Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

Dašek Václav, Prof. Ing. Dr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Biografické dokumenty (osobní doklady, doklady o studiu, k jeho pobytu v Srbsku a Švýcarsku 1913 - 1924). Doklady o nabytí vědeckých hodností a vyznamenání. Korespondence (1916-1969). Osobní a rodinné fotografie, fotodokumentace staveb mostů. Biografické dokumenty rodičů i prarodičů.
Archiv:
Datace:
1905 - 1970
Původce:
prof.Ing.Dr. Václav Dašek, DrSc. (18.02.1887 - 12.08.1970) profesor statiky a dynamiky, staveb. mechaniky a betonového stavitelství na ČVUT v Praze1927 - 1958 zaměstnancem ČVUT 31. 7. 1934 - jmenován profesorem 1936/37 - děkanem VŠ inženýrského stavitelství 1952 - jmenován akademikem 1949 - 1958 - vedoucím katedry stavební mechaniky
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, srbochorvatština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Drábek Karel, Doc. RNDr., CSc.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály , doklady o studia, korespondence, vědecká a odborná činost ( přednášky, články, posudky, výzkumné úkoly), pedagogická činnost na ČVUT, články a podklady ke studiím o dějinách matematiky a desk.geometrie, písemnosti cizí provenience (prof. Horáka - záznamy VŠ přednášek Sasky, Pelze, Sobotky, Krejčího, Jarolímka, Vyčichla -záznam přednášek doc.Hlavatého, Kadeřávka), fotografie a negativy, diapozitivy (stavby, modely, obrazy apod.), bibliografie odb.literatury
Archiv:
Datace:
1920 - 1979
Původce:
Doc.RNDr.Karel Drábek, CSc. ( 2.1.1918 - 9.6.1991) docent matematiky na ČVUT v Praze1. 6. 1945 - 28. 2. 1983 zaměstnancem ČVUT 12. 10. 1966 - CSc. 1. 7. 1969 - jmenován docentem
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Drastík František, Ing. Dr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály, bibliografie, doklady o studiu, učebnice, odborná pojednání, vyznamenání, diplomy, působení na ČVUT (doklady o jmenování), odborné posudky
Archiv:
Datace:
1907 - 1984
Původce:
Prof.Ing.Dr.František Drastík, DrSc. (8.4.1902 - 13.9.1984) profesor nauky o materiálu a technologie na ČVUT v Praze1953 - 1961 - působnost na VŠ železniční v Praze 1. 4. 1959 - jmenován profesorem na VŠ železniční v Praze 1961 - 1970 - vedoucím katedry nauky o materiálu a mech. technologii ( elektrotech. fakulta ČVUT) 1961 - 1970 působnost na ČVUT v Praze 1967 - profesorem el. tech. fakulty ČVUT
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Dražan František, Prof. Ing.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály (životopis, pracovní smlouvy, jmenování a odvolání z funkcí ve školních a vědec. institucích, přednášky, posudky, korespondence (pracovní smlouvy, znalecké posudky, agenda souv. s činností prof. Dražana jako soudního znalce v oboru transportních a těžebních strojů), odborné práce prof. Dražana (souv. s oborem zemních a dopravních strojů pro těžký průmysl), jeho činnost ve vědeckých institucích (ČSAV, ministerstvo stavebnictví, Úřad vlády ČSR), fotografie a práce cizích autorů.
Archiv:
Datace:
1969 - 1986
Původce:
Prof. Ing. František Dražan (19.12.1912 - 30.6. 1986) profesor transportních zařízení na ČVUT v Praze1956 - 1986 - zaměstnancem ČVUT 1. 11. 1958 - jmenován profesorem (obor stroje pro práci zemní a stavební, Fakulta strojní ČVUT) 1. 2. 1960 jmenován profesorem fakulty strojní 1960 - 1962, 1965 - 1968 - proděkanem od r. 1962 - 1977 - vedoucím katedry transportních zařízení 1962 - 1964 - děkanem fakulty strojní 1968 - 1973 - prorektorem ČVUT pro vědecko-výzkumnou činnost 1973 - 1974 - prorektorem pro zahraniční styky
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Dvořák František, JUDr.

Otevřít
Tematický popis: Soubor tisků a výstřižků k význačným událostem ČVUT v l.1945- 1948, právní problematice ve školství (ochraně inženýrského titulu), dějinám technického školství, hornictví. Vlastní články z let 1922 - 1938, příležitostné projevy profesorů ČVUT F.Kadeřávka a Schneidera. Fotografie portrétní, slavnostních akcí na ČVUT.
Archiv:
Datace:
1912 - 1948
Původce:
JUdr.František Dvořák (14.3.1896 - 11.04.1960) vedoucí kanceláře rektora ČVUT v Praze
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Dvořáková Iva, Doc., RNDr., CSc.

Otevřít
Tematický popis: rukopisy odb. článků (1961 - 1975), kandidátská práce, habilitace, sylab. přednášek o atomové fyzice, zápisy u oponentního řízení VÚ (ved. prof. Cvekl), parte
Archiv:
Datace:
1961 - 1994
Původce:
Doc.RNDr. Iva Dvořáková, CSc. (22.9.1933 - 20.9.1994) docentka pro obor aplikovaná fyzika - Fakulta strojní ČVUT, katedra fyziky)15. 2. 1956 - 1991 - zaměstankyní ČVUT od 15. 2. 1956 - asistentkou na katedře fyziky (FS ČVUT) 1. 12. 1963 - CSc (obor machanika tuhých a poddajných těles a prostředí) 23 . 1. 1964 - kandidátkou technických věd 1. 6. 1966 - jmenována docentkou (obor aplikovaná fyzika)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace