Archiv Biskupství brněnského

Archiv fary Bulhary

Otevřít
Tematický popis: Kostelní účty 1785-1945, inventáře 1804-1922, nájemní smlouvy 1812-1826, podací protokoly 1940-1942, děkanské a farní záležitosti 1897-1917, církevní statistika 1940-1943, korespondence 1805-1942, protokoly nadačního jmění 1878-1933. Předávací protokoly farnosti 1991, 1993, biřmování 1977, cvičení snoubenců 1929, doklady ke křestní a oddací matrice 1972-1993, rozpočet 1984-1989, roční účetní výkazy 1988-1991
Archiv:
Datace:
1785 - 1993
Původce:
Římsko-katolický farní úřad Bulhary Římskokatolická farnost Bulhary
Místo vzniku:
Býkovec
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Archiv fary Cvrčovice

Otevřít
Tematický popis: Knihy nařízení 1794-1865, opisy matrik 1874-1899, zpovědní rejstřík 1822-1878, seznamy kázání 1827-1899, pořad bohoslužeb 1874-1944, podací protokoly 1851-1889, signovaná korespondence 1808-1842, korespondence 1802-1942, nadační listiny 1818-1932, úmrtí podle věku 1851-1852, plán přestavby fary 1911-1915, kupní a nájemní smlouvy 1827-1865, kostelní účty 1753-1949, pokladní deník 1911-1945, inventář kostelního jmění 1804-1889, nadační účty 1841, rejstřík desátků 1794-1846, kostelní dávky 1941-1943, žňový rejstřík 1813-1846
Archiv:
Datace:
1753 - 1949
Původce:
Římsko-katolický farní úřad Cvrčovice (dnes patří pod Římskokatolickou farnost Pohořelice)
Místo vzniku:
Janské Lázně
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Archiv fary Diváky

Otevřít
Tematický popis: Farní kronika 1785-1937, podací protokoly 1874-1886, kostelní účty 1786-1947, pachtovní protokoly 1856-1896, úřední korespondence 1785-1906, opisy matrik 1843-1900. Ohlášky, bohoslužby, komise, pokladní deník, kázání, nadace 1833-1969, kniha bohoslužeb 1835-1863, modlitby kněze, seznam diváckých rodin 1856, úmrtní lístky 1850-51, poutnické písně, přijímací lístek k Armádě sv. Kříže 1916
Archiv:
Datace:
1785 - 1969
Původce:
Římsko-katolický farní úřad Diváky
Místo vzniku:
Čachnov
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Archiv fary Dobré Pole

Otevřít
Tematický popis: Kostelní účty 1785-1940, inventáře kostela 1855 a 1933, podací protokoly 1906-1928, ohlášky bohoslužeb 1859-1919, opisy matrik 1836-1900, farní kronika 1785-1933. Korespondence 70. léta 20. století, protokoly o předání fary 1960-76, rozpočty a výkazy 1973-88, jednací protokol 1939-59, deník příjmů a výdajů 1974-86
Archiv:
Datace:
1785 - 1986
Původce:
Římsko-katolický farní úřad Dobré Pole
Místo vzniku:
Vraný
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Archiv fary Dolní Dunajovice

Otevřít
Tematický popis: Kostelní účty 1780-1940, podací protokoly 1853-1939, ohlášky bohoslužeb 1853-1923, kostelní nadace 1781-1885, účty obdělávání polí 1799-1860, farní korespondence 1820-1936, soupisy věřících 1829-1901, seznamy biřmovanvců 1804-1884, farní abolice 1848-1852. Rozpočty a výkazy 1977-88, opravy kostela 70. léta 20. století, deník příjmů a výdajů 1976-86. Repertorium 1853-1948.
Archiv:
Datace:
1780 - 1988
Původce:
Římsko-katolický farní úřad Dolní Dunajovice
Místo vzniku:
Hlubočany
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Archiv fary Dolní Věstonice

Otevřít
Tematický popis: Kostelní účty 1792-1951, kostelní inventáře 1804-1896, soupis biřmovanců 1804-1890, nadace 1640-1893, korespondence 1868-1931
Archiv:
Datace:
1640 - 1951
Původce:
Římsko-katolický farní úřad Dolní Věstonice
Místo vzniku:
Dolní Vilímeč
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Archiv fary Drnholec

Otevřít
Tematický popis: Knihy instrukcí 1854-1868, opisy matrik 1823-1900, rejstříky biřmovanců 1804-1871, ohlášky bohoslužeb 1823-1941, opisy kostelních nadací 1867-1924, seznamy kázání 1818-1946, podací protokoly 1858-1945, korespondence 1792-1934, kostelní účty 1694-1949, pokladní deník 1910-1939, přílohy kostelních účtů 1915-1943, rejstřík poplatků 1884-1897
Archiv:
Datace:
1694 - 1949
Původce:
Římsko-katolický farní úřad Drnholec
Místo vzniku:
Rosice nad Labem
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Archiv fary Horní Bojanovice

Otevřít
Tematický popis: Účty 1847
Archiv:
Datace:
1847 - 1847
Původce:
Římsko-katolický farní úřad Horní Bojanovice
Místo vzniku:
Dolní Staré Město
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Archiv fary Horní Věstonice

Otevřít
Tematický popis: Opisy matrik 1852, pořad bohoslužeb 1857-1945, seznamy kázání 1911-1928, podací protokoly 1879-1945, úřední korespondence 1804-1936, koncepty nadačních listin 1804-1924, přehledy nadací 1915-1939, redukční listina nadací 1891-1922, opisy testamentů 1873-1909, knihy kostelních účtů 1681-1959, pokladní deníky 1905-1952, přílohy ke kostelním účtům 1914-1941, přehled majetku 1845, persolvování nadací 1806-1842, rejstřík štólových poplatků 1872-1901
Archiv:
Datace:
1681 - 1990
Původce:
Římsko-katolický farní úřad Horní Věstonice
Místo vzniku:
Dřevěné Mlýny
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary

Archiv fary Hustopeče

Otevřít
Tematický popis: Farní kronika 1781-1865, knihy oběžníků 1784-1845, seznam biřmovanců 1780-1896, seznam zemřelých 1860-1884, pořad bohoslužeb 1860-1952, seznam kázání 1831-1940, podací protokoly 1878-1932, korespondence 1739-1933, koncepty nadací 1824-1917, redukční listiny nadací 1912-1921, kostelní účty 1788-1949, výroční účet kostela 1940-1945, kniha kaple Sv. kříže 1841-1892, pokladní deník kostelní rady 193-1945, přílohy ke kostelním účtům 1915-1949, persolvování nadací 1920-1947, inventář kostela a fary 1804-1892 a 1947, žňový rejstřík 1861-1866. Architektonická studie a projektový úkol nerealizovaného kostela v Hustopečích 1971.
Archiv:
Datace:
1739 - 1971
Původce:
Římsko-katolický farní úřad Hustopeče Archiv fary
Místo vzniku:
Brzkov
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - fary
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace