inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
** 25 -

I

158*

159.

160.

161*

162*

163.

164*

265*

166*

167*

16E*,.

karton

Dokumentární fotografie o uplatnění '
žen v zemědělství d.b,

: S. I 5 t .Y .

42

Účetní kniha MZ
Pokladní kniha MZ

Rozpočty a závěrečné účty čsl.stát«
zřízení v Londýně

Měsíční výkazy a účetní doklady MZ,
Výplatní listiny zaměstnanců, MZ
Cestovní účty zaměstnanců MZ

B4»it

ská válečná půjčka

Vyúčtov ání kancelářského paušálu

úřad'

nera

a státního ministra Jána Lich-

■Éčet:ií korespondence

D - Mapy

111*1943-

VI.1945

111*1943-
VI.1945

kn.3t2

kn.13

1940-1943 ,43

1943-1944 43

1943-1945 43

1943 43

'-*$41,1943-

1944 43

1942 43

1943-1944 43

Mapa světa se zakreslenými světovými
leteckými linkami (World Map on a polar
equiiistant projection with modified
extensions interruptet for southern