem na Fakultě strojní ČVUT od r. 1957 - členem vědecké rady ČVUT
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace