Archiv Biskupství brněnského

Archiv fary Velké Pavlovice

Otevřít
Tematický popis: nadační listiny 1801-1937, inventář kostela 1911-1929, oddavková matrika 1829, opisy matrik 1874-1890, ohlášková kniha 1939-1945
Archiv:
Datace:
1801 - 1945
Původce:
Římsko-katolický farní úřad Velké Pavlovice
Místo vzniku:
Cibotín
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Archiv fary Vlasatice

Otevřít
Tematický popis: Kostelní účty 1778-1950, popis farnosti 1804, nadace 1843-1945, farní kronika 1807-1832, korespondence 1820-1945, inventář kostela 1805, ohlášky snoubenců 1931-1949, seznam kázání 1911-1938. Triplikáty matriky narozených 1880-1900.
Archiv:
Datace:
1778 - 1950
Původce:
Římsko-katolický farní úřad Vlasatice Římsko-katolická fara
Místo vzniku:
Želetava
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Archiv fary Vranovice

Otevřít
Tematický popis: Kostelní účty 1869-1921, podací protokoly 1890-1949, ohlášky bohoslužeb 1860-1927, korespondence 1870-1948
Archiv:
Datace:
1860 - 1949
Původce:
Římsko-katolický farní úřad Vranovice
Místo vzniku:
Šonov
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Archiv fary Vrbice

Otevřít
Tematický popis: Kostelní účty 1871-1949, podací protokoly 1936-1958, ohlášky bohoslužeb 1936-1956, korespondence 1935-1950
Archiv:
Datace:
1871 - 1958
Původce:
Římsko-katolický farní úřad Vrbice
Místo vzniku:
Lično
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Archiv fary Zaječí

Otevřít
Tematický popis: Kostelní účty 1779-1949, podací protokoly 1887-1939, opisy matrik 1881-1939, personalia 1953-1985, inventář farního archivu 1956, výuka náboženství 1954-1990, bohoslužby, svátosti, pobožnosti 1946-1969, matriční doklady 1950-1980, pozemky, nájemní smouvy 1946-1990, rozpočet farnosti 1949-1990, výkazy o hospodaření farnosti 1954-1990, účetní uzávěrky 1950-1953, stavební záležitosti 1948-1990
Archiv:
Datace:
1779 - 1993
Původce:
Římsko-katolický farní úřad Zaječí Římskokatolická farnost Zaječí
Místo vzniku:
Nevcehle
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Arcikněžství Boskovice

Otevřít
Tematický popis: 1 matrika duchovních - 18. století 1 kniha popisů farností - 18. století spisy 1804-1835
Archiv:
Datace:
1701 - 1835
Původce:
Arcikněžství v Boskovicích
Místo vzniku:
Studánky
Jazyk:
latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - vikariáty a děkanáty

Biskupská konsistoř Brno

Otevřít
Tematický popis: Prameny k dějinám církevním, hospodářským, školským; školské písemnosti jsou prvořadým pramenem k dějinám školství v brněnské diecézi v letech 1805 - 1869 po všech stránkách; dochovány jsou takřka v úplnosti.
Archiv:
Datace:
(1399) 1555 - 1989 (1996)
Původce:
Biskupská, později kapitulní konsistoř v Brně Biskupská konsistoř Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - biskupství, arcibiskupství, konzistoře

Biskupské gymnasium, Barvičova 85, Brno

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje školní katalog z let 1947-1949, jdnací protokol z let 1947-1949, aktový materiál z let 1948-1950 a protokoly o převzetí ústavu z let 1949-1950.
Archiv:
Datace:
1947 - 1950
Původce:
Biskupské gymnasium v Brně, Barvičova 85
Místo vzniku:
Rejhotice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)

Biskupské gymnázium Brno

Otevřít
Tematický popis: Ukázky testů z přijímacích zkoušek, účetní uzávěrky
Archiv:
Datace:
1994 - 1999
Původce:
Biskupské gymnázium Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)

Biskupské gymnázium Letovice

Otevřít
Tematický popis: Zřizovací listina školy, koncepce, vlastní směrnice školy, plány a výkazy, zápisy z porad, výroční zprávy, účetnictví školy, dotace, fotodokumentace, almanachy, diplomy
Archiv:
Datace:
1991 - 2012
Původce:
Biskupské gymnázium Letovice
Místo vzniku:
Dolnie Hámry
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace