inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
karton

(pokr

169*

170*

171.

172*

173*

.)

hemisphere -Proposed International
Routes for United States Air Carriers/
194 5 ^litogr*otiski;meritkoi 14^1000 mil

* 35 mm, 2^1000 mil=23mm,58x 44,5cm

hustoty obyvatelstva Evropy
Clubopa* Verteilung der Bevölkerung
1923) t Gotha,: Sydow-Wagnerův method
školní at}.as, č.18,. tisk, 1:1500000$

32,5x27cm

Mapa národů a jazykových hranic /Garte
etinique et iinguistique de l^Europe
Centrale/, v§íd*Geggrafický seminář uni-
versity v Žeriěvě, 3ä37j tisk, ls20000Q0,

54,5x50cm

Válečná mapa Evropy se severoafrickou a
ruskou frontou CPaily Telegrapd War Map
of Europe. with North Afričan and Russian
Frcnts), barev.tisk, barevně zakresleny
hranice ÖSR a zdůrazněny silniční a že-
le2Lnlční spoje, měřítko: 4,5cm^OO kmj
7,j cm-300 angl.mil, 90,7x 70 cm

a pozemních cest a vodních toků ÖSR
ézechoslovakia/, litogr.otisk, barev-
ně zdůrazněn# splavné vodní cesty a tra-
sy proponovaných kanálů.na území ČSR a

v • ' ,

.isedních zemí (Polska, Německa, Ra-
kouska a MaSarska), 1:750000,130x53cm

a §echf Moravy a Slezska, litogr.otisk
pé2*em vepsány národní a měšfanské školy v pohra-
ničních oblastech / v národnostně smíšeném
úzomí/, 73x51,5cm‘