inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
24 -

Přehled hospodářského tisku / vyd,MP0Ž- •

Londýn/ . XV.-1.944»

. IV.1945

Bulletin čsl. hospodářské poradny TVIIX-5U

v Londýně- , 1944» .

■ V .'V.,.-'' ' X^II.1944

Hospodářské seznamy Cvyd#Sel# -studij- VI*1942~

níéústav) ‘ ¥*1944;

přední věs-tní če školovenský

(Jednotlivá čísla) 1940-1944

Sbírka posudků Právní rady- státního
zřízení.československého (výd.Práv-
ní radaj . - 1942

151*- Eůzné prospekty a publikace . b*.d*

15'2*á Referáty a recense o májcfarských

publikacích /Hungarika/ d.h*

193» .Výstřižky z tisku (dokumsntaeěf. ■ •• d#b*

Rozhlas a film

154* Rozhlasové projevy a rozhovory na

zemědělskou, a hospodářplou tematiku 1942-1944;

155* Opatřování filmů pro poválečnou &SR 1943-1944

156* Likvidace MZ'** Londýn,

157* Ministerstvo zemědělství v košieké

vládě

1945'

1945

146*

147*.

148*

149 * '
150*

karton

40

41 :•

41 .

41

41 .

41

41 ,

41

4.2

42

42

42